Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Основи ринку цінних паперів. Роль клірингової палати на фондову біржу

Реферат: Основи ринку цінних паперів. Роль клірингової палати на фондову біржу

СОДЕРЖАНИЕ

1. Запровадження 3

2. Поняття клірингу. 3

2.1. Кліринг над ринком реальних товарів. 5

2.2. Кліринг ф'ючерсних операцій. 6

2.3. Типи систем клірингу. 8

2.4. Інші форми клірингу. 14

3. Клірингові палати. 17

3.1. Роль клірингових палат. 17

3.2. Функції клірингових палат: 18

3.2.1. Функції операційній частини 18

процесу клірингу;

3.2.2. Функції финанасовой частини 22

процесу клірингу;

3.3. Клірингові корпорації. 27

4. Кліринг російському біржовому ринку. 28

5. Укладання 29

Додаток 30

Список використаної літератури 37

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Процес клірингу дуже важливий у розвиток біржовий діяльності. Що ступінь організації ринку, тим важливіше роль клірингових систем щодо його учасника.

Процес клірингу важливе тим , що він забезпечує як розрахунки між учасниками клірингу, а й містить у собі механізм гарантії виконання зобов'язань сторін на біржовому ринку, цим покращує якість ринку , підвищило б його ліквідність і зберігає целостность.Клиринговая палата виступає гарантом виконання зобов'язань за угодами. Контрактні зобов'язання полягають з клірингової палатою , а чи не друг з одним. Це видатки укладання угод і дозволяє ринків ефективно діяти.

Процес клірингу забезпечують клірингові палати, які можна зорганізовані у структурі самої біржі чи як окремі організації. Статус клірингової палати залежить від того, які функції вона буде виконувати.

Розвиток біржовий діяльність у Росії потребує створення клірингових установ.

2. ПОНЯТИЕ КЛИРИНГА

Клиринговая діяльність — діяльність із визначенню взаємних зобов'язань (збір, звіряння, коригування інформації з угодах із цінними паперами і підготовка бухгалтерських документів із них) і заліку на поставки цінних паперів і розрахунках із них.

У світовій практиці розрізняють міжбанківський клірінг, кли-

ринг валютний і клірінг товарний.

Міжбанківський клірінг має місце практично у будь-якій країні ситуація з розвиненою банківської інфраструктурою і становить систему безготівкових розрахунків між банками, здійснюваних через єдині розрахункові центри. Взаєморозрахунки банки можуть й без клірингової системи, відкривши кореспондентські рахунки друг в одного. Насправді це може бути так: Банк А відкриває банку Б кореспондентський рахунок і депонує у ньому певну суму. Банк Б за дорученням банку Чи, можливо виконувати розрахунки не більше цієї суми. Така система розрахунків між банками придатна лише тим стран,потребности яких (з їх економіко-географічних умов) можуть задовольняти небагато банків при незначних обсягах що пропливали неї платежах. У країнах, де існує широка банківська мережу з більшими на обсягами пересування капіталу між банками, розглянута вище схема стає неефективною. У частности,если банк А відкриває взаємні кореспондентські рахунки десяти, ста банках, то обсяг коштів, які цього потрібно иммобилизовать, зростає пропорційно кількості банків-партнерів і може бути гальмом для всієї системи

розрахунків. Практика відкриття взаємних кореспондентських рахунків існує у світі, але ці, скоріш, виключення з правила, чинного у сфері банківських розрахунків.

Клиринговая система виходить з тому, що це банки виконують приблизно одні й самі функції, мають приблизно однакову організацію бухгалтерського обліку, виражену в однотипному потоці документів.

У країнах із розвиненою банківської інфраструктурою можна назвати три основних способи організації міжбанківських розрахунків. Наприклад, у Франції та Великобританії взаємні розрахунки між банками здійснюються центральним банком країни чи ,як, його расчетно-кассовыми центрами на місцях. У багатьох країн діють кілька автоматизованих розрахункових систем, які організовані великими банками зі своїми філіями. Яскравим прикладом Федеративна Республіка Німеччина, де одночасно функціонують розрахункові системи Коммерцбанка, Дойчебанку, Берлинербанка, Дрезденбанка, Дойчебундесбанка та інших. Кожна розрахункова система враховує інтересів даної кредитно-фінансовій організації, її функціональні мети. У будь-яку такої системи може включитися будь-який банк, будь-яке кредитне товариство тощо. Кожна організація , якщо вона створює власної клірингової системи, вибирає підходящу собі. У дивовижній країні може бути кілька таких систем. Наприклад, Сполучених Штатів Америки їх понад тридцять. Усі регіональні клірингові системи об'єднуються двома загальнонаціональними:

- федеральної (Fedwire)

- для внутрішніх платежів і держави-лідери міжнародної ( CHIPS ).

