Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Держава

Реферат: Держава

Зміст

Запровадження. 3

I. Поняття держави. 5

1.1. Природа держави. 5

1.2. Елементи держави. 6

II. Типологія держав. 8

2.1. Проблема типології держави. 8

2.2. Підходи до типології держав. 9

2.2.1. Характеристика формаційного підходу. 12

2.2.2. Характеристика цивілізаційного підходу. 13

III. Типи держав відповідно до формаційної теорії. 15

3.1. Рабовладельческое держава. 15

3.2. Феодальное держава. 16

3.3. Буржуазне держава. 17

3.4. Соціалістичну державу. 18

3.5. Перехідний держава. 18

IV. Типи держав відповідно до цивілізаційної теорії. 20

4.1. Місце держави у первинної цивілізації. 20

4.2. Місце держави в вторинної цивілізації. 21

V. Сучасна теорія держави. 23

Укладання. 27

Список літератури 29

Запровадження

Тема моєї курсової роботи – «Типи держави». Проблема типології держави довгий час є актуальною у межах теорії держави й права. Типологія держави тісно пов'язана з вченням форму держави, але з збігаються з ним.

Якщо предметом вивчення форми держави є питання та устрою верховної структурі державної влади, територіального побудови державної влади й методи її здійснення, то предметом типології держави становить вчення про народовладді (демократії) як родової сутністю держави. Тому, попри очевидну взаємозв'язок, форму держави не можна ототожнювати з типом держави, а типізацію держави - з класифікацією його форми.

Класифікація форми держави - це систематика держави, належить організації та влаштуванню структурі державної влади; типізація держави - суть розподіл (угруповання) держав із урахуванням чинників розвитку народовладдя як родової сутністю держави. Форма держави співвідноситься з його типом ніж формою співвідноситься з сутністю взагалі: він є зовнішня організація держави певного типу.

Переді мною стояло завдання якнайглибше досліджувати різні типи держав. Для цього він я використовував кілька підручників із теорії держави й права, монографій, і журнальних статей.

Об'єктом моєї курсової роботи з'явилися типи держави. Попри зміни, що відбулися російському правознавстві останніми роками, проблема історичних типів держави й права, і навіть питання держави не праві соціалістичного історичного типу як однієї з її аспектів, не отримали належної наукової розробки. Причому у спеціальної та відповідної навчальної літературі сформувалися дві основні тенденції у веденні теми.

Перша тенденція полягає у відмові від панівною впродовж кількох десятиліть концепції суспільно-економічних формацій як базової виділення і характеристики окремих історичних типів держави й права під виглядом її необгрунтованості, неактуальність, помилковості. Звичними стали звернення до інших теоретичним конструкціям (наприклад, цивілізаційний підхід).

Отже, зрозуміла проблема на дослідження. Курсова робота складається з кількох частин: у частині говориться поняття держави – його природі й елементах. Друга частина присвячена проблем і підходи до типології держави. У третій частині роботи розглянуті типи держав відповідно до формаційного підходу, а четвертої – відповідно до цивілізаційного підходу. П'ята частина присвячена сучасним підходи до типології держави.

I. Поняття держави

1.1. Природа держави

Термін “держава” позначає особливий тип соціальних явищ, які характеризуються такими рисами:

а) ставленням влади й підпорядкування;

б) монопольним використанням насильства тими, хто володіє владою;

в) наявністю юридичного порядку;

р) відносним сталістю;

буд) інституціональним виміром.

Отже, держава - це освіту, яка була над суспільством, і незалежне від цього, а певний тип юридично регульованого соціального поведінки, що у конкретних просторово-часових умовах. Держава - це фізичне явище, що може бути виявлено з допомогою органів почуттів, а соціальний факт, що передбачає юридично нормоване ієрархічне взаємодія його членів. Коли говоримо про країну, тут маємо у вигляді певні відносини для людей, юридично регульовані тими, хто уповноважений для этого1.

Держава - це колективний феномен, що у конкретному просторово-тимчасовому контексті. Пространственно-временной характер держави обумовлюється тим, що юридичний порядок діє конкретної території у конкретний час. Юридичний порядок певного держави діє вічно і переважають у всіх державах, оскільки його придатність звузили до цій території протягом цього періоду.

Отже, держава - цей складний соціальне явище, відмінністю якого є примусова регуляція поведінки людей у вигляді нормативних норм.

1.2. Елементи держави

Держава - це політична спільність, складовими елементами якої є населення, територія, і міська влада. Територія - це просторова основа держави. Фізична основа є одним з умов, роблять можливим існування держави. Без території держава існує, хоча вони можуть змінюватися у часі. Територія є простір держави, зайняте його населенням, де у повною мірою діє влада політичної еліти, реалізована через юридичні норми. Один із головних цілей еліт, не які перебувають на службі іноземних держав, залежить від гарантуванні територіальної цілісності держави.

Отже, щодо стабільна і що має гарантованої цілісністю територія є важливим умовою збереження держави. Саме навколо питання про контроль над фізичної основою держави розгортаються багато внутрішні і його зовнішні політичні конфлікти.

Наступним що становить елементом держави є населення, яке проживає з його території і що підпорядковано його влади. Народ як родове поняття можна охарактеризувати як щодо широка соціальна група, члени якою володіють почуттям приналежність до ній, завдяки загальних рис культури та історичної свідомості. Люди, належать до якогось народу, мають більш-менш вираженим свідомістю входження до відмінну від інших спільність. Національне свідомість передбачає ототожнення себе зі спільними культурними цінностями, і навіть наявність емоційних солідарних перетинів поміж особами, які належать лише до нації.

Отже, будь-яку державу спирається по крайнього заходу однією народ. І хоча існує держави без національної основи, можуть існувати народи без держави. Отже, нація - це необхідне, але з достатня умова формування держави, необхідні територія та державна влада.

Наступним що становить елементом держави є влада, тобто відносини панування і підпорядкування, що існують між політичної елітою та іншою частиною суспільства.

Політична еліта, використовуючи юридичні норми, примусово нав'язує влада. Примусовий характер юридичних норм відбилося у тій мірі, як і порушення дозволяє державних органів застосовувати санкції. Влада ж здійснюється з допомогою цих норм. Юридичні норми встановлюють, що саме треба робити, це будь-коли виконується повною мірою. Отже, політична нібито влада є регулятором поведінки населення цієї держави, оскільки норми визначають її поведінка.

Отже, держава - це політична цілісність, утворена національної чи багатонаціональної спільністю, закреплённой на певній території, де підтримується юридичний порядок, встановлений елітою, яка монополізує институционализованную влада, володіючи законним правом застосування примусу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6