Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Відновлення заліза

Реферат: Відновлення заліза

Зміст

Запровадження . 2

Сучасне стан і розвитку методу прямого

відновлення заліза . 3

Практична реалізація методу прямого відновлення заліза

колишнього СРСР . 8

Світовий досвід практичної реалізації методу прямого відновлення

заліза в металургійному виробництві . 13

Укладання . 16

Запровадження.

Металургія — одне з найдавніших областей діяльності чоло століття. Не випадково окремі епохи історії названі, з поширення тієї чи іншої металу: "бронзовий століття", "залоз ный століття".

У давнину розробили оригінальна, дуже цікава технологія прямого отримання заліза. На території нашої країни ще 1400 року до нашої ери, як кажуть археологи, вже виплавляли залізо так званим кричным методом. Спершу гopнаx за нормальної температури близько 1000 градусів (таку температуру можна створити, не застосовуючи сучасних способів нагріву) відновлювали залізну руду звичайним вугіллям, отримували так звану крицу. Потім крицу, свого роду залізну губку, - багато кратно проковывали в гарячому стані. У результаті виникло досить чистої залізо, із якого було виготовити різні предмети побуту та зброю.

Кричным самим чином виготовлено і знаменита металева колона, яка височіє біля міста Делі. Воздвигнута вона у початку V століття нашої ери виготовлено з заліза феноменальною чистоти - метал утримує лише 0,28 % домішок. Простояла колона більш 1500 років без жодних ознак корозії.

Згодом двох ступінчаста система відновлення заліза вугіллям із наступною куванням – єдина тоді промислова схема чорної металургії – відійшла до небуття. Її замінив доменний процес, що у поєднані із мартенівським і киснево-конверторним панує у сучасній металургії.

Проте економіка і висуваються додаткові вимоги до чистоти металу знову покликали до життя старий, випробуваний метод. Побуждающие причини досить очевидні. Крім дефіцит енергоресурсів і зокрема коксу, можна вказати швидко зростання потреби в високоякісному металі. Авіація, ракетна техніка, приладобудування – ось далебі неповний перелік споживачів найбільш чистих металів.

Сучасне стан і розвитку методу прямого відновлення заліза.

Метод прямого відновлення заліза в наші дні за принципом залишився без зміни – спеціально підготовлена, тобто збагачена, руда, - концентрат, де міститься основний окисел заліза восстанав ливается в шахтної печі з допомогою твердих палив, як це було у минулому, або заради цього використовується конвертований газ - природний метан, але перетворений в суміш водню і чадного газу (ЗІ).

Як встановлено нині, можна відновлювати концентрати руди, котрі перетворилися на котуни. Понад те, виявилося, що концентрат відновлюється навіть із більшою швидкістю, ніж одержані із нього котуни. Проте за шляху до цього процесу стоять труднощі суто технологічного порядку.

Ще однією, й, звісно, найцікавішим способом відновлення заліза, є можливість – використовувати чистий водень. Сам відновлення піде досить швидко, більше, у своїй немає зайвих домішок: продукт відновлення – залізо і вода. Проте одержання і збереження водню поєднується з безліччю суто технічних і труднощів. Тому чистий водень поки які використовують тільки до отримання металевих порошків.

Ведучи мову про російських засадах методу прямого відновлення заліза, варто згадати, що спочатку 70-х років у Тулі існував філія ЦНИИчермета, де під керівництвом А. М. Редько проводилися роботи з прямому відновленню заліза. В усьому світі цієї мети исполь зовали шахтні печі, як й у давнини, а Редько А. М. створив дослідно-промислову конвертерную машину, де котуни восстанавли вались продуктами кисневою конверсії газу. Шахтні печі, з погляду фахівців, і трохи дорожчий й більше керовані. З іншого боку, вони дають метал, домішки якої складають щонайменше 8 %. На установці Редько ступінь металізації котунів сягає 98 %, отже кількість домішок знижується учетверо. Ці установки широко використовуються зараз щоб одержати порошків. Роботи лабораторії прямого поновлення і послужили основою першої технологічної моделі Старо-Оскольского електрометалургійного комбінату, щоб одержати губчастого заліза найвищого гатунку.

Як відомо, чорна металургія після електроенергетики міцно посідає друге ме сто по витраті паливних ресурсів. І подоб але їй усе збільшує свої апетити. Якщо додати до цього значну частину електро енергії, споживаної численними кому бинатами металургійної промислово сти — а різко зростає,— можна зрозуміти, як довелося б знайти хоча для спеціальної металургії нові источ ники енергії. Так народилася ідея радіаційного перепла ва стали. Радіаційні печі цікаві, звісно, і тих, що можна живити енергією найрізноманітнішого походження, аби у неї променистої.

Набагато приємнішими є згадати день рожде ния "мирного атома". Він датується абсолют але — це пуск першою у світі атомної електростанції у місті Обнінську 26 червня 1954 року.

З того часу звільнена енергія атома добре послужила людству. За підрахунками деяким фахівцям, наприкінці століття частка енергії, вироблюваної атомними електростанціями світу, збільшиться до 30—40 відсотків. У раз ных країнах будується нині близько двохсот АЕС, причому безупинно поліпшується техноло гия, народжуються нові, економічніші конструкції, нарешті, з її появою так назы ваемых бридерных реакторів -размножителей різко збільшилися потенційні запаси ядерного пального.

Перш ніж подивитися, як і використовувати атомну енергію в металургії, пригадаємо, що являє собою современ ный ядерний реактор класичного типу, ис пользующий реакцію розподілу ядер важкий метал - урану.

Процес розподілу відбувається у так называ емой активної зоні. Там й швидко виділяється энер гия. Тепло відводиться з активної зони спеці альным теплоносієм - вода, важка у так, рідкі метали. Потім цю енергію утилізують. Схема усталена, традиційна: теплообмінник - турбіна - генератор. І за мчав дротами електричний струм, підлозі ченный настільки у незвичний спосіб. "Атомне електрику", щодо справи, працює і металургію, оскільки входить складовою в електросистеми і, отже, участву ет у різноманітних пристроях электрометаллур гии.

Проте під атомної металургією ми з нимаем як використання тепла ядер ного реактора. Майбутній атомно-металлургический комплекс мислиться чимось переді витті в усіх власних ланках.

Сучасна технологія отримання чорних металів вимагає досить високих темпі ратур: виплавка чавуну - 1600 градусів, на грев – 1400 градусів, термічна обробка пуття та — 1250 градусів.

Прямо скористатися атомними реакто раме поки що не можна, оскільки така «спека» спостерігається лише всередині активної зони.

Переклад тепла до зони, де порівняно спокійно, також вимагає якихось особливих умов. Не обходимы металеві теплообмінники, споруджених з жароміцних коррозионных сплавів. Адже вони повинні витримати одне тимчасово вплив сильних механічних навантажень, радіації і високої темпера тури.

Отже, очевидно, що "застосування атомної енергії зажадає принципової зміни всієї технології чорної металлур гии.

Звісно, є другий шлях — преобразо вать атомну енергію у електричну, проте генеральний шлях розвитку чорної металургії з урахуванням атомної енергії інший. Треба докорінно змінити технологію, що передусім означає перехід до прямому восстанов лению заліза.

Зараз є три принципово отли чающихся друг від друга виду технологічних процесів що така з участю атомної енергії.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5