Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Методичні рекомендації для роботи бек-офісу

Реферат: Методичні рекомендації для роботи бек-офісу

Як відомо, брокерско-дилерская компанія (інвестиційний інститут) організаційно підрозділяється втричі напрями:

- Торгові підрозділи (“Фронт-офис”),

- Бэк-офис,

- Бухгалтерія.

Місце бек-офісу в брокерських і дилерських компаніях визначається її основним функціональним призначенням, що містить у собі:

оформлення договорів і виконання зобов'язань за угодою,

внутрішній облік операцій із цінними паперами, цінних паперів і надходження коштів (власних і клієнтських),

формування достовірної звітності про стан власного портфеля компанії та коштів, виділених з його формування, і навіть звітності про стан коштів і портфелів клієнтів, тобто. формування звітності, яка потрібна на прийняття правильного управлінського рішення,

надання клієнтам компанії періодичної звітності про проведених над його рахунок роздрібних операціях і про залишках що належать клієнту коштів та обігу цінних паперів.

Як очевидно з перелічених вище функцій, бэк-офис належить до основного, а чи не до допоміжному «виробництву», тобто. якого є не обслуговуючим підрозділом, а підрозділом, що забезпечує основну діяльність його компанії.

Тому, ми вважаємо неправильним положення про те, що бэк-офис не «дає» прибутку, оскільки розмір прибутку залежить тільки від вартості проданого «товару», а й від швидкості його звернення, що забезпечує бэк-офис. До того компанію від імені як торгового відділу, і бек-офісу продає клієнту «якісне» виконання його доручень отже, забезпечує компанії хорошу репутацію.

Бэк-офис, виконуючи вищевказані функції, заносить інформацію до системи взаємозалежних регістрів внутрішнього обліку, які забезпечують здійснення оперативного обліку операцій із цінними паперами. Облік операцій на бек-офісі відбиває етапи проходження операцій та стану цінних паперів. Він грунтується більш широкої, ніж у бухгалтерії, інформаційної базі, тому система книжок та часописів обліку бек-офісу існує незалежно від бухгалтерії.

Структура бек-офісу визначається розмірами компанії, змістом потребують і обсягом операцій. Невеликі можуть мати бэк-офис, в повному обсязі формально окремий від бухгалтерії. Досить великих компаній мають окремий бэк-офис з поділом на функціональні групи, відповідальні поза певні напрями роботи, пов'язані з виконанням документів та їхні урахуванням, оскільки з етап проходження угоди пов'язані з формуванням, отриманням і відправкою певних документів.

Процес виконання й обліку оборудок із цінними паперами загалом включає у собі:

1. Документарное оформлення угоди.

2. Безпосереднє виконання зобов'язань за угодою, саме:

перереєстрація (постачання) цінних паперів,

організація своєчасної оплати за договором.

3. Контроль над виконанням угоди.

4. Внутрішній облік операцій та етапів їхнього перебігу.

5. Передача первинних документів мають у відповідні підрозділи.

6. Оперативна передача достовірних зведені дані на відповідні підрозділи до ухвалення оперативних управлінські рішення.

7. Формування відповідної регулярної звітності клієнтам і контролюючі органи.

З аналізу технологічного процесу видно, що він безпосередньо пов'язані з технологією проходження документів, тобто. з документообігом. ГОСТ визначає документообіг як «рух документів мають у організації з їх створення, або отримання до завершення виконання або відправлення». Управління документообігом у процесі виконання зобов'язань за угодою таки є одним із основних цілей, завдань, які бэк-офисом.

Процес проходження документів за угодою жорстко регламентований і гранично короткий. Саме тому від якості організації документообігу залежить як робота самого бек-офісу, але й компанії, у цілому, т.к. саме документообіг за угодою є складовою основний діяльності брокерських і дилерських компаній.

