Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизированные системи контролю та обліку електроенергії

Реферат: Автоматизированные системи контролю та обліку електроенергії

Зміст

Запровадження

3

1. Ринок електроенергії

4

2. Організація проектування автоматизованих систем контролю та обліку енергії з прикладу Энергосбыта АТ "Челябэнерго"

6

3. Організація впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії споживачів АТ "Челябэнерго"

13

Укладання

19

Список літератури

20

Запровадження

У зв'язку з переходом до ринкової економіки, виникла потреба збільшити ефективність управління енергоспоживанням, оскільки це відповідає економічних інтересів постачальників і споживачів електроенергії. Однією з напрямів вирішення даної задачі є точний контроль обліку електроенергії. Саме цей напрям має забезпечити значну частину загального энергосбе режения, потенціал якого складають більш 1/3 всього нинішнього обсягу енергоспоживання.

Нові економічних відносин у сфері уп равления енергоспоживанням виявляється у фор мировании єдиного ринку. З вище сказаного, ринок електроенергії має бути собою мно гокомпонентный механізм узгодження економічних інтересів постав щиков і споживачів електроенергії.

Однією з найбільш важливих компонентів ринку є його інструментальне забезпечення, яке є сукупність систем, приладів, пристроїв, каналів зв'язку, алгоритмів тощо. п. контролю та управління параметрами енергоспоживання. Базою формування та розвитку инстру ментального забезпечення є автоматизи рованные системи контролю та підрахунку споживання електроенергії.

1. Ринок електроенергії

У разі державного централизо ванного планування енергоспоживання ба ланс економічних інтересів у виробників і споживачів електроенергії зводився на уров недержавних планів, у своїй потре битель мав одержувати заплановане кількість дешеву електроенергію у зручний йому час. Тому основний призначення електроенергетичної галузі полягала в на дежном, бесперебойном енергопостачанні потре бителей в запланованих обсягах. Для до стижения цього здійснювалося управління процесом виробництва, передачі й распреде ления електроенергії. Навантаження регулювалася методом прямого управління — на вимогу урядових органів прокуратури та енергокомпаній. У умовах електрична енергія рассмат ривалась, передусім, як фізична субстан ция, тому першочерговим (і єдино необхідним) засобом управління энергопот реблением була автомати зированная система диспетчерського управління (АСДУ), виконує роль регулятора потоків електричної енергії у її производ ства, передачі й розподілу.

Потреба обліку великих потоків элек троэнергии у її експорті й при рівчаках між енергосистемами, об'єднаними энер гетическими системами й у масштабах Єдиної енергетичної системи, обумовила необходи мость створення локальних автоматизованих систем виміру (контролю) електроенергії (АСИЭ).

У період початку ринкової економіки електроенергія стає повноцінним това ром — об'єктом купівлі-продажу. Оскільки про цесс купівлі-продажу завершується тільки після оплати (реалізації), електроенергія як товар виражається як кількістю, а й вартістю. У цьому основними ринковими параметрами стають кількість корисно відпущеної енергії і його оплачена вартість, а створювані роздрібний і оптовий ринки електроенергії є власне ринок корисно спожитої електроенергії.

Розвиток ринку з урахуванням економічного методу управління потребував повномасштабних ієрархічних систем: автоматизованих систем виміру електроенергії (АСИЭ), підрахунку споживання і збуту електроенергії (АСУПСЭ), диспетчерського управління (АСДУ), контролю та обліку енергоспоживання (АСКУЭ).

Основна особливість економічного методу управління – розгляд енергоспоживання як головної ланки, управляючого ринком електроенергії, який у часи чергу представляється сукупністю власне технологічного процесу (виробництва, передачі, і розподілу і споживання електроенергії), обліково-фінансового процесу енергоспоживання, і навіть політико-економічного (відбиває поточну політику області енерговикористання). Це і є передумовою керувати ринком електроенергії через створення єдиної, інтегрованої, системи управління енергоспоживанням з урахуванням систем АСИЭ, АСУПСЭ, АСДУ і АСКУЭ.

2. Організація проектування автоматизованих систем контролю та обліку енергії з прикладу Энергосбыта АТ "Челябэнерго"

У розробленої в 1993 р. за завданням РАТ "ЄЕС Росії" "Концепції інструментального забезпечення ринку і говорить потужності РФ" й у "Типовых технічних вимоги до засобам автоматизації контролю та обліку електроенергії та потужності для АСКУЭ енергосистем" немає чіткої визначення функцій між системами, забезпечують управлінням ринку. Це насамперед із тим, що розробили фахівцями з контролю електроенергії , що й відбили переважно питання, пов'язані з приладами й системами її виміру (контролю), ні з системами передачі результатів вимірів на верхній рівень, поєднавши їх у межах єдиної (не структурованої виконуваних функцій) системи АСКУЭ. Запитання ж, пов'язані з системами управління енергоспоживанням на фінансовому та економічному рівнях і реалізацією прийнятих там рішень, ні з системами управління процесом розподілу енергії, виявилися не лише означеними. Певною мірою це пояснювалося новизною ж проблеми і відсутністю галузі досвіду створення системам управління з многоплановыми функціями, що у енергосистемах займалися переважно автоматизацією вимірів (контролю) електроенергії, і лише у окремих енергосистемах (Рязаньэнерго, Пензаэнерго та інших.) від початку проблеми контролю та управління електроенергією стали вирішувати комплексно.

Так було в АТ "Челябэнерго" створюється регіональна багаторівнева автоматизовану систему контролю та обліку вироблення, транспорту, і розподілу і споживання електричної енергії. Основою цією системою є автоматизація обліку безпосередньо в споживачів.

Більшість підприємств-споживачів АТ "Челябэнерго" мають своєму балансі великі вузлові підстанції 110, 220 кВ, яких харчуються як основний абонент і транзитні споживачі системи, але й їх субабоненты. У зв'язку з цим розрахунковий облік споживаної електричної енергії і перебуває в підстанціях споживачів, а чи не енергосистеми.

Для дотримання порядку обліку що виділяються підприємству електричної енергії і і врахування всіх тарифних груп споживачів, встановлених у договорі користування електричної енергії, розроблювані автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (АСКУЭ) доводиться розміщувати безпосередньо в споживачів і створювати складні ієрархічні структури.

Розробка технічних проектів на автоматизацію обліку електричної енергії і для промислових підприємств неможлива без скрупульозного опрацювання питань вибору, розміщення й установки технічних засобів АСКУЭ, пристроїв збирання й передачі, причому виконуватися вона повинна переважно, зазвичай, співробітниками спеціалізованих галузевих проектних інститутів. Проте через відсутність в енергосистемі і підприємствах інвестицій і власні кошти розробці проектів та встановлення сучасних пристроїв обліку енергії АСКУЭ существено гальмується.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4