Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Механізми залучення інвестицій

Сторінка 3

Відповідно до п.3 ст. 33 ФЗ "Про акціонерних товариствах" облігація засвідчує право її власника вимагати погашення облігації (виплату від номінальної вартості чи від номінальної вартості та відсотків) в встановлених термінів.

На відміну від акцій, облігації не надають власникам права під управлінням справами емітента. Державні облігації, включаючи муніципальні, сприяють залученню коштів, необхідні фінансування бюджетного дефіциту, розвитку міського господарства, рішення регіональних проблем, реалізації довгострокових високорентабельних комерційних проектів, а звані корпоративні облігації дозволяють підприємствам акумулювати кошти у розвиток і технічного переоснащення виробництва.

Залежно від емітента різняться облігації:

· державні;

· муніципальні

· корпоративні;

· іноземні.

Корпоративна облігація - це цінний папір, спілка відносини позики між її власником (кредитором) особою, її яке випустило (позичальником), як останнього виступають акціонерні товариства, підприємства міста і організації інших організаційно-правових форм власності.

З часу емісії облігацій і по погашення її продають і купуються по які встановилися над ринком цінами. Ринкова ціна момент розміщення облігації може бути нижчою. Надалі ринкова ціна облігацій визначається з ситуації, яка виникла ринку облігацій й фінансовому ринку цілому на момент продажу, і навіть двох головних елементів самого облігаційної позики. Цими елементами є:

· перспектива отримати при погашенні номінальну вартість про лигации (чим ближче в останній момент купівлі облігації термін його погашення, то вище її ринкова вартість);

· декларація про регулярний фіксований дохід (що стоїть дохід, прино симый облігацією, то вище її ринкова вартість).

Ринкова ціна облігацій залежить від створення низки інших умов, найважливішим із якого є надійність (рівень ризику) вкладень. Купуючи облігації, інвестор дол дружин оцінювати інвестиційні якості і зважити ризик та доходність за цим цінних паперів.

Оцінка інвестиційних якостей облігацій проводиться у разі наступних напрямах.:

По-перше, визначається надійність компанії по осущест влению відсоткових виплат. Для цього він виробляється сопо ставление доходу, одержуваного компанією протягом року, з торб мій відсоткових платежів з всіх видах позик. Величина до ходу в 2—3 разу повинна перевищувати розмір відсоткових виплат, що свідчить про усталеному фінансовий стан корів порации. Аналіз доцільно провадити у динаміці за кілька років. Якщо тренд зростаючий, то фірма нарощує свої віз можности покриття відсоткових платежів. Якщо ж тренд падіння, це свідчить про нестабільності дея тельности компанії та з часом вона зможе повному обсязі забезпечити відсоткові виплати.

По-друге, оцінюється здатність компанії погасити наявну заборгованість за всі підставах. Інвестор дол дружин враховувати, що, крім облігаційного боргу, фірма мо гут й інші боргові зобов'язання. Тож у процесі аналізу виробляється зіставлення потоку надходжень де ніжних засобів у компанію із загальною сумою заборгованості. Прийнятним рівнем вважається, якщо сума доходу по отноше нию до величині боргу становить менше 30%.

По-третє, оцінюється фінансова незалежність компа нии. Для цього він загальна сума боргу зіставляється із собст венним капіталом фірми. Зазвичай вважається, що знаходиться у хорошому фінансовий стан та залежною від зовнішніх джерела фінансування, якщо величина боргу вбирається у 50% її власного капіталу.

Крім названих показників, виробляється оцінка платоспроможності фірми, ліквідності активів, рентабель ности функціонування та інших якісних параметрів діяльності компанії. Пересічному інвестору провести качест венний аналіз облігацій практично неможливо. Великі інвестиційні компанії мають у своєму штаті служби анали за, рекомендації яких забезпечують прийняття обгрунтований ных рішень.

Слід зазначити, що і правило, облігації випускаються із високим акцій становить. Вони на багатих інвесторів, як індивідуальних, і інституціональних. Цим вони відрізняються акцій, номінальну вартість яких емітент встановлює для придбання їх найширшими верствами інвесторів. Для акцій номінальна вартість — величина досить умовна, які й продаються, і купуються переважно за ціною, не прив'язаний іншої до номіналу, то тут для облігацій номінальна вартість є дуже важливим параметром, значення не змінюється протягом усього терміну облігаційної позики. Саме з спочатку зафіксованої величині номіналу облігації погашатимуться після закінчення терміну їхніх звернення.

Докладніше відмінності акцій і облігацій як інструментів залучення інвестицій розглянуті у наступному главі даної курсової роботи.

2. Порівняльний аналіз механізмів залучення інвестицій.

Як відзначалося попередній главі, основними механізмами (інструментами) залучення інвестицій є акції та облігації. І саме аналізу цих фінансових інструментів, їх відмітним особливостям хотіла б присвятити цей розділ.

Облігації, проти акціями, мають принципово іншу природу. Акції випускаються підприємствами збільшення власного капіталу – продаж частки бізнесі (і, частки прибутку) за грошові ресурси. Облигация є дебентура, яким кредитор одержує вигоду від позичальника відсоток по обумовленої ставці, а момент, встановлений угодою сторін, - суму основного боргу. Звідси випливають відмінності інвестиційних характеристик облігацій від акцій. Головними достоїнствами облігацій є: орієнтованість на потік доходу, що можна виразно відчути, на відміну зростання курсової вартості акцій; передбачуваність (за умов цивілізованих ринків); і стабільність, проти іншими інвестиційними інструментами. На відміну від інструментів грошового ринку – короткострокових казначейських зобов'язань, депозитних сертифікатів – термін обігу євро і погашення яких встановлюється у межах року, ринок облігацій є довгостроковим борговим ринком. Звичайні акції дають значно більше суттєвий приріст вартості, проти інструментами з фіксованою дохідністю. І працювати із нею набагато цікавіше від. Але, з іншого боку, боргові інструменти мають більшої ліквідністю, гарантують збереження вартості капіталу, нарешті, вони орієнтовані отримання. Облігації піддаються меншим коливань цінується, і що ближче термін до погашення, тим стабільніше ціни. Боргові інструменти, зазвичай, краще акцій з погляду виплати доходу. З погляду дохідності, боргові інструменти програють акціям, інші ж облігації, якими обіцяно висока дохідність, – є надійними, і годі було особливо розраховувати з міркувань безпеки чи адекватності гарантій своєчасного для отримання грошей. Принципова відмінність між акціями і облігаціями ось у чому. Купуючи акцію, інвестор стає однією з власників компанії – емітента. Купивши облігацію компанії – емітента, інвестор стає його кредитором. З іншого боку, на відміну акцій облігації мають обмежений термін звернення, після чого гасяться.

Якщо акції, будучи титулом власності, надають їх власникам декларація про що у управлінні компанії – емітентом, то облігації, будучи інструментом позики, такої можливості не дають.

Облігації виступають головним інструментом мобілізацію коштів урядами, різними державними органами і муніципалітетами. До організації та розміщення облігацій організаційних позик вдаються та самої компанії, коли в них виникає потреба у додаткових фінансових засобах.

Випуск облігацій містить низку привабливих чорт для компанії – емітента: у вигляді розміщення господарська організація може мобілізувати додаткові ресурси без загрози втручання їх власників – кредиторів у керування фінансово – господарської діяльністю позичальника.


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8