Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Світовий фондовий ринок

Сторінка 5

Щодо невеличка частка цінних паперів після первинного розподілу залишається в портфелях власників до закінчення терміну облігацій або звільнити протягом всього терміну існування підприємства, якщо йдеться про акції. Цінні паперу на вона найчастіше купуються для вилучення доходу й не так з відсоткових виплат, як від перепродажу.

IV. Росія.

Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на ринкові рейки є важливим проблемою поточного моменту і недалекого майбутнього. Вочевидь, створення ринку єдина альтернативою що існував не так давно, тепер істотно подорванному дефіцитом централізованих коштів, вольовому розподілу фінансових ресурсів. Розвинутий внутрішній фінансовий ринок міг би істотно полегшити завдання інтеграції у світовому фінансовий ринок та створити канал для інвестування іноземного капіталу економіку через розміщення наших цінних паперів.

Вивчення закордонного досвіду функціонування ринків цінних паперів показує нам, що ми маємо поки що багатьох передумов і необхідних компонентів щодо його створення. Організація великомасштабного ринку обертаються цінних паперів, очевидно, є тривалим процесом. Масовому зверненню акцій має передувати масове створення акціонерних підприємств, якій у наших умовах має передувати роздержавлення і масова приватизація підприємств. Цей процес відбувається йде з великими труднощами.

Існуючі в розвинених країн фінансові ринки спираються на великі збереження приватних осіб. Загальна бідність населення і недостача вільних заощаджень - об'єктивне перешкода по дорозі розвитку широкого ринку. Населення психологічно не підготовлена для сприйняттю вкладення свої кошти в боргові зобов'язання невідомих йому нових організацій. Сильна інфляція у країнах Заходу завжди була руйнівником фінансових ринків, ми вона перешкоджає їх стихійному розвитку. Для функціонування ринку потрібно виникнення впевненості у можливості довірити свої заощадження посередницьким інститутам. Ця довіра суспільства має виховуватися поступово на позитивні приклади.

Вивчення закордонного досвіду тим щонайменше дуже важливо. щоб повністю бачити весь механізм загалом, з його плюсами і мінусами, тенденціями й скрутами.

Зущественное підвищення інтересу великих міжнародних інституціональних інвесторів до російського ринку стала наслідком значних змін у політичної та економічної життя Росії у другій половині 1996 - першій половині 1997 рр.

Цей період, на думку всіх без винятку аналітиків, характеризувався зміцненням політичної стабільності країні. Після перемоги на президентських виборах червні, і успішно перенесеної операції у серце у листопаді 1996 р. президент Єльцин повернувся до енергійному управлінню країною. Сформована після виборів уряд розглядається кордоном як найбільш реформістське протягом останніх 5 років; досягнуте восени минулого року її перемир'я у Чечні є також безумовним внутрішньополітичним досягненням. Головним досягненням в зовнішній політиці стало підписання угоди “Росія-НАТО” у травні 1997 р., яке послужило зняттю напруженості між Росією і країнами Заходу (насамперед - із Європи).

Так само значні зрушення припадають на області макроекономіки та політики. Істотно знизився спад промислового виробництва - по офіційній статистиці, ВВП за вісім місяців 1997 року змінився стосовно до того ж періоду минулого року її (незалежні експерти також вважає, що падіння ВВП і промислового виробництва, у 1997 р. припиниться і зростання ВВП за результатами року становитиме 0,2-0,5%, а промислового виробництва - до 1,2%). Інфляція продовжує стійко знижуватися - середній місячний зростання цін першому півріччі становив 1,4% (проти 2,4% у першій половині 1996 р.). Але й повільно, але поліпшується ситуація з збирання податків і доходною частиною федерального бюджету (це у частковості, лише вступ РФ в Паризький клуб держав-кредиторів дозволить, на думку Анатолія Чубайса, отримувати від государств-должников до 500-700 мільйонів доларів у рік). Стабільний обмінний курс рубля, як раніше укладений у “валютний коридор”, забезпечує відносну стабільність зовнішньої торгівлі, і служить ефективним інструментом зниження інфляції. Уряд продовжує політику приватизації, виставляючи продаж значні пакети акцій великих національних виробників. Є підстави думати, що у найближчим часом набере чинності Податковий кодекс, що дозволить створення у країні розумну й стабільну податкову систему. Успіхи Росії з стабілізації економіки підтримуються МВФ, выделившим Росії у поточного року кредитів загальну суму 1,7 млрд. доларів.

Можливо, всі події доки надали безпосереднього суттєвого впливу на повсякденну економічне життя Росії, проте їх величезного значення майбутньої вітчизняної економіки мушу оцінити. З іншого боку (і дуже важливо у тих теми даного реферату), що почалася політична й макроекономічна стабілізація, поруч із змінами у структурі російського ринку, чинить величезний вплив оцінку перспектив російського ринку західними портфельні інвестори, отже - і їх інвестиційну активність.

V. Фондовий ринок Росії.

У Росії її обрано змішана модель ринку, у якому одночасно з рівні права присутні і комерційних банків, мають повне право для операцій із цінними паперами, і небанківські інвестиційні інститути. Ринок цінних паперів у Росії - це молодий, динамічний ринок із швидко наростаючими обсягами операцій, з усе витонченішими фінансовими інструментами і диверсифікованої регулятивної й інформаційної структурою. Сучасний російський фондовий ринок можна охарактеризувати за такими параметрами:

Обсяги ринку.

Офіційна статистика за багатьма компонентами ринку цінних паперів відсутня, тому під час аналізу російського ринку переважають в експертних оцінках.

Однією з найбільш об'ємних є ринок державних боргових зобов'язань, до складу якого: довгострокові і середньострокові облігаційні позики, розміщені серед населення (понад 34 млрд. крб.);

державні короткострокові облігації випуску 1994 р. (більш 12 трлн. крб.); довгостроковий 30-річний облігаційний займ 1991 р. (з урахуванням вкладень Банку Росії 55-60 млрд. крб.); внутрішній валютний облігаційний займ для юридичних (близько 35.5 трлн. крб.);

казначейські зобов'язання (до 5 трлн. крб.).

Ринок приватних цінних паперів:

v емісія акцій перетворених на відкриті акціонерні товариства державних підприємств (близько 800-900 млрд. крб.);

v емісія акцій і облігацій банків (більш 2 трлн. крб.);

v емісія акцій чекових інвестиційних фондів (2-2.5 трлн. крб.);

v емісія акцій новостворених акціонерних обществ(75-76 трлн. крб.);

v облігації банків та підприємств (50-60 трлн. крб.).

Якісні характеристики.

Російський фондовий ринок характеризується наступним:


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9