Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Механізми залучення інвестицій

Реферат: Механізми залучення інвестицій

Оглавление.

Запровадження.

1. Фондовий ринок як механізм залучення інвестицій.

1.1 Поняття ринку, призначення.

1.2. Основні фінансові інструменти залучення інвестицій.

2. Порівняльний аналіз механізмів залучення інвестицій.

3. Проблеми та перспективи розвитку ринку.

Укладання.

Список літератури.

Запровадження.

Історія ринку налічує вже протягом кількох століть. 400 років тому я, в 1592 року, в Антвертпене уперше оприлюднено список ціни цінних паперів, продававшиеся на місцевої біржі. Цей рік вважається роком зародження фондових бірж як спеціальних організацій, котрі займаються купівлею-продажем цінних паперів. Роком офіційного появи ринку у Росії вважатимуться 1703 р. Сучасний етап розвитку ринку триває вже після розпаду СРСР пов'язаний із економічних реформ. Фондовий ринок є неодмінною елементом будь-якої ринкової системи. Росії довелося створювати свій фондовий ринок фактично «від початку». Тому на згадуваній сьогодні найважливішим, мабуть, є також те, у Росії діє ринок цінних паперів з розвиненою атомною інфраструктурою, технологічно обладнаної на рівні і майже у яких не поступається у сенсі зарубіжних аналогів.

Важливим кроком і те, що Росії у попередні 10 років встигла нагромадити досить-таки досвід роботи на фондовому ринку можна було проводити деякі історичні паралелі, робити і будувати прогнози, що робити далі.

Розвиток ринку одна із неодмінних умов досягнення довгострокових стратегічних цілей, які передбачають забезпечення нового якісного зростання російської економіки. Досвід розвинених держав показує, що став саме механізмом ринку цінних паперів здійснюється перерозподілу фінансових ресурсів у найефективніші галузі. Цей механізм як необхідна складова частина ринкової інфраструктури є дієвим двигуном всього інвестиційного процесу.

Самі цінних паперів, як інструмент ринку, є носіями прав власності їх власника мали на той чи іншого майновий об'єкт.

Будучи однією з основних методів залучення засобів у виробництво товарів та послуг, емісія цінних паперів служить базою для функціонування первинного ринку цінних паперів, який у часи чергу є основою функціонування ринку загалом. Емісія цінних паперів є дуже привабливим методом фінансування, що викликано можливістю залучення коштів на розширення й реконструкції виробництва, отримання дивідендів й можливості акціонерів управляти підприємством.

У зв'язку з цим на сучасному розвитку російського ринку тема емісії цінних паперів є, мій погляд, найактуальнішою, оскільки саме з емісії цінних паперів, і з методу залучення фінансових ресурсів немає і починається зародження цивілізованого ринку.

Ця курсова робота присвячена розгляду цінних паперів як інструментів залучення інвестицій на фондовий ринок, особливу увагу приділено розгляду акцій і облігацій як основних з інструментів.

1. Фондовий ринок як механізм залучення інвестицій.

1.1. Поняття ринку, призначення.

У сучасному ринкової економіки фондовий ринок посідає своє особливе і дуже важливе місце. Пол Самуэльсон визначив фондовий ринок місцем, де ведеться організована торгівля цінними паперами. Цінні папери є документи, мають юридичної чинності, складені по встановленої форми і що надають їх власникам односторонній стандартизований набір прав стосовно особам, яке випустило цих документів (емітентам цінних паперів), можливість передачі документів за дотримання заздалегідь обумовлених умов, але не матимуть згоди емітентів іншій юридичній особі разом із комплексом ув'язнених у них прав. Процес випуску і розподілу цінних паперів між першими власниками називається емісією. Емісія цінних паперів зазвичай здійснюється з метою притягнення фінансових ресурсів належала для розширення діяльності або під конкретні інвестиційні проекти, а державні органи часто емітують цінних паперів для фінансування дефіциту бюджету.

Фондовий ринок є частиною ринку й за умов розвиненою ринковою економіки виконує низки найважливіших функцій:

· регулювальника інвестиційних потоків, забезпечує оптимальну суспільству структуру використання ресурсів. Саме через фондовий ринок здійснюється переважна більшість процесу перетікання капіталів у галузі, щоб забезпечити найбільшу рентабельність вкладень. На російському ринку мало вдалих спроб залучати ресурси шляхом розміщення цінних паперів під серйозні проекти.

· забезпечує масового характеру інвестиційного процесу, дозволяючи будь-яких економічних агентам (зокрема які мають номінально невеликим інвестиційним потенціалом), у яких вільні кошти, здійснювати інвестиції у виробництві шляхом придбання цінних паперів. Концентрація обороту цінних паперів на фондових біржах або в професійних посередників дозволяє інвестору полегшити процедуру здійснення інвестицій.

· реагує на що відбуваються і предполагающиеся зміни у політичної, соціально-економічної, зовнішньоекономічної та інших сферах життя суспільства. У зв'язку з цим узагальнюючі показники стану ринку цінних паперів є головними індикаторами, якими судять про стан економіки нашої країни.

· реалізуються принципи демократії у управлінні економікою на мікрорівні, коли рішення приймається шляхом голосування власників акцій.

· через купівлю-продаж цінних паперів окремих підприємств держава реалізує свою структурну політику, набуваючи акції “потрібних” підприємств і роблячи в такий спосіб інвестиції в виробництва, важливі з погляду розвитку суспільства взагалі.

· є важливим інструментом державної фінансової політики; основним важелем, з якого реалізується дана функція, є ринок державних цінних паперів, з якого держава впливає на грошову масу чуток і, отже, розширення чи скорочення рівня ВВП.

Основною метою ринку є залучення інвестицій у економіку. Задля реалізації цього необходи мо наявність наступних умов:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8