Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизоване проектування станочной оснастки

Сторінка 15

Відкрита архітектура SolidEdge дозволяє доста-точно швидко інтегрувати цю систему вже

функціонуючі програмно-апаратні конфигура-ции, що особливо важливо сьогодні, коли актуальним

є перехід до сучасних САПР й не так від дідівських способів проектування за кульманом, а

швидше, вже від чертежно-графических систем класу ПК, котрим вже накопичені на сьогодні

досить об'ємні архіви електронної конструк-торско - проектної документації.

Саме можливості 3-хмерного проектування, властиві більше «важким» САПР разом з возмож-ностью роботи з цією системою на звичайному ПК (прерогатива «легких» САПР),а також простота освоєння, система підказок і допомоги, суміщення з широко распро-странённой ОС Microsoft Windows, можливість створення деталі у тих складання й інші «корисні дрібниці» змусили віддавати перевагу цієї системі під час до цій роботі.

4. Створення стандартних деталей у системі SolidEdge .

4.1. ПАЛЕЦЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ

ПОСТОЯННЫЙ .

Щоб самому отримати цю стандартну деталь у системі SolidEdge, необхідно зробити у потрібній послідовності ряд операцій. Зокрема, для установочного циліндричного постійного пальця, знадобиться:

1) Вибрати програму Solid Edge Part.

2) Вибрати піктограму (команду) Revolved

Protraison і площину, у якій перебувати вісь деталі.

3) З допомогою піктограми (команди) «лінія» Line

зобразити контур половини пальця замыкаемый віссю обертання (див. мал.5). Причому у віконці Length стане видно довжина вычерчиваемой лінії в мм, у тому віконці можна поставити точне значення лінії, а віконці Angle вказується розмір кута в градусах між проектованої лінією і горизонтальній віссю Х у цій площині.

Що стосується осі Х є можливість рухати лінії, задані перпендикулярно чи з нахилом до ней,то є параметрически змінювати деталь,увели-чивая чи зменшуючи її горизонтально задані ли-нии. Частково таку операцію можна й з лініями, заданими паралельно горизонтальній осі.

4) Поставити вісь врщения Axis of Revolution. Дати

команду Finish завершення роботи у даної площині. У цьому може з'явитися віконце із зазначенням якихось ошибок,возможно совершённых

при завданні контуру половини пальця. При отсут-

свии помилок програма повернеться до тривимірній

роботи і самостійно розмістить у просторі пласку деталь.

5) У віконці Angle поставимо кут обертання деталі:

360 градусів. Нажав лівої клавіш мышы у кожному

місці экрана,команда на обертання буде виконано

(див. докладання, рис.1).Поскольку у цій деталі непотрібен додаткових операцій типу получе-ния фасок, вирізання отворів тощо. то кнопкою Finish підтвердимо завершення роботи. Зберегти їх можна і в середині SolidEdge, і поза нею, напри-мер,как картинку з розширенням jpg. Запис проис-ходит за тією ж схемою, як і анлогичная команда в ОС Windows. Так же,с допомогою піктограм, располо-женных у верхній рядку, можна робити з де-талью ряд простих еволюцій: збільшення изображе-ния Fit або це частини зображення Zoom Area, уменьше-ние його ж Zoom Out,перемещение креслення з допомогою миші Pan, обертання щодо трьох осей Rotate чи з конкретним точкам умовного куба Common Views. При виборі Shade,деталь стане «твердої» (докладання, мал.2).

Рис. 5.

4.2. ПРИХВАТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФАСОННЫЙ .

Варіант виконання 1:

Прихват 7011-0576 ГОСТ 14732-69.

1) Запускаем програму Solid Edge Part.

2) Вибираємо піктограму Sketch і плоскость,в до-

торою задаём нижню частина прихвата (докладання, рис.3). Нажимаем кнопку Finish.

3) З допомогою піктограм Protrusion і Selekt from Sketch робимо цю частину прихвата объёмной, поставивши товщину з віконця Distance. Потім «вирізуємо» в объёмной деталі отвори під кріплення приспо-собления з допомогою Cutout, Selekt from Sketh і Distance (докладання, рис.4).

4) Повторюємо пункти 2 і трьох для завдання верхню частину прихвата (докладання, див. мал.5).

6) Задаём радіуси скругления через Round,

величина скругления ставиться з віконця Radius (докладання, див. мал.6). Shade і Finish.

7) «Твёрдая» деталь докладання, див. мал.7.

5. Укладання .

Використання систем автоматизованого проек-тирования до створення станочной оснастки являет-ся необхідним кроком по дорозі технічного про-гресса. Використання CAD/CAM систем на вирішення конструкторських, технологічних, та інших завдань хоч і вимагає матеріального (на купівлю і уста-новки програмного пакета,например) тимчасової вкладень (освоєння программы),но добре окупа-ет себя,так як в багато разів знижує тимчасові видатки проектування підготовку производ-ства нового вироби, документування і за реше-нии багатьох інших задач;а також полегшує роботи з бібліотеками (банками даних) вже існуючих пристосувань; специфікаціями тощо.

Використовуючи САПР SolidEdge, зобразили приміром дві чіткі стандартні деталі (настановний палець і при-хват пересувної), що дозволило оцінити деякі можливості даної САПР і пояснюються деякі

стандартні ходи, використовувані іноді й у інших

системах.

6. Література.

1. Артамонов Є.І. «Комплекс програмних засобів CAD/CAM Графика-81» // «Автоматизація проекти-ро вания», №1 , 1997 р. (http://www.uns.ru/ap/)

2. «Базис 3.5: конструктор завжди правий» // «Росіяни інженери» (http://www.ruseng.ru/).

3. Бокшиц Э.Б., Ракович О.Г. «САПР фрезерних пристосувань» // «Автоматизація сучасні технології», №1,1992 р.

4. Брістоль Б.М. «Конструювання пристосувань для металорізальних верстатів», Москва-Київ: МАШГИЗ, 1959 р.

5. Вермель В.Д., Зарубін С.Г. «Використання системи ГеММА 3D під час виробництва технологічної оснастки на устаткуванні з ЧПУ» // «О.П.» , №3, 1998 р.

6. Гельмерих Р., Швиндт П. «Введення у автомати-зированное проектування», М: Маш-е, 1990 р.

7. «Инвариантные компоненти систем автоматизиро-ванного пректирования пристосувань», під редак-цией О.Г. Раковича, Мінськ: Наука і Техніка, 1980.

8. Костромин До. «SolidEdge Intergraph - система твёрдотельного моделювання» // «О.П.», №2,1997.

9. Малюх В.Н.«CAD - варіант b» // «А.П.»,№1,1997.

10. «Продукти Adem CAD/CAM» // «О.П.» №2, 1999 р.

11. Система технологічної підготовки виробництва, Альбом №6, Деталі й вузли оснастки для механічного оброблення деталей: Н-ск, 1989 р.

12. «Станочные пристосування, довідник», під редакцією Вардашкина Б.М., Данилевського В.В.,

М: Маш-е, 1984 р., т.2.

13. Схирладзе О.Г., Матвєєв А.І., Новиков Ю.В., Рогозін Г.І. «Станочные приспособления,альбом» МДТУ (СТАНКИН), ТГТУ, 1999 р.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Автоматизоване проектування станочной оснастки
Рубрика: Технологія
Дата публікації: 2013-01-29 14:50:52
Прочитано: 92 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]