А, щоб розробити конкретну організаційну структуру бек-офісу компанії та оптимальний процес документообігу, необхідно знайти й проаналізувати проведені операції, розбити їх у етапи, визначити документи, із якими пов'язаний той чи інший етап виконання угоди, та був «побудувати конвеєр» проходження документів, більшість із яких є основою записів в регістрах внутрішнього обліку.

Наприклад розглянемо операції з купівлі-продажу акцій (бездокументарних корпоративних цінних паперів деяких підприємств).

Етапи, і навіть перелік й ті види документів, пов'язані з тим або іншим суб'єктам етапом, залежить від характеру контрагента (фізичне, юридична особа, підприємець, резидент чи нерезидент), та умовами виконання зобов'язань за угодою (наприклад, хто перереєстровує цінних паперів) і зажадав від місця укладання угоди (визначать лад і процедуру підписання і виконання договору), від місця обліку прав по цінних паперів (реєстратор, депозитарій, номінальний власник), а також наявності рахунки системі обліку прав по цінних паперів та інших.

Спочатку розглянемо угоду щодо покупки цінних паперів в юридичного особи - резидента, закладену в ВПС (Російської Торговельної Системі), у яких цінних паперів буде переведено на раніше відкритий лицьової рахунок у системі обліку реєстратора. У разі ми виникає зобов'язання щодо оплаті, у контрагента - на поставку цінних паперів. У цьому «готує» договір, реєструє угоду й проводить перереєстрацію прав по цінних паперів контрагент.

Виконання нами зобов'язань з цієї угоді (купівля - перереєстровує контрагент) може бути розбитий ми такі основні етапи:

1. Укладання угоди торговим відділом.

2. Відправлення підтвердження угоди.

3. Підписання договору ЄС і передатного розпорядження.

4. Передача необхідні перереєстрації документів.

5. Одержання від контрагента копії документа про перереєстрації.

6. Підготовка службової записки в бухгалтерію оплату ЦБ.

7. Передача контрагенту факсимільного зв'язком копії документа оплату.

8. Одержання від контрагента оригіналу документа про перереєстрації.

Залежно від порядку виконання зобов'язань (предпоставка чи передоплата) зміниться порядок проходження етапів.

Розглянемо як виглядатимуть етапи виконання угоди купівлі у разі, якщо перереєстрацію прав по ЦБ перебирає покупець (купівля - перереєстровуємо ми):

1. Укладання угоди торговим відділом.

2. Відправлення підтвердження угоди.

3. Підписання договори та передатного розпорядження.

4. Одержання від контрагента необхідні перереєстрації документів.

5. Передача реєстратору необхідні перереєстрації документів.

6. Одержання від реєстратора рахунку за послуги.

7. Підготовка службової записки в бухгалтерію оплату рахунки.

8. Оплата рахунку за перереєстрацію

9. Передача реєстратору платіжного доручення оплату послуг.

10. Одержання від реєстратора документа про перереєстрації ЦБ.

11. Передача контрагентові копії документа про перереєстрації.

12. Підготовка службової записки в бухгалтерію оплату ЦБ.

13. Передача контрагенту факсимільного зв'язком копії документа оплату.

Аналогічно розглянемо етапи виконання угод із продажу цінних паперів.

Продаж - перереєстровуємо ми:

1. Укладання угоди торговим відділом.

2. Одержання підтвердження угоди.

3. Оформлення договору ЄС і передатного розпорядження.

4. Підписання договору ЄС і передатного розпорядження.

5. Одержання необхідні перереєстрації документів.

6. Реєстрація угоди інвестиційному інституті.

7. Передача реєстратору необхідні перереєстрації документів.

8. Одержання від реєстратора рахунку за послуги.

9. Підготовка службової записки в бухгалтерію оплату рахунки.

10. Оплата рахунку за перереєстрацію.

11. Передача реєстратору платіжного доручення оплату послуг.

12. Одержання від реєстратора документа про перереєстрації ЦБ.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3