Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Демократичне держава: сутність концепції, й шляху реалізації

Реферат: Демократичне держава: сутність концепції, й шляху реалізації

Сучасне демократичну державу передбачає розвинене громадянське суспільство, у якому взаємодіють різні суспільні організації, політичні партії, у якому ніяка ідеологія неспроможна встановлюватися як офіційної державної ідеології. Політичне життя демократичній державі будується з урахуванням ідеологічного, політичного різноманіття, багатопартійності тощо. буд.

Російської Федерації нині знаходиться шляху становлення демократичної держави.

Останнім часом прийнято дуже багато законодавчі акти, створюють підстави її подальшого розвитку нашої держави як демократичного. Це Декларація про державний суверенітет Російської Федерації, Декларація права і свободи людини і громадянина, Закон про громадянство, Закон про власність та інших. 12 грудня 1993 року шляхом всенародного голосування Конституцію Російської Федерації, яка заклала правову основу подальшого розвитку й постійного вдосконалювання правової системи Росії.

На жаль, норми, закреплённые у тих та інших законодавчі акти, практично повною мірою не реалізуються. Тому це запитання сьогодні актуальне як ніколи, що стало причиною вибору мною цієї теми. У роботі розглянуті шляху становлення та розвитку демократичної держави, його розуміння і сутність, і навіть демократичні принципи конституційного ладу Російської Федерації.

Глава 1.

Поняття і сутність демократичної держави.

§1. Демократичним державою називається така, влаштування і діяльність якого полягає відповідають волі народу, загальновизнаним прав і свобод людини і громадянина. Демократичне держава - найважливіший елемент демократії громадянського суспільства, заснованого на правах свободи людей. Джерелом влади й легітимації всіх органів цієї держави є суверенітет народу.

Недосить лишень проголосити держава демократичним ( роблять і тоталітарні держави ), головне - забезпечити його влаштування і діяльність відповідними правовими інститутами, реальними гарантіями демократизму. Поняття демократичної держави нерозривно пов'язане з поняттями конституційного правової держави, у сенсі можна казати про синонімічності всіх трьох термінів. Демократичне держава може бути одночасно конституційним правовою.

§2. Держава відповідати характеристиці демократичного лише за умов сформованого громадянського суспільства. Це держава повинна йти до этатизму, він повинен суворо дотримуватися встановлених меж втручання у економічну духовне життя, що забезпечують свободу підприємництва і російськомовної культури. До функцій демократичної держави входить забезпечення спільних інтересів народу, але за безумовному дотриманні і захист права і свободи людини і громадянина. Така держава є антиподом тоталітарної держави, ці поняття взаємно виключають одне одного.

§3. Найважливіші ознаки демократичної держави:

а) реальна представницька демократія;

б) забезпечення права і свободи людини і громадянина.

Представницька демократія -здійснення народом влади через виборні установи, які мають громадян, і наділені винятковим правом не прийматиме законів. Поважні органи (парламенти, виборні органи місцевого самоврядування ) наділяються правом розв'язання найбільш важливих питань народу( оголошення війни, ухвалення бюджету, запровадження надзвичайного й військової становища, дозвіл територіальних суперечок та інших. ). Конституції на різних країнах наділяють представницькі органи різними повноваженнями, але обов'язковими і найважливішими у тому числі є функції законодавчої влади й ухвалення бюджету. Поважні органи необов'язково покликані безпосередньо контролювати виконавчу владу - це визнається лише у державах із парламентської формою правління, але за будь-якої системі дані органи усе ж таки наділяються окремими конституційні повноваження у цій галузі. Ефективність діяльності представницьких органів у величезній, коли у вирішальної, мірою залежить у співпраці з виконавчої влади. Інше щонайменше важлива умова - незалежність представницького установи у своїх повноважень, відсутність конкуруючої законодавчої влади, невтручання виконавчої влади прерогативи представницьких установ.

У Російській Федерації представницька демократія забезпечується виборністю Державної Думи і конституційно зумовленим формуванням Ради Федерації, і навіть законодавчих і представницьких установ суб'єктів Федерації органів місцевого самоврядування. На кожному рівні представницькі установи мають певними повноваженнями, що виключають можливість втручання з боку кому б не пішли. І тоді водночас цю систему носить цілісний характер, характеризує одне суверенну державу -Російську Федерацію. Єдність системи структурі державної влади закріплено в ч.3 ст.5 Конституції Російської Федерації.

Забезпечення права і свободи людини і громадянина - інший найважливіший ознака демократичної держави. Саме з'являється тісний зв'язок формально демократичних інститутів з політичним режимом. Тільки умовах демократичного режиму правничий та свободи стають реальними, встановлюється законність і виключається сваволю силові структури держави. Ніякі піднесені цілі й демократичні декларації неспроможні надати державі справді демократичний характер, а то й забезпечуються загальновизнані правничий та свободи людини і громадянина. Конституція Російської Федерації закріпила відомі у світовій практиці правничий та свободи, проте до реалізації багатьох ще необхідно створити умови для.

§4. Демократичне держава заперечує примусу, а передбачає організацію в певних формах. До цього спонукає сутнісна обов'язок держави захищати правничий та свободи громадян, усуваючи злочинство й інші правопорушення. Демократія - це вседозволеність. Проте примус повинен мати чіткі межі України та здійснюються лише у відповідно до закону. Правозахисні органи як вправі, а й зобов'язані вдаватися до сили в певних випадках, але завжди діючи лише законними коштами Німеччини та відповідно до закону. Демократичне держава може допустить«разрыхления» державності, тобто невиконання законів та інших правових актів, ігнорування дій органів структурі державної влади. Це держава підпорядковане закону і вимагає законослухняності від своїх громадян.

Демократичность держави виявляється у тому, що його організація відкриває громадянам та його об'єднанням можливості впливати на «зміст управлінських державних рішень, домагатися реалізації у тих рішеннях закономірних соціальних інтересів». Але, щоб цю можливість було втілено на реальність, необхідні суттєві додаткові умови. Це насамперед демократичний політичний режим і політико-правова культура.

§5. Демократичний політичний режим характеризується високим рівнем політичної свободи людини, реальним існуванням політичних лідеріва і правових інститутів, дозволяють йому впливати на державне управління суспільством.

Демократичний політичний режим зазвичай знаходить свій відбиток у конституціях і законах, регулюючих розвинені форми участі у політичного життя: інститути представницької і безпосередньої демократії, гарантовані цивільні (особисті) і політичні правничий та свободи, незалежні засоби інформації, партійний плюралізм, до складу якого різноманітну опозицію влади, поділ влади, широке самоврядування місць і будь-яких професій, гарантії для меншин і мн. ін.

§6. Политико-правовая культура відбивається, по-перше, безпосередньо на змісті і малої форми конституційно-правового регулювання громадських відносин, по-друге, має визначальний вплив на ефективність цього регулювання.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6