Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз функції фільтраційного опору для несталого припливу рідини (газу) до недосконалої свердловині

Сторінка 2

Рис. 2. Поведінка відносної депрес ці і відносній функції фільтраційного опору (rc=0,0014, h=const, f0) при h, рівних: 1,1'—0,1; 2,2'— 0,3; 3,3'—0,5; 4,4'—0,7; 5,5'— 0,9; 6,6'— 1,0.

висновки

1. Депресія на забої недосконалої за рівнем розтину свердловини всім rc < 0,01 має дві явно виражений ных закону зміни: а) нелінійний, який зумовлено залежністю функ ции опору від часу й соот ветствует неустановившемуся припливу сжимаемой рідини (газу); б) линів ный, що відповідає квазиустановившемуся припливу і пов'язані з функцією опору.

2. Розмір R(rc, h, f0) для неуста новившегося припливу якісно опи сывает С1(rc, h) для встановленого, і його чисельна значення незалежно від вскры тии пласта завжди менше чисельного значення С1(rc, h) при що встановилася припливі.

3. Отримане аналітичне реше ние для несталого припливу сжимаемой рідини (газу) до несовер шенной свердловині в нескінченному по про тяженности пласті перетворено на прямолинейную анаморфозу, що дозволяє ефективно інтерпретувати криві відновлення забійного давши ления.

4. Вибір fo, що дає значення Dp*i,j(rc)=1, важить на протяжен ность нелінійного ділянки, соответст вующего неустановившемуся руху, на графіки залежності Dp*i,j(rc) від ln(1/f0i).

ЛІТЕРАТУРА

1. Т е л до про в У. А. Притік до крапковому стоку у просторі і до лінії стоків в підлозі нескінченному пласті. НТС. Вып. 30, Уфа, 1975.

2. Л е про зв про в У. І„ Телков У. А., Каптелинин М. Д. Зведення завдання несталого припливу сжимаемой рідини (газу) до недосконалої скважи немає рішенню рівняння пьезопроводности. Тези доповідей на XIII научно-техниче ском семінарі по гідродинамічним ме тодам досліджень, і контролю процесів розробки нафтових родовищ. Пол тава, 1976.

3. Б а x в а л про в М. З. Численные мето ды. Вид-во «Наука», М., 1974.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Аналіз функції фільтраційного опору для несталого припливу рідини (газу) до недосконалої свердловині
Рубрика: Технологія
Дата публікації: 2013-01-29 14:58:45
Прочитано: 4 раз

1 [2]