Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизація процесу буріння

Реферат: Автоматизація процесу буріння

Запровадження.

Автоматизація технологічного процесу становить істотну частку науково-технічного прогресу у проведенні геологорозвідувальних робіт. Теоретичні дослідження у сфері удосконалення управління процесом буріння, а його оптимізації отримали нові можливості практичної реалізації з її появою керуючої мікропроцесорної техніки і створення її основі систем автоматизованого управління.

У галузі протягом протягом ряду років проводяться досліджень зі створення мікропроцесорних систем автоматизованого управління геологорозвідувальним бурінням, реалізують методи і засоби універсального, багатофункціонального управління, спроможного на відміну від жорстких аналогових рішень здійснювати гнучку технологію буріння.

Різноманітні зразки систем автоматизованого управління процесом буріння розвідувальні свердловини на тверді корисні копалини дозволяють як управляти процесом буріння часі за будь-яким з відомих алгоритмів, а й збирати, нагромаджувати борги і обробляти інформацію про судовий процес буріння, і навіть діагностувати працездатність окремих вузлів і європейських механізмів.

Автоматизація технологічних процесів з урахуванням сучасної техніки має забезпечити інтенсифікацію виробництва, підвищення якості й відповідне зниження собівартості продукції.

Необхідність цієї зміни випливає з аналізу виробничої діяльності геологорозвідувальних організацій з виконання планових завдань. Попри те що, що почнеться впровадження сучасного устаткування, інструментів, прогресивної технології буріння, коштів механізації і автоматизації окремих операцій, вдосконалення організації праці цілому забезпечило виконання цих завдань, в розвідницькому бурінні залишаються значні резерви підвищення продуктивність праці і поліпшення її техніко-економічних показників. Ці резерви полягають, передусім, в оптимізації і автоматизації оперативно керувати процесом буріння свердловин й у вдосконаленні організації робіт.

Сьогодні, за умов інтенсифікованого виробництва, зрослих швидкостей буріння різко підвищилася фізична навантаження бурової персонал. З огляду на ще й тенденцію до зростання глибин буріння розвідувальних пошукових свердловин, можна стверджувати, що зросли психологічна навантаження й за рішення, прийняті бурильщиком у процесі буріння. Вже сьогодні час простоїв через неправильних технологічні рішення у процесі буріння становить 5-7% загального балансу робочого дня.

Процес буріння, особливо глибоких свердловин, протекающий за умов невизначеність, піддається дужим і непередбачуваним возмущающим впливам, основа яких – як гірничогеологічні, і техніко-технологічні чинники. Буровики знають наскільки проектний геологічний розріз може відрізнятиметься від фактичного, отже, проектна технологія буріння – від фактичної. Бурильщику доводиться полишати проектної технології, використовувати свій досвід, знання, інтуїцію, щоб вчасно знайти зміна категорії буримости порід, несприятливу технологічну ситуацію; хороші майстра працюють за межею мистецтва. Тому навчити бурити добре, не ставити проектні параметри режимів буріння, а варіювати ними на залежність від умов дуже складно. Набагато швидше, і дешевше навчити бурильника користуватися системою автоматизованого управління процесом буріння, яка вибирати і підтримувати оптимальні режими буріння відповідність до заданими критеріями оптимальності й у рамках встановлені обмеження. З допомогою систем автоматизованого управління можна жорсткіше нормувати процес буріння, широко впроваджувати передові технології буріння.

Пристрій збирання й первинної обробки інформації про стан процесу буріння є неотъемлимой частиною автоматизованої системи управління цим процесом. Завданням справжнього дипломного проекту є розробка такого устрою. Вибір цієї проблеми обумовлюється специфікою спеціальності АТПиП.

Глава 1.Описание технологічного процесу буріння.

1.1. Бурова свердловина і його елементи.

Буровой свердловиною називається цилиндрическая гірська вироблення в земної корі, характеризуемая щодо малим діаметром проти її глибиною.

Основні елементи свердловини (рис. ZZZZ).

Устя свердловини 1 - місце перетину бурової свердловиною земної поверхні, дна акваторії чи елементів гірничої виробки при бурінні в підземних умовах.

Забой свердловини 8 - дно свердловини дедалі глибша у процесі буріння; може бути кільцевої 6 з керном 7 чи суцільній 8.

Стінки свердловини 9 - бічна поверхню свердловини.

Ствол свердловини 2,5 - простір, обмежений стінками свердловини. У нестійких породах стінки свердловини закріплюються обсадними колонами, у своїй стовбур свердловини звужується.

Вісь свердловини 4 - геометричне місце точок центру забою, перемещающегося при углубке свердловини, т. е. уявна лінія, з'єднує центри поперечних перетинів свердловини.

Глибина свердловини - відстань між гирлом і забоєм свердловини з її осі.

Діаметр свердловини - умовний діаметр рівний номінальному діаметру породоразрушающего інструмента. Фактичний діаметр свердловини, зазвичай більше номінального породоразрушающего інструмента завдяки розробці свердловини.

Існує й поняття "конструкція свердловини". Під конструкцією свердловини розуміють її характеристику, визначальну зміна

1 2

/

9

3

/

4

5

А - А 6

8 7

Рис.ZZZZ. Елементи свердловини:

1 - гирло свердловини; 2 - стовбур свердловини, обсаджений трубами; 3 - обсадные колони; 4 - вісь свердловини; 5 -стовбур свердловини, не обсаджений трубами; 6 - кільцевої забій; 7 - керн; 8 - суцільний забій; 9 - стінки свердловини; ,,- діаметри стовбура свердловини у різних інтервалах; , ,, - діаметри обсадних колон відповідно зовнішні, внутрішні; - діаметр керна; ,- глибина інтервалів свердловини, закріплених трубами;- глибина свердловини

діаметра (,,) з глибиною, і навіть діаметри (, ) і довжини (,) обсадних колон 3 (див. рис. ZZZZ).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13