Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Боротьба за живучість судна

Реферат: Боротьба за живучість судна

Зміст

1. Дипломное завдання…… .……….…………………… …. 2

2. Зміст…………… .…………….…….…………… 3

3. Обов'язки екіпажу боротьби за живучість судна….… 5

4. Расписания по тривогам, суднові тривоги………………. 15

5. Боротьба екіпажу за непотоплюваність судна …………… . 20

6. Боротьба екіпажу з обледенением судна ………………… 35

7. Боротьба екіпажу з пожежами ……………………………… 38

8. Боротьба екіпажу з аварійної витіканням аміаку …………. 49

9. Список використовуваної літератури ……………………… 54

1. Обов'язки екіпажу боротьби за живучість судна.

Обов'язки екіпажу боротьби за живучість судна.

Капітан судна відповідає готувати всього екіпажу і технічних засобів судна до боротьби над його живучість. У разі аварій ного випадку капітан здійснює загальне керівництво діями екіпажу із наслідків аварійного випадку і боротьбі живучість судна. Що стосується неминучої загибелі судна лише капітан може віддати команду про залишення судна екіпажем.

Капітан зобов'язаний керувати розробкою завдань для проведення навчально-тренувальних тривог і контролювати підготовку екіпажу до боротьби за живучість судна під час проведення цих тривог.

Старший помічник капітана по общесудовой тривозі зобов'язаний:

визначити місце і оцінити характер аварійного випадку;

відповідно до вказівками капітана організувати дії екіпажу із наслідків аварійного випадку і з боротьбі живучість судна;

контролювати виконання розпоряджень капітана судна.

Старший помічник капітана по общесудовой тривозі перебуває в ДКП у розпорядженні капітана і на його вказівкою виробляє розрахунки стану -судна відповідно до Інформацією про остійності судна для капітана йди то, можливо направлений у аварійні партії для безпосереднє керівництво діями.

Інколи справа, не терплять зволікання, старшого помічника капітана може діяти самостійно, доповідаючи за першої можливості капітану судна про вжиті заходи.

На старшого помічника капітана покладається загальна організація підготовки екіпажу до боротьби за живучість судна.

Старший помічник, безпосередньо керує підготовкою помічників капітана і палубної команди до боротьби за живучість судна, і навіть отра6откой взаємодії аварійних партій, груп, і ходових вахт.

Старший помічник капітана за тривогою «Людина за бортом» особисто .керує спуском чергової шлюпки та проведення рятувальної операції.

Старший помічник капітана комплектує папку документації керівництво боротьбою за живучість судна відповідно до додатком.

Перший помічник капітана по общесудовой тривозі рухається за вказівкою капітана і допомагає йому всебічну допомогу у забезпеченні на судні належного порядку й дисципліни і під час поставлених завдань.

Другий і четвертий помічники капітана по общесудовой тривозі керують діями аварійних партій на закріплених районах і клубною роботою водолазів за бортом судна.

Третій помічник капітана по общесудовой тривозі є вахтен ным помічником капітана. Він відпо-відає підготовку призначених розписом по тривогам осіб для несення ходовий вахти до дій по общесудовой тривозі і ведення Інформаційній дошки навантаження і остійності судна. По тривозі «Людина за бортом» — заміняє на містку старшого помічника капітана.

На малотоннажних судах, де штатний розклад не предусмо трены посади третього і четвертого помічників капітана, обов'язки по «боротьбі живучість судна, виконує старшого помічника, і — другий помічник капітана.

Помічник капітана із виробництва керує підготовкою і дей ствиями групи охорони порядку та безпеки і несе це відповідальність.

Помічник капітана по технічною-технічній-пожежно-технічної частини проводить подго товку екіпажу до боротьби з пожежами, організує несення на судні дозорної служби й є при цьому відповідальним.

Помічник капітана по пожежно-технічної частини, а за відсутності цієї посади штаті судна — старшого помічника капітана зобов'язаний інструктувати знову вступників на судно членів екіпажу про забезпечення протипожежного режиму на судні.

Головний (старший) механік здійснює загальне керівництво подго товкой всієї судомеханической служби до боротьби за живучість судна і з общесудо виття тривозі керує діями ходовий вахти в машинному відділенні. Він відповідає готувати особового складу судомеханической служби до дей ствиям боротьби за живучість судна по общесудовой тривозі.

Головний (старший) механік по общесудовой тривозі забезпечує готовність що у його віданні технічних засобів і підлеглого особового складу до боротьби за живучість судна.

Другий механік по общесудовой тривозі керує аварійної пар тией (групою) машинно-котельного відділення і до її підготовку до боротьби за живучість судна.

Третій механік по общесудовой тривозі є вахтовим механи кому, забезпечує роботу головних та допоміжних механізмів, пожежних і осушувальних насосів, за наказом капітана вирівнює крен і диферент судна; на судах, де немає у штаті електромеханіка і четвертого механіка, по загальне твердження судновий тривозі виконує їхні обов'язки.

Четвертий механік по общесудовой тривозі обслуговує котельну установку, забезпечує роботу стаціонарних систем пожежогасіння, і навіть роботу всіх палубних механізмів.

Электромеханик (старший електромеханік) по общесудовой тривозі забезпечує роботу электроэнергосистемы, переключення споживачів електро енергії, підключення переносних аварійних коштів, висвітлення аварійних приміщень (аварійних місць).

На суднах із электродвижением обов'язки по общесудовой тривозі молодших электромехаников визначаються Статутом служби на судах флоту рибної промыш ленности РФ. Якщо штаті судна є механік по автоматиці, він обеспе чивает безперебійну роботи й правильну технічну експлуатацію всіх. систем і пристроїв автоматизації судна.

Старший механік (механік) рефрижераторних установок по общесу довой тривозі забезпечує справне стан, своєчасне відключення і безперебійну роботу що у його віданні рефрижераторних технічних. коштів. При прорив аміаку керує діями особового складу рефрижера уторованої установки. Особисто приймає всіх заходів по евакуації постра дали з рефрижераторного відділення, по локалізації прориву аміаку і сповненого усунення аварії. Працює в дихальному изолирующем апараті і газозащитном костюмі. По приказанию головного (старшого) механіка виробляє аварійний випуск аміаку в забортную воду з пошкодженої ділянки або з всієї системи рефрижераторной установки.

Судновий лікар по общесудовой тривозі розгортає посаду медицин ской допомоги. Він безпосередньо відпо-відає підготовку санітарної групи до дей ствиям по общесудовой тривозі і з тривозі «Людина за бортом».

Боцман судна відпо-відає наявність, технічний стан і навіть готовий ность до дії аварійного і протипожежного постачання й рятувальних коштів. Він зобов'язаний:

забезпечити постійну готовність для використання аварійного і противо пожежного постачання й рятувальних коштів;

налагодити безперебійне постачання недоторканного запасу провізії і прісної води для рятувальних шлюпок і плотів;

знайомити знову вступників на судно членів екіпажу з розташуванням аварійного і протипожежного постачання й рятувальних коштів.

За всіма тривогам екіпаж судна з індивідуальними рятувальними засобами негайно виходить місцях збирання й діє згідно з розкладом по тривогам. Спасательные жилети (нагрудники) надягають за наказом капітана або його вахтового помічника та за сигналом залишення судна.

При застереження судна насамперед в рятувальні шлюпки би мало бути посаджено хворі, жінок і старі.

Старший помічник капітана, головний (старший) механік й інші начальники суднових служб, кожен зі свого заведованию, зобов'язані переконатися, що у приміщеннях при застереження судна хто б залишився.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10