Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне пристрій

Реферат: Державне пристрій

зміст:

зміст _2

запровадження _3

розділ 1. Форма державного будівництва 5

розділ 2. унітарна форма державного будівництва _6

2.1. поняття і характеристика унітарної держави 6

2.2. унітарну державу 6

розділ 3. федеративна форма державного будівництва 10

3.1. поняття і характеристика Федеративного держави (розподіл федерації) _10

3.2. федеративну державу _12

розділ 4. конфедеративная форма державного будівництва 19

4.1. поняття і характеристика Конфедерації 19

4.2. конфедерація _20

розділ 5. Види форм державного устрою і їхнього розходження полягає ( висновок) _20

список літератури _25

запровадження

Традиційно вітчизняна теорія держави й права завжди виділяла у вигляді держави три основних, взаємозалежних блоку: форму правління, форму національно-державного і адміністративно-територіального устрою, політичний режим.

І якщо перемоги форма правління відповідає питанням у тому, хто і як править, здійснює державної влади в державно організованому суспільстві, як влаштовані, організовані й діють у ньому державно-владні структури (органи государства),то Політичний режим характеризує як, як саме здійснюється державна владу у конкретному суспільстві, з допомогою яких прийомів і методів держава виконує своє соціальне призначення - забезпечує економічне життя, суспільний лад, захист громадян, вирішує інші общесоциальные, національні, класові завдання, форма ж національно-державного і адміністративно-територіального устрою розкриває способи об'єднання населення в певній території, зв'язок цього населення через різні територіальні і політичні освіти із державою загалом.

Цілком ймовірно, що відсотковий вміст поняття “форма держави” - три зазначених вище блоку, досить чітко прив'язується до трьом основним характеристикам держави як особливої політичної, структурної і територіальній організації товариства, розкривають предметно, конкретно, де, власне, ці характеристики можна спостерігати, “відчувати на дотик” і вивчати.

Отже, питання формі держави - це питання форми правління політичному режимі, Але Це це питання про національно-державному і адміністративно-територіальний устрій держави,

Вивчаючи цей другий блок форми держави, насамперед слід звернути увагу до багатозначності поняття “ пристрій держави” теоретично держави й права. Говориться про побудову держави як формі держави, про побудову - як форми правління, про побудову - як територіальної організації. І це випадково. Справді в усіх цих випадках ідеться саме про побудову (будову, організації) держави, але у різні аспекти: політичному, структурному, територіальному.

Про це останньому - територіальному - устрої і довірчо говориться у зв'язку з національно-державної і адміністративно-територіальної організацією держави.

Система територіальних складових частин (одиниць) образу ет територіальний поділ держави. Воно є географічну основу територіального устрою.

Проблема територіального устрою виникло після закінчення того, як зрослі розміри території держави, далеко вийшла далеко за межі міста з лиця околицями, зажадали створення спеціальних органів прокуратури та установ керувати периферією. Не вдаючись у далекому історію, відзначимо, що під час, абсолютизму центральна владу у особі монарха визначала адміністративно-територіальний поділ країни — систему одиниць, куди ділилася територію і де діяли призначені з єдиного центру посадові особи чи органи виконавчої влади (губернатори, префекти відносини із своїми відомствами та інших.). Треба сказати, що розподіл здебільшого був суто штучним, не визначалося довільно проведеними на карті лініями. Зазвичай воно будувалося з урахуванням фактичного розселення людей, реальних перетинів поміж поселеннями. Враховувалися заодно й адміністративні завдання — інтереси оборони, поліцейського контролю, зручність оподаткування тощо. У великих державах адміністративно-територіальний поділ ставало східчастим: дрібні одиниці, зберігаючи свою відособленість, включалися в великі, і, керували дрібними одиницями, ставилися підпорядкування чиновникам, яким вверялось управління відповідними великими одиницями.

Об'єднання дрібних феодальних держав призводила до того, як колись держави перетворювалися на територіальні одиниці нового великої держави, що носять історичний характер. Надалі чимало їх перестала бути державними одиницями, як, скажімо, П'ємонт Італії, Валахия у Румунії, Уельс у Великій Британії, тоді як інші зберегли певні державні ознаки (наприклад, Баварія у Німеччині, Сицилія Італії).

Принаймні розкладання абсолютизму і початку індустріального строю в низових територіальних одиницях — міських і сільських громадах — початок формуватися місцеве самоуп равление (втім, деякі міста користувалися правами самоврядування й у феодальну епоху), та був вона стала рас пространяться і більші територіальні одиниці. Походив, ще, процес об'єднання держав, і навіть, що частіше, анексія, тобто насильницьке приєднання слабких держав до сильних зі збереженням іноді ознак державності у приєднаних.

Після певного порога чисельності громадян, і розмірів території виникла потреба розділити територію на округу, штати, землі, області, краю, кантони, райони, губернії, повіти тощо., і навіть створити цих територіальних утвореннях місцеві (територіальні) органи виконавчої влади. Виникає потреба розподілити повноваження між центральними та місцевими органами влади й управління.

Як багато і форма правління, територіальний устрій також йде своїм корінням в сиву давнину. Навіть далекі предки східні деспотії - імперії - ділилися на провінції, міста, сатрапії, завойовані території Франції і т.д. Мали ці територіальні освіти і свої органи влади й управління.

Зрозуміло, держава - це сума його територіальних утворень, але не матимуть цієї структури держава функціонувати неспроможна.

Теорія держави й права виділяє три "види територіального (національно-державного і адміністративно-територіального) устрою держави.

розділ 1. Форма державного будівництва

Форма державного будівництва -національне і администpативно-теppитоpиальное будова госyдаpства, котоpое pаскpывает хаpактеp взаємовідносин междy його складовими частинами, междy центpальными та місцевими оpганами і госyдаpственной влади. Оpганизация госyдаpства pассматpивается з місця зpения pаспpеделения госyдаpственной влади й госyдаpственного сyвеpенитета в центpе і місцях, їх pазделения междy складовими частинами госyдаpства. Фоpма госyдаpственного yстpойства показує:

* з яких частин полягає внутрішню структуру держави;

* яке пpавовое становище цих частин 17-ї та які взаємовідносини їх органів;

* як будуються відносини між центpальными та місцевими госyдаpственными оpганами;

* як і госyдаpственной фоpме выpажаются интеpесы кожної нації, пpоживающей на теppитоpии даного госyдаpства.

По фоpме госyдаpственного yстpойства все госyдаpства можна подpазделить на тpи основні гpyппы:

1. унітарні

2. федеративні

3. конфедеративні

розділ 2. унітарна форма державного будівництва

2.1. поняття і характеристика унітарної держави

Унитарное государство-форма державного будівництва, у якому територія держави, на відміну від федерації немає у собі федеративних одиниць, а підрозділяється на адміністративно-територіальні одиниці (райони, області), що підпорядковуються центральних органів влади й ознаками державного суверенітету що немає.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7