Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автомобільний транспорт

Реферат: Автомобільний транспорт

А М М Про Т А Ц І Я

У цьому дипломному проекті зроблено аналізу стану справ з обслуговування легкових авто у м. Нефтеюганске. Виконано технологічний розрахунок станції технічного обслуговування. Рассмотрена організація технологічного процесу у станції технічного обслуговування

Произведен розрахунок економічну ефективність реконструкції станції технічного обслуговування .

Рассмотрена безпека продукції та екологічність всього проекту, екологія і захист довкілля.

СОДЕРЖАНИЕ

Зміст 2

Перелік аркушів графічної частини 3

Завдання по дипломному проектування 4

Перелік умовних визначень та прийнятих скорочень 5

Запровадження 6

1. Аналіз стану справ з обслуговування легкових авто у м.

Нефтеюганске 7

2. Організація технологічного процесу у СТО 11

2.1.Организация технологічного процесу ТЕ і ТР автомобілів 11

2.2.Организация робіт з ТЕ і ТР автомобілів 12

2.3.Организация діагностування автомобілів 21

3. Технологічний розрахунок СТО 25

3.1.Обоснование потужності СТО 25

3.2.Расчет річного обсягу робіт СТО 26

3.3.Расчет числа виробничих робочих 28

3.4.Расчет числа посад і автомобиле-мест зберігання 32

3.5.Выбор устаткування й інструмент СТО 41

4. Будівельна частина СТО 50

4.1.Производственный корпус СТО 50

4.2.Планировка генплану УТТ г.Нефтеюганска 51

4.3.Конструкция будинку 51

5. Безпека і екологічність проекту 54

5.1.Опасные і шкідливі виробничі чинники реконструируемого 55

СТО

6. Економічна частина 56

6.1.Капитальные вкладення 56

6.2.Расчет зарплати для ремонтних робочих СТО 63

6.3.Смета витрат 65

6.4.Расчет прибутку СТО 65

6.5.Построение графіка беззбитковості 67

Список використаних джерел 69

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИНИ

1. Структурный й віковий склад парку легкових авто у г.Неф-

Теюганска - лист 1, А1;

2. Станції технічного обслуговування р. Нефтеюганска – лист 1, А1;

3. Генеральний план УТТ лист 1, А1;

4. Виробничий корпус до реконструкції лист 1, А1;

5. Виробничий корпус після реконструкції лист 1, А1;

6. Організація технологічного процесу у СТО лист 1, А1;

7. Технико-экономические показники СТО лист 1, А1;

8. Графік беззбитковості лист 1, А1;

9. Характеристика небезпечних і шкідливих чинників на СТО лист 1, А1;

10. Алгоритм отримання ліцензії на ТЕ і ТР лист 1, А1

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ І

ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

СТО -- станція технічного обслуговування;

АТ -- товариство;

ЕО -- щоденне обслуговування;

ТЕ -- технічне обслуговування;

ТР -- поточний ремонт;

ДАІ -- державна автоінспекція;

ЗІ -- сезонне обслуговування.

У У Є ДЕ М І Є.

Автомобільний транспорт розвивається якісно, і кількісно бурхливими темпами. Нині щорічний приріст світового парку автомобілів дорівнює 10-12 млн. одиниць, яке чисельність - більш 400 млн. одиниць. Кожні чотири з п'яти автомобілів загального світового парку - легкові і них припадає більш 60% пасажирів, перевезених усіма транспортом.

Крім тих незаперечних зручностей, які легковий автомобіль створює у житті, очевидно громадське значення масового користування особистими автомобілями: збільшується швидкість повідомлення під час поїздок; зменшується кількість штатних водіїв; полегшується доставка міського населення місця масового відпочинку, роботу і т. буд.

