Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизоване проектування станочной оснастки

Реферат: Автоматизоване проектування станочной оснастки

Зміст :

1. Запровадження…………………………………………………………… 3

1.1. Станочные пристосування - классификация,виды…3

1.2. CAD/CAM системи – що це ?……………………… 6

2. Методологія проектування станочной оснастки :

2.1. Традиційне проектирование………………………8

2.2. Автоматизоване проектирование………………14

2.3. Основні функції САПР і виготовлення технологічної оснастки………………………… .16

3. До основних рис деяких існуючих CAD/CAM систем …………………………………………………22

3.1. bCAD……………………………………………………25

3.2. ГеММА 3D під час виробництва технологічної

оснастки на устаткуванні з ЧПУ…………………….34

3.3. ADEM CAD/CAM…………………………………… .37

3.4. Графика-81 …………………………………………….41

3.5 Базис 3.5. ………………………………………………45

3.6. Solid Edge …………………………………………… .56

4. Створення стандартних деталей у системі SolidEdge……………65

4.1. Палець настановний циліндричний постійний .65

4.2. Прихват предвижной фасонный…………………… .67

5. Заключение………………………………………………………….67

6. Литература………………………………………………………….68

7. Додатка……………………………………………………… .70

1. Запровадження .

1.1. СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ . КЛАССИФИКАЦИЯ , ПЛАНИ .

1.1.1. Станочные пристосування .

Основну групу технологічної оснастки становлять пристосування механоскладального виробництва. Приспособлениями у машинобудуванні називають помічники до технологічного устаткування, використовувані і під час операцій обробки, складання і місцевого контролю.

Застосування пристосувань дозволяє:

- усунути розмітку заготовок перед обробкою, підвищити її точність;

- продуктивність праці в операції;

- знизити собівартість продукції;

- полегшити умови праці та забезпечити її безпеку;

- розширити технологічні можливості устаткування;

- організувати многостаночное обслуговування;

- застосувати технічно обгрунтовані норми часу й скоротити кількість робочих, необхідні випуску продукції.

Часта зміна об'єктів виробництва, що з наростанням темпів технічного прогресу, потребує створення конструкцій пристосувань, методів їх розрахунку, проектування й виготовлення, які забезпечують неухильне скорочення термінів підготовки виробництва.

Витрати на виготовлення технологічної оснастки становлять 15 . 20 % від витрат за обладнання технологічного процесу обробки деталей машин чи 10-24 % вартості машини. Станочные пристосування займають найбільша питома вага за вартістю і трудомісткості виготовлення у кількості різних типів технологічної оснастки.

2.1.1. Класифікація пристосувань .

Класифікацію пристосувань проводять за наступним ознаками:

1. По цільовим призначенням пристосування ділять п'ять груп:

- верстатні пристосування для встановлення і закріплення оброблюваних заготовок на верстатах. Залежно від виду обробки розрізняють токарні, фрезерні, свердлильні, расточные, шліфувальні та інші пристосування;

- пристосування для кріплення ріжучого інструмента. Вони характеризуються великою кількістю нормализованных деталей і конструкцій, що нормалізацією і стандартизацією самих ріжучих інструментів;

- складальні пристосування використовують і під час складальних операцій, потребують великий точності складання і мережні додатки великих зусиль;

- контрольно-вимірювальні пристосування застосовують контролю заготовок, проміжного і остаточного контролю, і навіть для перевірки зібраних вузлів і машин. Контрольні пристосування служать для установки міряльного інструмента;

- пристосування для захоплення, переміщення і перевертывания оброблюваних заготовок, і навіть окремих деталей та вузлів при складанні.

2. За рівнем спеціалізації пристосування ділять на універсальні, спеціалізовані й спеціальні.

Універсалістські пристосування (УП) використовують із розширення техноло-гічних можливостей металорізальних верстатів. До них належать універсальні, поворотні, ділильні столи; самоцентрирующие патрони.

