Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Держава, його це основна прикмета і форми управління

Реферат: Держава, його це основна прикмета і форми управління

Поняття держави.

Виникнення держави.

Як з'явилося держава? Звернімося до досвіду історії. Вивчаючи історію древнього світу, ми дізналися, що первісне суспільство не мало державного будівництва, політичної влади. Не отже, що члени цього товариства не підпорядковувалися правилами і нормам поведінки. Без таких правил людський колектив неспроможна існувати: безмежна свобода неминуче призводить до ущемлення інтересів одних із боку інших.

Однак у первісному колективі норми гуртожитки були прості, грунтувалися на звичаї, а вплив старійшин роду визначалося їхньою особистим авторитетом.

Проте за певному етапі історичного поступу виникають спеціальні групи людей, які проводять управління суспільством. Інакше висловлюючись, влада відокремлюється від народу. З'являються закони, суду, армія.

Чому ті ж відбуваються ці зміни? Є різні пояснення причин виникнення держави. Тривалий час панівним був спектакль у тому, що державна владу від Бога, а правосуддя є прояв Божого суду й тому вона необхідно, абсолютно й постійно.

Відповідно до теорії держава з'являється на певній щаблі розвитку суспільства як наслідок добровільного угоди людей, договору між собою. Що ж спонукало людей укласти такий договір? У його природному природному стані чоловік був абсолютно вільним, але це неминуче вело до сваволі, до «війні проти всіх». Нормально розвиватися товариство може зажадати лише за узгодженні інтересів його членів. Дійти згоди, і допомагає передання влади і сили одній людині (верховному правителю) чи групі осіб. Так виникає держава.

З курсу історії ми знаємо й те пояснення причин появи держави: з розколом суспільства до класи, протилежні своїм інтересам, у економічно панівного, але нечисельного класу (рабовласників, феодалів) виникла потреба зміцнити своє ситуація з допомогою влади, збройної сили, законів, тобто. держави.

Сутність держави, його це основна прикмета.

Існує безліч визначень держави, але вони, однак, констатують таке. Держава –це выделившаяся з акціонерного товариства і обумовлена соціально-економічним укладом, традиціям політичного життя, політичної й духовної культурою, політична організація суверенної публічної влади. З'явившись 1905 року як продукт емпіричну (досвідченої) життєдіяльності суспільства, держава збігаються з суспільством, і є стосовно нього керуючої системою. Цю систему має власну внутрішню логіку розвитку, чітку структурну організацію (яка відгранювалась протягом тисячоліть), механізм взаємодії структурних елементів. Отже, держава –самодостатня, відкритої системи, що має власної сутністю, змістом потребують і формою.

У філософії під сутністю розуміється сукупність об'єктивних, внутрішньо необхідних сторін і зв'язків явища у взаємодії. Сутність –глибинне властивість явища, якого це явище перестає існувати. Які ж об'єктивні, глибинні властивості держави, дозволяють відрізнити його від інших сус-пільних явищ? Найважливішим сущностным властивістю, ознакою держави служить наявність суверенної публічної влади (апарату влади), безпосередньо станеться з суспільством не збігається і височить з нього. У кожному територіально, політично, в соціально та економічно структурованому суспільстві функцій управління, координації взаємодії між різними частинами соціального організму, переломлюючи крізь призму громадських інтересів. Об'єктивно переходять до верстви професійних управителів, що є представниками цього товариства. Щоб здійснювати публічну владу у звичному значенні, носії влади, повинні консолідуватися у межах спеціальних установ. Такі установи утворюють апарат влади, тобто. систему органів структурі державної влади, якою здійснюються владні веління загальнообов'язкові населенню, поддерживающиеся силою державного примусу. Публічна влада – типовий зразок влади, спирається на силу. Публічна влада – це сукупність апарату управління і апарата придушення. У цьому вся одна з ознак структурі державної влади – вона має монополії на законне використання сили.

Апарат публічної влади здійснює управління товариством з допомогою специфічних прийомів централізованого узгодження індивідуальних поводжень. Він саме й надає цієї безкінечною масі поводжень орієнтацію, об'єктивно затребувану даної соціальної середовищем. Будь-яка ставить собі завдання політичного, соціально-економічного, ідеологічного характеру, із якими мають погоджуватися коли всі, то, у разі, більшість громадян. Отже, специфічний ознака держави – наявність суверенної публічної влади.

Іншим ознакою держави у відповідність до наукової традицією є її територіальна організація. Територія держави – то простір, яким поширюється його юрисдикція. Територія зазвичай має спеціальне розподіл, що називається адміністративно-територіальним. Це робиться зручності управління. У процес становлення перших держав територіальний поділ населення, розпочате процесі громадського поділу праці, перетворюється на административно-территориалное. У цьому тлі виникає новий громадський інститут – громадянство і підданство. І вже виникає адміністративно-територіальний поділ, починається складатися територіальна структура публічної влади: виникають центральні і місцевих органів влади. Це своє чергу, обумовлює формування країн. Отже, якщо такий ознака держави, як суверенна публічна влада, «висвічує» специфіку держав з погляду його соціально-політичної сутності, то поширення публічної влади з територіальному ознакою характеризує його у специфічну форму організації апарату публічної владою. У цій своїй іпостасі держава виступає як політичної організації населення.

Іншим ознакою держави є податки. Податки – це матеріальну основу держави та її органів – кошти, зібрані з фізичних юридичних осіб забезпечення діяльності публічної влади, соціальну підтримку малозабезпечених та інших. Справді, щоб держава могло виконувати своє призначення як інтегруючої суспільством сили, координувати різноманітні соціальні й політичні процеси, які у суспільстві (здійснювати регулювання економіки, утримувати державний апарат, армію, міліцію, органи правосуддя, тюремну систему, підтримувати освіти, науку, культури і інші державні інші соціальних програм, охороняти навколишнє середовище і т.д.), апарат влади потребує грошових засобах. Тож у всіх країнах дієвим інструментом державного регулювання є податки, мита, держзамовлення, стандарти, державні тарифи й інші примусові побори із населення, розмір, строки й порядок стягування яких визначаються нормативно-правові акти.

У податках виражаються економічно параметри існування держави як політико-правової організації товариства. У світі з різних обставин потреби часто змінюються. Вилучення державою частини доходів фізичних і юридичиних (організації) осіб перестав бути лише засобом знаходити кошти до виконання певних завдань. Ці відрахування на час грають важливу роль й у регулюванні економічної (ринкової) кон'юнктури. Податкові вилучення можуть вирости чи, навпаки зменшитися залежно від загрози інфляції або дефляції. З допомогою гнучкою податкової системи можна також ознайомитися залучити чи обмежити приплив у країни іноземного капіталу, регулювати механізм транс кордонного переливу капіталу, переливу капіталів з однієї сфери економіки іншу, і т.п.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6