Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Двигуни внутрішнього згоряння

Реферат: Двигуни внутрішнього згоряння

Запровадження.

Розвиток автомобільного транспорту за умов НТП вимагає постійного вдосконалювання силовий установки а/м.

Головними напрямами розвитку а/м двигунобудування є збільшення питомих енергетичних і екологічних показників, збільшення моторесурса двигунів за одночасного зниження удільної металлоёмкости, забезпечення роботи з не дорогих видах палива, поліпшення економічних характеристик – зниження токсичності і дымности відпрацьованих газів, зменшення питомих витрат за виготовлення, обслуговування може й ремонт деталей.

Процес впуску

Для робочого циклу у реальних двигунах необхідно періодично видаляти з циліндрів які утворюються продукти згоряння вводити у яких свіжий заряд. У четырёхтактных двигунах процеси газообміну здійснюються за 2 ходу поршня.

У двухтактных двигунах спеціальних ходів поршня очищення і наповнення циліндрів не передбачено. Процеси газообміну обмежені в часі та протікають у кінці такту розширення й на початку такту стискування. І тут очищення циліндрів здійснюється за заповненні їх свіжим зарядом спеціальним продувочным насосом (компресором).

На мал.1 представлена індикаторна діаграма процесів газообміну в четырёхтактном карбюраторном двигуні для випадку, коли повітря двигун постачається з атмосфери (тиск повітря Р0, яке температура Т0).

На мал.2 показано перебіг процесів газообміну для четырёхтактного дизеля з наддувом. У компресорі повітря стискається до тиску РК, у своїй температура підвищується до температури ТК. У газової турбіни використовується енергія відпрацьованих газів, вступників через клапан і отримувач на вхід в турбіну. Тиск в ресивере РР більше атмосферного Р0, а співвідношення РК і РР залежить від типу двигуна і прийнятої системи надува. У двигунах з наддувом від нагнітача, механічно що з колінчатим валом, РК>РР. У двигунах з наддувом від турбокомпресора зазвичай РК<РР. У означеному прикладі РК>РР, на більшу частину діаграми газообміну лінія b1-r-b2, характеризує процес випуску, проходить нижче лінії впуску a1-a-a2. У цьому ділянці індикаторної діаграми до процесів газообміну відбувається позитивна робота.

Для дизеля без наддуву, коли у процесі впуску повітря на циліндри постачається з атмосфери, процеси газообміну протікають аналогічно процесам, представленим на мал.1.

У середовищі сучасних четырёхтактных двигунах впускні клапана відкриваються з великим випередженням і відкриваються з запізненням, причому спостерігається досить велику перекриття клапанів (перекриття фаз). Наявність випередження і запізнювання, а як і перекриття клапанів створюють умови підвищення їх ефективній пропускну здатність, отже, поліпшення очищення наповнення циліндрів.

Випередження відкриття, наприклад, випускного клапана забезпечує ефективну очищення циліндра від відпрацьованих газів внаслідок випуску при витратах роботи з виштовхування відпрацьованих газів. Запізнення закриття цього клапана дозволяє додатково видалити з циліндра певна кількість залишкових газів шляхом використання інерції рухомих через випускний клапан мас газу та перепаду тисків між циліндром й навколишнім середовищем. З іншого боку, при опережении відкриття і запізнюванні закриття клапана збільшується її ефективне прохідне перетин протягом усього процесу випуску.

Випередження відкриття впускного клапана забезпечує достатнє прохідне до початку надходження свіжого заряду в циліндр, що дозволяє ефективну пропускну спроможність клапана під час всього впуску, отже, і наповнення циліндрів.

Запізнення закриття впускного клапана крім підвищення пропускну здатність дає зокрема можливість використання інерції потоку впускного повітря для додаткової подачі заряду в циліндр (дозарядка циліндра).

Перекриття клапанів за умови правильного виборі забезпечує кращу очищення циліндра витісненням залишковим свіжим зарядом на початку процесу наповнення (продування камери).

Ділянка індикаторної діаграми, що характеризує процеси газообміну двухтактного двигуна з прямоточной клапанно-щелевой продувкой (двухтактные дизелі ЯМЗ), і навіть його діаграма фаз газорозподілу показані на рис.3. Выпускные клапани двигуна відчиняються о точці b1 (за 90° до ВМТ) і розпочинається вільний випуск відпрацьованих газів, т.к. під час руху поршня до точки П1 тиск у циліндрі перевищує атмосферне. У точці П1 поршнем відкриваються продувочные вікна, й у циліндр починає надходити повітря, попередньо стиснений в продувочном насосі до тиску РК. Переміщуючись у напрямку випускним клапанам, продувочный повітря витісняє які відпрацювали гази, забезпечуючи продувку циліндрів. Частина повітря на період продувки разом із відпрацювали газами викидається у повітря. Выпускные клапани закриваються при зворотному русі поршня (точка b2). Саме тоді продувочные вікна ще відкриті, і по моменту їх закриття (точка П2) повітря продовжує вступати у циліндр (дозарядка).

Залишкові гази.

У процесі випуску не вдається повністю видалити з циліндра продукти згоряння, що займають певний обсяг. Залишкові гази, розширяючись і змішуючись з що надходять свіжим зарядом, погіршують наповнення циліндрів. Кількість залишкових газів характеризується коефіцієнтом залишкових газів , рівним відношенню кількості молей залишкових газів Мr і свіжого заряду М1, тобто.

,

що більше ступінь стискування , тим менше відносний обсяг, яку він обіймав залишковими газами, тим нижче коефіцієнт залишкових газів.

Тиск Рr, і температура Тr впливають на коефіцієнт r через зміну щільності залишкових газів. При підвищенні Рr і зменшення Тr щільність залишкових газів у обсязі Vc збільшуються, як і визначається відповідне підвищення r.

Отже, зростання опору випускний системи (наприклад, при установки глушника, турбіни тощо.), і навіть збільшення частоти обертання n колінчатого валу викликають підвищення r. За відсутності продувки коефіцієнт залишкових газів на режимі максимальної потужності змінюється не більше 0,05-0,12 для карбюраторних двигунів і 0,02-0,06 для дизелів.

Продувка циліндрів, зменшуючи кількість залишкових газів і кількість поповнення циліндрів свіжим зарядом, викликає зниження r.

Підігрівши свіжого заряду.

Температура свіжого заряду, надходження в циліндр, вищі їхні температури в вихідному стані на величину підігріву


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6