Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Методичні рекомендації з обліку операцій із цінними паперами в брокерських і дилерських компаніях

Реферат: Методичні рекомендації з обліку операцій із цінними паперами в брокерських і дилерських компаніях

Зміст

1. Основні засади внутрішнього обліку

1.1. Документирование операцій

1.2. Регистры внутрішнього обліку

2. Бэк-офис у структурі компанії

2.1. Фронт-офис і бэк-офис

2.2. Бэк-офис і Бухгалтерія

2.3. Функціональна структура бек-офісу

3. Первинний облік угод

3.1. Доручення на угоду

3.1.1. Принципи упорядкування та звернення доручення угоду

3.2. Тикет (распорядительная записка)

3.2.1. Призначення тикета

3.2.2. Форма тикета і процедуру заповнення

3.2.3. Система нумерації тикетов

3.3. Підтвердження угоди

3.4. Журнал угод

3.4.1. Призначення і ведення журналу угод

3.4.2. Дані журналу угод

4. Централізовані бази даних

4.1. Принципи і завдання

4.2. Файл імен та адрес

4.3. Файл цінних паперів

4.4. Архіви

4.4.1. Архів операцій

4.4.2. Архів угод

4.4.3. Архів руху коштів

4.4.4. Архів руху цінних паперів

5. Внутрішній план рахунків

5.1. Схема плану рахунків бек-офісу

5.2. Коментарі до Плану рахунків системи обліку коштів

6. Система обліку руху коштів

6.1. Принципи системи обліку руху коштів

6.2. Принципи ведення Журнала щоденного обліку коштів

6.3. Структура Журнала щоденного обліку коштів

6.4. Приклад організації Журнала обліку коштів

6.5. Структура Книги обліку коштів

6.6. Приклад організації Книги обліку коштів

6.7. Баланс по коштами

7. Журнал обліку дилерських операцій

7.1. Призначення журналу обліку дилерських операцій

7.2. Принципи ведення журналу обліку дилерських операцій

7.3. Структура журналу обліку дилерських операцій

7.3.1. Загальна інформацію про угодах

7.3.2. Інформації про портфелі

7.3.3. Ринкова переоцінка портфеля

7.4. Приклад організації Журнала обліку дилерських операцій

7.4.1. Взаємозв'язок між Журналом обліку дилерських операцій та Журналом обліку коштів

7.4.2. Звітність керівництву

8. Система обліку цінних паперів

8.1. Принципи Системи обліку цінних паперів

8.2. Рахунки Системи обліку руху цінних паперів

8.3. Принципи ведення Журнала щоденного обліку цінних паперів

8.4. Віддзеркалення операцій із цінними паперами

8.5. Структура Журнала щоденного обліку цінних паперів

8.6. Приклад організації Журнала щоденного обліку цінних паперів

8.7. Структура Книги обліку цінних паперів

8.8. Приклад організації Книги обліку цінних паперів

8.9. Періодична звіряння наявності цінних паперів

9. Внутрішні звіти бэк офісу

9.1. Звіт про незавершених угодах

9.1.1. Опис полів журналу

9.1.2. Приклад організації журналу незавершених угод

9.2. Звіт про стан рахунків клієнтів

9.3. Журнал реєстрації угод

10. Звітність перед клієнтами

10.1. Загальні принципи

10.2. Звіт про стан рахунки клієнта

10.2.1. Загальна інформація

10.2.2. Таблиця операцій

10.2.3. Структура портфеля цінних паперів клієнта

10.2.4. Сальдо рахунки коштів

10.2.5. Зведена таблиця операцій із рахунку клієнта

10.2.6. Загальна вартість портфеля клієнта

10.3. Файли клієнтів

11. Приклад використання дисконтних регістрів бек-офісу

1. Основні засади внутрішнього обліку

Специфіка діяльності брокерських і дилерських компаній визначає особливі вимоги, запропоновані керівництвом таких компаній для отримання внутрішньої фінансової інформації - інформації про наявність коштів та обігу цінних паперів портфелі компанії та клієнтів будь-якої миті часу.

