Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Атс DX-200

Реферат: Атс DX-200

1 Схема організації зв'язку.

Автоматична телефонний станція АТСЭ – 10 є опорно – тран зитной станцією (ОПТС) типу DX-200. Як опорною стан ции, АТСЭ –10 забезпечує встановлення оконечных сполук ме чекаю тілі фонными апаратними засобами місцевої мережі, і навіть ви на певний озоно шиї, міжміські та впливові міжнародні мережі. Як транзит ная станція, АТСЭ – 10 здійснює комутацію каналів, перепустку транзитної на грузки на міського телефонного мережі.

Нині монтируемая ємність ОПТС – 10 становить 21994 номерів, у тому числі 3977 номери розташовуються самісінькому стан ции(10ххх – 13ххх). А виносна ємність на концентраторах становить 17754 номери.

Розподіл номерний ємності по концентраторам таке:

ПСЭ – 110 (110ххх – 112ххх) – 2640 номерів.

ПСЭ – 113 (113ххх – 115ххх) – 3000 номерів.

ПСЭ – 116 (116ххх – 118ххх) – 3000 номерів.

ПСЭ – 107 (107ххх – 109ххх) – 3000 номерів.

ПСЭ – 150 (150ххх – 152ххх) – 3000 номерів.

ПСЭ – 153 (153ххх – 156ххх) – 3114 номерів.

На ОПТС – 10 і АТСЭ – 18 організований вузол вхідних повідомлень (УЗС – 1). Зв'язок декадно – шаговых і координатних АТС з ОПТС – 10 здійснюється через УЗС – 1. А зв'язок електронних станцій з ОПТС – 10 здійснюється за принципом “кожна з кожним”.

При здійсненні що виходить зв'язку від ОПТС – 10, вже створені і екс плуати руются самостійні напрями до УВС – 2, УВС – 3, УЗС – 4, УВС – 5, УВС – 6, УВС – 7, і навіть до вузлу сельско – п ригородному (УСП) і УСС.

З іншого боку, на ОПТС – 10 організована зв'язку з учрежденческими АТС: “Меридіан”, “Сибтелесот”, “Діпрозв'язок”, “Глобал”, “Новоком”, “Стільникова”.

Весь вище описаний матеріал представлений малюнку 1.1.

Пояснення до параметрами, що використовуються на рис.1.1:

CGR – номер зовнішнього комутованого пучка;

NCGR – ім'я пучка: T – вхідний, M – вихідний;

NBCRCT – кількість ліній в пучку;

INR – система яка входить сигналізації управління, яка у пучку;

DBA – кількість цифр, необхідні аналізу;

SD – цифри, що додаються перед цифрами, прийнятими з яка входить чи нии, та закінчуючи аналізом номери;

TREE – номер дерева аналізу, яким здійснюється аналіз на бору, що надходить з пучка;

ROU – номер вихідного напрями;

OUTR – сигналізація управління, яка у вихідному направ ле нии;

STP – з яким точки номер передається в що йде лінію;

HUNT – порядок випробування вихідного напрями;

SSW – абонентська щабель комутації;

GSW – групова щабель комутації.

1.1 Способи сигналізації

Для передачі лінійних сигналів і сигналів управління між АТСЭ й у зв'язку АТСЭ системи DX-200 між собою використовується децентрали зованная система сигналізації R1. Зокрема для пере дачі адресної інформації застосовується багаточастотний код “2 з 6”. Склад многочас тотных сигналів даного коду приведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1-Состав многочастотных сигналів коду “2 з 6”

Продовження таблиці 1.1

Способи яка входить сигналізації.

1.ISM21/IRG18 – многочастотная місцева зв'язок/ передати цифри з на чалу.

Використання: по пучкам що входить від координатних станцій, і навіть з

інших станцій, передавальних сигнали многочастотным до

будинок “2 з 6” (то нальный набір методом “імпульсного челно

ка”). Типова у разі тонального набору загального пучка, по

якому пере даються все цифри викликаний абонента, так

як записаний набір може бути застосований.

Ця система сигналізації на АТСЭ – 10 використовується у

вхідних пучках від електронних станцій, для зв'язки Польщі з концен

траторами й у зв'язки з деякими учрежденческими АТС.