Однак процес автомобілізації не лише збільшенням парку автомобілів. Швидкі темпи розвитку автотранспорту зумовили певні проблеми, на вирішення яких науковий підхід і великі матеріальні витрати. Основні з яких є: збільшення пропускну здатність вулиць, будівництво шляхів та його благоустрій, організація стоянок і гаражів, забезпечення безпеку руху і охорони навколишнього середовища, будівництво станцій технічного обслуговування автомобілів, складів, автозаправних станцій та інших підприємств.

Високі темпи зростання парку автомобілів, що належать громадянам, випуск з 1984г. на Волзькому автомобільному заводі "Жигулів" другого покоління Ваз-2108 ускладненою конструкції, збільшити кількість осіб, некомпетентних у питаннях обслуговування їхніх транспорных коштів, інтенсифікація руху на шляхах і інші чинники зумовили створення нова галузь промисловості - автотехобслуживания.

Система "Автотехобслуживание" нині має можливість досить потужний виробничий потенціал. Подальше зміцнення цією системою має передбачати як введення в експлуатацію нових об'єктів, а й реконструкцію старих об'єктів, інтенсифікацію виробництва, зростання продуктивність праці і фондовіддачі, поліпшення якості послуг з допомогою широкого впровадження нової техніки і найпередовіший технології, раціональних форм і методів організації виробництва та праці.

Найважливішими напрямами вдосконалення ТЕ і ремонту легкових авто у є: застосування прогресивних технологічних процесів; вдосконалення організації та управління виробничої діяльністю; підвищення ефективність використання основних виробничих фондів та подальше зниження материало- і трудомісткості галузі; застосування нових, досконаліших у технологічному та будівельної частини проектів та їх реконструкція діючих станцій технічного обслуговування автомобілів з урахуванням фактичної потреби за видами робіт, і навіть можливості їхнього подальшого поетапного розвитку; підвищення гарантованості якості послуг й розробка заходів матеріального й моральної стимулювання забезпечення.

Автомобільний транспорт постійно розвивається. Розширюється застосування на легкових автомобілях газобалонних установок. Це пред'являє підвищені вимоги поліпшити умов праці, санітарно-гігієнічного обслуговування працівників станцій технічного обслуговування, забезпечувати їх безпеки та збереження здоров'я у процесі праці.

Управління виробничої діяльністю станцій техобслуговування, поліпшення умов праці, підвищення ефективності трудовитрат і основних виробничих фондів при раціональних за-тратах ресурсів є також одній із актуальних завдань технічної експлуатації автотранспортних коштів.

1.АНАЛИЗ БАЗЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ г.НЕФТЕЮГАНСКА

Специфіка СТО як підприємства накладає певні умови на встановлені поняття основних показників цього підприємства .

Нині в г.Нефтеюганске обслуговуються легковики різних марок і модифікацій , що належать громадянам. Аналізуючи роботу 9 СТО та враховуючи зарубіжний досвід мною зроблено такі висновки під час проектування СТО:

1.Наибольшим попитом серед громадян, мають легковики користуються кузовные роботи, ТО-1, ТО-2, шиномонтажные роботи, вулканизационные роботи, дрібний помешкання і малярські роботи;

2.Рост парку легкових авто у зарубіжного виробництва потребує створення універсальних СТО здатних максимально задовольнити потреби у виконанні робіт ТЕ і ТР;

3.Изучение досвіду перелічених вище СТО показує, що ефект від участі виробництва досягається й не так укрупненням самих підприємств, скільки створенням дрібних, гнучких виробництв, здатних змінити вид основних робіт з ТЕ і ТР автомобілів;

4. Оснащення СТО нової високоефективної технікою і теплопостачальним обладнанням, зниження частки ручної праці.

Одне з найважливіших чинників, визначальних міць і тип СТО є число легкових авто у що належать громадянам г.Нефтеюганска та його околиць. Визначаємо число легкових авто у, що належать населенню, виходячи з середньої насиченості населення легковиками ( на 1000 жителів ).

Таблиця 1

Структурный й віковий склад парку легкових авто у г.Нефтеюганска


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12