Для отримання такої інформації недостатньо даних бухгалтерії, діяльність якої орієнтована, переважно, підготовка фінансової та податкової звітності регулюючих органів.

У зв'язку з цим виникає у здійсненні внутрішнього обліку операцій із цінними паперами, спрямованого, насамперед, про надання фінансової інформації керівництву до ухвалення інвестиційних прийняття рішень та планування операцій.

Основними завданнями внутрішнього обліку є:

· формування повної, достовірної і оперативної інформацію про операціях із цінними паперами

· підготовка документів з метою оборудок із цінними паперами

· складання регулярної внутрішньої звітності керівництву

· підготовка регулярної звітності клієнтам.

Брокерские і дилерські компанії здійснюють внутрішній облік операцій із цінними паперами і на додаток до бухгалтерського обліку їх фінансово-господарську діяльність з метою точнішого відображення специфічних операцій, проведених цими компаніями над ринком цінних паперів.

Основними принципами внутрішнього обліку операцій із цінними паперами є:

· відбиток всіх операцій із цінними паперами у внутрішнього обліку на день скоєння операції, тобто. пізніше кінця робочого дня, коли операцію совершена. Що стосується, якщо компанія отримує інформацію про скоєння операції із цінними паперами пізніше кінця робочого дня, коли операцію совершена, то зазначена операція відбивається у відомостях внутрішнього обліку пізніше кінця робочого дня, коли така інформація про операції отримали;

· поділ у внутрішньому обліку власних коштів та обігу цінних паперів і надходження засобів і цінних паперів своїм клієнтам. Система внутрішнього обліку передбачає відкриття музею та ведення окремих рахунків по цінних паперів і рахунків аналітичного обліку по коштами кожному за імені клієнта й контрагента компанії. Кожному рахунку клієнта чи контрагента присвоюється унікальний номер відповідно до внутрішніми принципами нумерації рахунків у системі обліку;

· надання регулярної звітності клієнтам компанії за результатами операцій із цінними паперами, скоєних для даного клієнта. Звітність клієнтам відбиває усі фінансові операції, вироблені клієнтові з його засобів і цінних паперів, і навіть залишок коштів й ринок цінних паперів на рахунку клієнта за даними внутрішнього обліку.

1.1. Документирование операцій

Підставою для записів в регістрах внутрішнього обліку є такі первинні документи, здатні фіксувати факт скоєння операції із цінними паперами (укладання угоди, руху цінних паперів, руху коштів):

· документи внутрішнього обліку, якими факт отримання наказу клієнта скоєння операції з цінними паперами - доручення клієнтів, і факт укладання угоди із цінними паперами - розпорядницькі записки (тикеты) і підтвердження угод.

· договору, контракти, угоди за проведення операції з цінними паперами;

· платіжні документи (ордера, доручення, вимоги, і інших документів, є основою визнання платежів згідно з законодавством);

· документи, з яких випливає перереєстрацію права власності на цінних паперів (виписки із реєстру акціонерів, виписки депозитарію із рахунку депо), передавальні розпорядження інші документи, є необхідні перереєстрації права власності на цінних паперів згідно з законодавством, і навіть акти прийому-передачі сертифікатів цінних паперів;

Документирование первинного обліку угод забезпечується шляхом заповнення документа, який засвідчує факт отримання наказу клієнта скоєння операції з цінними паперами, і документа, який засвідчує факт укладання угоди із цінними паперами.

Інформація в прийнятих до врахування первинних документах інформація, необхідна відбиття у внутрішньому обліку, накопичується і систематизується в дисконтних регістрах бек-офісу.

1.2. Регистры внутрішнього обліку

Облік операцій із цінними паперами в бек-офісі ведеться від використанням наступних журналів і відомостей внутрішнього обліку:

Журнал угод

Журнал обліку дилерських операцій

Журнал щоденного обліку коштів

Книжка (відомість) обліку коштів

Журнал щоденного обліку цінних паперів

Книжка (відомість) обліку цінних паперів


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17