Універсалістські безналадочные пристосування (УБП) застосовуються для базування і закріплення однотипних заготовок за умов одиничного і мелкосерийного виробництва. До цього типу належать універсальні патрони з неразъемными кулачками, універсальні фрезерні і слюсарні лещата.

Универсально-наладочные пристосування (УНП) використовують із базування і закріплення заготовок за умов многономенклатурного виробництва. До них належать універсальні патрони зі змінними кулачками, універсальні лещата, скальчатые кондуктори.

Спеціалізовані безналадочные пристосування (СБП) використовують із базування і закріплення заготовок, близьких по конструктивним ознаками і вимагають однаковою обробки. До таких пристосуванням належать пристосування в обробці східчастих валиків, втулок, фланців, дисків, корпусних деталей та інших.

Спеціалізовані налагоджувальні пристосування (СНП) застосовують для базування і закріплення заготовок, близьких по конструктивно-технологическим ознаками і вимагають їхнього обробки виконання однотипних операцій та спеціальних наладок.

Универсально-сборные пристосування (УСП) застосовують для базування і закріплення конкретної деталі. З комплекту УСП збирають спеціальне пристосування, яке потім розбирають, а елементи УСП багаторазово використовують із складання інших пристосувань.

Спеціальні пристосування (СП) використовують із виконання певної операції, і при обробці конкретної деталі. Такі пристосування називаються одноцелевыми. Їх застосовують у крупносерийном та масовому виробництві.

3. По функціональному призначенню елементи пристосувань ділять на настановні, зажимные, силові приводи, елементи направлення ріжучого інструмента, допоміжних механізмів, і навіть допоміжні і кріпильні деталі (рукоятки, сухарі, шпонки). Всі ці елементи з'єднуються корпусными деталями.

4. За рівнем механізації і автоматизації пристосування поділяють на ручні, механізовані, напівавтоматичні і автоматичні.

Сучасні пристосування - це велика клас технологічних об'єктів, відмінних різноманіттям конструкцій, многокомпонентностью і иерархичностью структури, складної геометрією складових і широким діапазоном зміни розмірів, різної ступенем універсальності і типовности.

Для авиапроизводства властиве те, що серед великого обсягу создавамых конструкцій питому вагу типових пристосувань дуже невисока. Тому проектування неможливо звести лише у размерным й інших розрахунками. У принципі так, це цілісний комплекс серйозних труднощів і завдань, до розв'язання необхідно залучати сучасні методи і засоби автоматизації.

1.2. CAD/CAM СИСТЕМИ – ЩО Я ЦЕ?

CAD/CAM системами ніяких звань називають те що країнах колишнього СРСР було називати аббре-виатурой САПР, тобто Системи Автоматизированного ПРоектирования. Уперше термін СAD пролунав наприкінці 50-х рр минулого століття Массачусетському технологічному інституті США. Поширення ця абревіатура отримала вже у 70-х рр як между-народное позначення технології конструкторських робіт. Із початком примения обчислювальної техніки слово CAD мовити обробка даних засобами машинної графіки. Однак це один

термін відбиває усе те, що він іноді називають. Например,САПР можуть призначатися для: черчения,для прочерчивания (эскизирования) чи й у тому, й у іншого відразу. А сама аббревиату-ра CAD може розшифровуватися так: Computer Aided Design,или Computer Aided Drafting (проектування конструювання з допомогою ЕОМ чи креслення з допомогою ЭВМ).Понятия «конструювання» і «креслення з допомогою ЕОМ» - лише мала частка функцій, виконуваних САПР. Чимало понять з систем виконують су-щественно більше функцій, ніж просто креслення і конструювання. І є їх понад точне позначення :

САЕ - Computer Aided Engineering (інженерні розрахунки з допомогою ЕОМ, виключаючи автоматизирование чертёжных работ).Иногда цей термін використовувався як поняття вищого рівня– для позначення


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15