2.ISD42/IRG10 – декадная місцева зв'язок.

Використання: по що входить пучкам з станцій, які передають їм

пульсный набір номери. На АТСЭ – 10 ця сигналізація

використовується у вхідних пучках від АТСШ й у зв'язки України із

деякими учрежденческими АТС.

3.ISM21/IRG18 – многочастотная місцева зв'язок/ передати таку цифру.

Використання: по пучкам, що входить з координатних АТС, і навіть з дру

гих станцій, передавальних сигнали многочастотным кодом “2

з 6” (тональний набір методом “імпульсного човника”).

Цифри, необхідні попередньої станцією визначення

пучка, не передаються по який був пучку, оскільки вони вже

записані як набір номери. На АТСЭ – 10 дана сигналізація

використовується у вхідних пучках від АТСК.

4.ISM24/IRG19 – многочастотная міжміський зв'язок/ передати іду

щую цифру.

Використання: по пучкам, що входить з координатних АТС, і навіть з дру

гих станцій, передавальних сигнали многочастотным кодом “2

з 6”(тональный набір методом “імпульсного човника”).

Цифри, необхідні попередньої станцією визначення

пучка, не передаються по який був пучку, оскільки вони вже

записані як набір номери. Ця сигналізація використовує

ся у вхідних пучках від АМТС і АТСЭ – 18.

Способи що виходить сигналізації.

1.OSM21/ORG12 – многочастотная місцева зв'язок.

Використання: в вихідних напрямах в координатні АТС, соціальній та

інші станції, приймаючі сигнали многочастотным до-

будинок “2 з 6” (тональний набір методом “імпульсного челно-

ка”). Перший багаточастотний сигнал у напрямку

(1,2 или3) визначається у зустрічної АТС. Ця система

сигналізації використовується для що виходить через відкликання УВСЭ і

УВСК.

2.OSM21/ORG13 – многочастотная міжміський зв'язок.

Використання: в пучках, вихідних в координатні АТС, соціальній та інші

Станції, приймаючі сигнали многочастотным кодом

“2 з 6” (тональний набір методом “імпульсного човника”).

Перший багаточастотний сигнал у напрямку (1,2

чи 3) визначається у зустрічної АТС. Ця система сиг

нализации застосовується на АТСЭ – 10 для вихідний междуго

рідний зв'язки з деякими УАТС.

3.OSD42/ORG12 – декадная місцева зв'язок.

Використання: а вихідних напрямах в станції, приймаючі їм

пульный набір номери. Причому у разі узгодження мч/дек

переходять до передавання імпульсного набору.

б) в вихідному напрямі АТС типу DX – 200, пов'язаним

безпосередньо з міжміського телефонної станцією типу

ARM/ARE (міжміський станція здійснює запит

АОН, і після цього використовують передача набору декадным

способом).

4.OSD42/ORG13 – декадная міжміський зв'язок.

Використання: в пучках, вихідних в декадно-шаговые станції чи інші

станції, приймаючі імпульсний набір номери. На багато

частотною яка входить лінії переходять до передавання імпульсного

набору. На АТСЭ – 10 ця сигналізація використовують у виходячи

щих пучках до деяких УАТС.

1.2 Організація обхідних напрямів

У системі DX – 200 є зокрема можливість використання альтернативної мар шрутизации, завдяки якому телефонну мережу можна побудувати найбільш економічним чином те щоб вона у більшою мірою соот ветствовала б дійсному розподілу трафіку. Максимальне кількість шляхів вторинного вибору 4.

На АТСЭ – 10 альтернативна маршрутизація реалізована наступному обра зом: з урахуванням аналізу номери викликаний абонента устанавлива ется первинне що йде напрям, у якому здійснюється пошук вільної що виходить сполучної лінії. Якщо всі лінії даного ис шимпанзе, що напрями зайняті, то далі пошук вільної сполучної лінії здійснюється у вторинному вихідному напрямі. Пошук осу ществляется до того часу, поки що не знайдено вільна сполучна лінія чи ні опробываны все обхідні напрями. На АТСЭ – 10 нині існують чотири обхідних направле ния чого рез такі станції:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14