Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Світові валютні ринки

Реферат: Світові валютні ринки

План:

1. Поняття валютного рынка……………………………………………2с.

2. Міжнародний рынок………………………………….3с.

3. Центри світового валютного рынка………………………………….4с.

4. Валютні операции……………………………………………………5с.

5. Росія міжнародною валютно-финансовом рынке……………8с.

1. Поняття валютного ринку

Світова економіка неспроможна існувати без розвиненого ринку, складовою якого є валютний ринок.

Валютний ринок є офіційний фінансовий центр, де зосереджена купівля-продаж валют й ринок цінних паперів у валюті з урахуванням попиту й пропозиції ними.

Його учасниками є великі комерційних банків, фінансові та інвестиційні компанії, фондові біржі, ТНК, центробанки, посередницькі організації та окремі особи, організації.

Інакше кажучи, з функціональної погляду валютний ринок забезпечує своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, валютну інтервенцію, отримання прибули їхні учасниками як різниці курсів валют.

Валютна інтервенція- це цільові операції з купівлі-продажу іноземної валюти обмеження динаміки курсу національної валюти певними межами його підвищення або зниження.

З інституційної погляду валютний ринок є сукупність банків, валютних бірж та інших фінансових установ.

З організаційно-технічною погляду валютний ринок – це сукупність телеграфних, телефонних, телексных, електронних та інші комунікаційних систем, що пов'язують на єдину систему банки різних країн, здійснюють міжнародні розрахунки, кредитні та інші валютні операції.

За сферою поширення валютний ринок підрозділяється на міжнародний, і внутрішній ринки.

Як міжнародний, і внутрішній ринок складається з низки регіональних ринків, утворювані фінансовими центрами (банками, біржами) окремими регіонах світу чи цієї країни.

Вирішальним чинником під час торгівлі валютою є інформація. Обмін інформацією, як ми вже вказали вище, проводиться через мережу супутникового і мониторной зв'язку. Мониторы встановлені в всіх фінансові установи, торгуючих іноземною валютою. Вони є також в маклерів та інших зацікавлених осіб і закупівельних організацій. Наприкінці 80-х років рр. банки робили 85-95% валютних операцій між собою на міжбанківському ринку, ні з торгово-промислової клієнтурою. У 1990-х рр. дедалі більше угод відбувається не банками, а інвестиційними фондами.

2. Міжнародний ринок

Міжнародний ринок охоплює валютні ринки всіх країн світу. Під ними розуміється ланцюг тісно пов'язаних між собою системою кабельних і супутникових комунікацій світових регіональних валютних ринків. Між ними існує перелив засобів у залежність від поточної інформації та прогнозів провідних учасників ринку щодо можливого становища окремих валют.

Світовий валютний ринок здійснює рух грошових ресурсів між державами, опосредуя міжнародну торгівлю товарами і послугами, міжнародну міграцію капіталів. На світовому валютному ринку здійснюються розрахункові і кредитні операції, обслуговуючі товарні угоди; валютообмінні операції; операції, що зумовлюють рух капіталів з країни країну; операції із цінними паперами.

Валютний ринок у міжнародної економіки виконує такі основні функції:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3