Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих стан окремих вузлів і автомобіля загалом і датчиків їхнього контролю при автоматизованому диагностировании

Реферат: Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих стан окремих вузлів і автомобіля загалом і датчиків їхнього контролю при автоматизованому диагностировании

Зміст.

Запровадження .4

1. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих

стан окремих вузлів автомобіля .8

1.1. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих

наявність нормальної компресії в циліндрах ДВС .8

1.2. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих

температуру охолоджувальної рідини 8

1.3. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих

тиск олії вбираються у системі мастила ДВС .9

1.4. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих

температуру олії вбираються у системі мастила ДВС .10

1.5. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих

частоту обертання колінчатого валу ДВС .10

2. Вибір та обґрунтування датчиків контролюючих

стан окремих вузлів автомобіля .12

2.1. Вибір та обґрунтування датчиків, контролюючих

наявність нормальної компресії в циліндрах ДВС .12

2.2. Вибір та обґрунтування датчиків, контролюючих

температуру охолоджувальної рідини .13

2.3. Вибір та обґрунтування датчиків, контролюючих

тиск олії на системі мастила ДВС .13

2.4. Вибір та обґрунтування датчиків, контролюючих

температуру олії на системі мастила ДВС .14

2.5. Вибір та обґрунтування датчиків, контролюючих

частоту обертання колінчатого валу ДВС .15

3. Розробка схем ухвалення рішення щодо стану

тих чи інших вузлів автомобіля через сукупність

ознак й за становищем автомобіля загалом .16

3.1. Пристрій ухвалення рішення про наявності нормальної компресії в циліндрах двигуна .16

3.2. Устройства прийняття рішень про наявність нормальної

температури охолоджувальної рідини і нормального

тиску і температури олії вбираються у системі мастила двигуна .19

3.3. Пристрій ухвалення рішення про нормальної

частоті обертання колінчатого валу 19

3.4. Пристрій ухвалення рішення про нормальної

частоті обертання колінчатого валу 19

3.5. Пристрій прийняття рішень загалом про справності

автомобіля по контрольованим параметрами .20

Висновки .22

Література 23

Запровадження.

Постійне вдосконалення автомобілів є найважливішим чинником якого у розвитку економіки нашої країни. Сучасний автомобіль складається з великої кількості механічних вузлів, що досить досконалі. Тож у останнім часом намітилася тенденція до ускладнення та розвитку електричного і електронних приладів автомобілів, вартість якої у сприйнятті сучасних вантажних автомобілях найчастіше перевищує 30% від вартості.

Однією з найважливіших проблем сучасного автотранспортного підприємства є швидке і дуже якісне виявлення несправностей у автомобілів. При експлуатації автомобіля можуть бути приховані несправності зовні немає про що не виявляють, але, будучи непоміченими, можуть призвести до серйозних поломки, отже, до дорогому ремонту.

З іншого боку, профілактична діагностика дозволяє підприємству заощаджувати значні кошти з допомогою виявлення несправностей та необхідність своєчасного їх лікування, що скорочує час простою ремонту, отже, дозволяє знизити трудовитрати і вартість ремонту. У цьому рефераті розглядаються питання діагностування двигуна і виявлення що виникають у процесі експлуатації несправностей. Розв'язання всіх цих питань при експлуатації автопарку, дозволяє заощаджувати значні кошти, витрачені на: ремонт і применшити втрати від простою автомобілів. Одним із найважливіших контрольованих параметрів є:

- компресія в циліндрах двигуна;

- температура охолоджувальної рідини;

- тиск олії на системі мастила двигуна;

- температура олії вбираються у системі мастила двигуна;

- швидкість обертання колінчатого валу двигуна;

Поява напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем, мініатюрних микро-ЭВМ дозволяє швидко і здатні якісно виявляти виникаючі несправності і усувати їх як у процесі експлуатації автомобіля, і у процесі її підготовки на роботу.

З питань вирішення завдань, застосування отриманих результатів є многочисленыые наукові публікації вітчизняних і закордонних вчених, виконано велика кількість досліджень як і Російської Федерації, і за рубежем. Однією з провідних наукових центрів для розробки систем діагностики автомобілів є Московський автодорожній інститут. Основні наукові результати з теорії та принципами побудови систем діагностування одержані державному науково-дослідному інституті автомобільного транспорту ( НИИАТ ), у Володимирському державному університеті, і інших наукових установ, котрі займаються дослідженнями у сфері діагностики.

Дослідження засвідчили, що з діагностування тих чи інших параметрів автомобіля необхідні насамперед надійні, високоточні датчики. У цьому прийняття рішень щодо різним параметрами має здійснюватися відразу за кількома ознаками, що характеризує з їхньої сукупності стану тій чи іншій системи загалом.

У той самий час у відомих наукових публікаціях:

- недостатньо опрацьовані алгоритми побудови високоточних і надійних датчиків;

- відсутня загальна теорія побудови систем прийняття рішень щодо параметрами з кількох ознаками;

- не опрацьовані питання вибору ознак, характеризуючих відхилення параметрів від норми.

У зв'язку з цим метою дисертаційної роботи є підставою рішення наукової проблеми - обгрунтування й розробка основ побудови високоточних і надійних датчиків, вибір ознак характеризуючих відхилення параметрів від норми, розробка схем прийняття рішень щодо стану тій чи іншій системи з кільком ознаками, що дозволяє вирішувати наукові і практичні завдання підвищення якості систем діагностики.

З мети роботи, завданнями дослідження є:

1 Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих відхилення тих чи інших параметрів від норми.

2 Побудова математичних моделей високоточних і надійних датчиків.

3 Побудова математичних моделей схем прийняття рішень щодо кільком ознаками.

4 Синтез структур високоточних і надійних датчиків.

5 Синтез структур схем прийняття рішень щодо кільком ознаками.

6 Дослідження роботи сиснтезированных датчиків і схем прийняття рішень щодо кільком ознаками.

7 Оцінка адекватності теоретичних моделей і дійсних пристроїв методами моделювання і експериментального дослідження.

Метою справжнього реферату є:

1 Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих наявність нормальної компресії в циліндрах двигуна, температуру охолоджувальної рідини, тиск олії вбираються у системі мастила двигуна, температуру олії вбираються у системі мастила двигуна, швидкість обертання колінчатого валу.

2 Вибір та обґрунтування схем датчиків по обраним ознаками які можна використані ролі прототипів при синтезі структур високоточних і надійних датчиків.

3 Розробка схем прийняття рішень щодо стану тих чи інших вузлів автомобіля через сукупність ознак й за становищем автомобіля загалом.

1. Вибір та обґрунтування ознак,

характеризуючих стан окремих вузлів автомобіля.

1.1. Вибір та обґрунтування ознак характеризуючих

наявність нормальної компресії в циліндрах двигуна.

Для контролю наявності нормальної компресії в цилинрах ДВС треба зазначити які характеристики роботи ДВС зміняться за незначного зниження компресії. Насамперед почне різко повышатся обсяг картерных газів, які прориваються через зазори в сопряжениях поршневе кільце – поршень, поршневе кільце – циліндр, клапан – сідло клапана. Крім того картерных газах буде повышатся обьемное зміст кисню у зв'язку з тим, що топливно повітряна суміш нічого очікувати згоряти повністю.

З вище сказаного слід, що з контролю компресії в цилинрах ДВС необхідно проконтролювати мінімум дві параметра: кількість картерных газів, що пропливали систему вентиляції картера і змістом кисню у тих газах.

1.2. Вибір та обґрунтування ознак, характеризуючих температуру охолоджувальної рідини двигуна.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4