Найпоширеніші у країнах, особливо у невеликих країнах (Австрії, Швейцарії, Угорщини та ін.) звані GIRO - системи. Вони створюються комерційними банками зазвичай, у формі акціонерного товариства відкритого типу шляхом поєднання технічних засобів , технологій, організаційних заходів і, фінансових ресурсів. Системи забезпечують

GIRO - розрахунки між учасниками і акумулюють кошти на

цих розрахунків. Центральний банк країни є, зазвичай, однією з засновників клірингової системи.

Кліринг валютний застосовується при міждержавних розрахунках з урахуванням угоди урядів цих країн. Відносини сторін будуються на взаємній заліку зустрічних вимог, і зобов'язань, випливаюче з вартісного рівності товарних постачання і надання послуг. Валютний клірінг включає набір обов'язкових елементів, як-от: систему клірингових рахунків, обсяг клірингу (все платежі по товарообігу або тільки частина їх підлягає обліку), валюту клірингу, обсяг технічного кредиту (гранично дозволене сальдо заборгованості одного боку інший, рассчитываемое як відсоток обороту або у вигляді абсолютної величини), систему вирівнювання платежів, схему остаточного вирівнювання сальдо після закінчення дії міжурядової угоди.

Під товарним клірингом розуміють систему розрахунків між учасниками біржового ринку, що включає як організацію заліку їх вимог, і зобов'язань друг до друга у тому чи іншого формі, і організацію безпосередньо самих розрахунків між ними.В даної системи присутній третій бік з кожної яка є угоді, саме Клиринговая (розрахункова) палата, забезпечує її життєдіяльність.

Визначення те, що маємо отримати І що поставить/выплатить щодня виконання боку угоди є саме системи клірингу. Розрахунки зобов'язань сторін, складові сутність процесу клірингу, дозволяють саме і ефективно здійснювати обмін фінансових інструментів.

Кліринг на біржовому ринку має специфіку, пов'язану з типом самої біржі і проведеними у ньому операціями. Поруч із що існували товарними і фондовими біржами, з'явилися ф'ючерсні біржі, у яких ведеться торгівля фінансовими інструментами і охоплює як фондові, і товарні ринки.

З цього погляду підхід до організації систем клірингу на ринках реальних товарів хороших і цінних паперів, та ринок ф'ючерсних операцій має певні розбіжності й, до того ж час, однакову сутність.

2.1. КЛІРИНГ НА РИНКУ РЕАЛЬНИХ ТОВАРІВ

Угоди біржі реальних товарів, в переважну більшість, носять суто торговий характер, тобто за кожної купівлею і продажем постає реальна потреба у товарі чи сам товар. На ф'ючерсних біржах з усіма угодами мають переважно спекулятивний характер чи відбуваються з метою страхування від цінових ризиків. Відповідно методи щодо організації торгівлі на

цих біржах різняться, отже, різні застосовувані на

них системи клірингу.

Слід зазначити, що клірінг організується переважно на ринках з більшими на обсягами укладених операцій та стандартизованими умовами контрактів.

При торгівлі біржі реальних товарів об'єктом біржових операцій є форвардний контракт, термін поставок товарів по

якому встановлюється з урахуванням домовленості між продавцем і покупцем. Товар по форвардному контракту зазвичай стандартизовано. Прикладом може бути міжнародна валютна біржа : якщо продавець і покупець згодні обміняти 120 японських єн за долар США після закінчення дев'яносто днів, для угоди це не матиме ніякого значення, якщо з сторін перепродасть цей контракт.Если досі поставки покупець, здобув контракт, перепродує його за біржі іншому покупцю, він сплачує різницю у цінах Клиринговой (розрахункової) палаті, якщо ціна реалізації виявиться нижче ціни придбання. Якщо ціну реалізації виявиться ціну придбання, то виникає при перепродажу прибуток Клиринговая палата записує з цього приводу даного імені клієнта й виплачують належну йому суму при завершенні розрахунків з угоді, тобто. після поставок товарів початковою продавцем та її оплати кінцевим покупцем. Клиринговая (розрахункова) палата визначає суми чистих виплат кожного учасника, які він повинен мати чи доповнити палату. Початковий продавець отримує суму, розраховану за ціною придбання контракту першим покупцем.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10