Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Держава

Сторінка 6

У розвитку цивілізації проходять кілька етапів. Перший – локальні цивілізації, кожна з яких має сукупність взаємозалежних соціальних інститутів, разом із державою. Другий – особливі цивілізації (індійська, китайська, західно-європейська, східно-європейська) з відповідними типами держав. І, нарешті, третій, етап – сучасна цивілізація з її державністю, що у час лише складається й на яку характерно спільне існування традиційних і сучасних соціально-політичних структур.

Сучасне розуміння прогресу державності висуває першому плані якість життя, становище особистості, що забезпечує держава. З іншого боку, є іще одна підхід до вивчення держави – інформаційний, що об'єднує економічні та етнокультурні, соціально-політичні структури у єдине ціле.

На закінчення, коли казати про типі сучасного Російської держави, б відніс його до буржуазному типу - з теорії До. Маркса.

Список літератури

1. Букалов А.В. – Інтеграційна соционика. Типи колективів, націй, держав // Соционика, ментология та колективна психологія особистості, №5, 1998.

2. Венгеров А.В. – Теорія держави й права, М.: Юриспруденція, 1999.

3. Вехорев Ю.О. – Типологія держав. Цивілізаційні типи держав// Вісник Нижньогородського Університету, 1999.

4. Графский В. Г. – Загальна історія правничий та держави, Підручник, М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000.

5. Історія політичних вимог і правових навчань – Підручник, під. ред. Нерсесянца Р.В., М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999.

6. Карасьов В.І. – Суспільство, держава, цивілізація: до теорії становлення соціумів, М.: МПСИ, 2000.

7. Загальна теорія держави й права - Підручник, під. ред. Лазарєва С., М.: Юрист, 1996.

8. Плетников Ю. Цивілізаційний і формационная тріади // Вільне мислення, 1999, № 3.

9. Сирих В.М. Теорія держави й права. М.: Былина, 1998.

10. Явич Л.С. Сутність права. Л.: Вид-во ЛДУ, 1985.

1 Загальна теорія держави й права - Підручник, під. ред. Лазарєва С., М.: Юрист, 1996

1 Графский В. Г. – Загальна історія правничий та держави, Підручник, М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000

1 Венгеров А.В. – Теорія держави й права, М.: Юриспруденція, 1999

1 Графский В. Г. – Загальна історія правничий та держави, Підручник, М.: НОРМА – ИНФРА-М; 2000

1 Венгеров А.В. – Теорія держави й права, М.: Юриспруденція, 1999

1 Вехорев Ю.О. – Типологія держав. Цивілізаційні типи держав// Вісник Нижньогородського Університету, 1999

1 Плетников Ю. Цивілізаційний і формационная тріади // Вільне мислення, 1999, № 3

1 Букалов А.В. – Інтеграційна соционика. Типи колективів, націй, держав // Соционика, ментология та колективна психологія особистості, №5, 1998


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Держава
Рубрика: Теорія держави й права
Дата публікації: 2013-01-29 03:32:17
Прочитано: 161 раз

1 2 3 4 5 [6]