Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державна Дума Р.Ф. і її повноваження

Сторінка 8

самоврядування і громадських об'єднання; інформують

виборців про діяльність під час зустрічах із ними, і навіть

через засоби інформації; взаємодіє зі органами

структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами

місцевого самоврядування, з депутатами законодавчих органів

структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації органів

місцевого самоврядування, з політичними партіями й іншими

громадських об'єднань.

Депутати Державної Думи заслуговують законодавчої

ініціативи. Пропозиції щодо поправках і перегляд положень

конституції Росії може вносити група чисельністю щонайменше

одну п'яту депутатів Державної Думи.

Порядок здійснення права законодавчої ініціативи

депутатом Державної Думи визначається Конституцією

Російської Федерації (ст.104), федеральними конституційними

законами, федеральними законів і регламентом Державної

Думи.

Депутат Державної Думи проти неї вирішального голоси по

всіх цих питаннях, аналізованим палатою, і навіть комітетом,

комісією даної палати, членами яких є.

Депутати Державної Думи вправі бути присутніми при всіх

засіданнях Ради Федерації (ст.12 Закону).

Депутат, група депутатів Державної Думи вправі

поводження з запитом до Уряду Російської Федерації,

генерального прокурора Російської Федерації, Голові

за Центральний банк Російської Федерації, керівникам

федеральних органів виконавчої, керівникам

виконавчих органів структурі державної влади суб'єктів

Російської Федерації органів місцевого самоврядування із широкого кола

питань, які входять у компетенцію цих органів. Орган чи

посадова особа, якого звернений запит, мусять дати у відповідь

нього на усній (на засіданні відповідної палати Федерального

Збори Російської Федерації) чи письмовій формах пізніше

як за 15 днів із дні його отримання чи інший, встановлений

палатою, термін (ст.13 частини 1 і 4 закону).

Депутат, група депутатів Державної Думи вправі

поводження з питанням до будь-якого члену Уряди на засіданні

Державної Думи (ст.14 ч.1 Закону).

Депутат має право на невідкладний прийом

керівниками та інші посадовими особами розташованих на

території Російської Федерації органів структурі державної влади,

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і

організацій, громадських об'єднань є, особами командного

складу Збройних сил Російської Федерації, інших військ та

військових формувань (Ст.15 Закону).

Депутат має право здобуття влади та поширення

інформації. Зокрема, при зверненні депутата до органів

структурі державної влади, органи місцевого самоврядування,

громадські об'єднання, підприємств, у медичні установи,

організації, посадові особи забезпечують депутата з питань,

пов'язаною з його депутатської діяльністю, консультаціями

фахівців, невідкладно надають їм необхідну

інформації і документацію незалежно від рівня їх таємності в

відповідність до федеральним законодавством про державної

таємниці. Депутати мають право виступати по

питанням депутатської діяльність у державних засобах

масової інформації; матеріали, представлені депутатом по

дорученням палати, підлягають обов'язковому опублікуванню пізніше

днів після звернення (ст.16 Закону).

Частина 1 статті 98 Конституції України гласить: "Члени Державної

Думи мають недоторканністю протягом усього терміну їхніх

повноважень. Вони можуть затримані, обшукані,

крім випадків затримання дома злочину, і навіть

піддані особовому огляду, крім випадків, коли це

передбачено федеральним законом задля забезпечення безпеки

іншим людям." Особистий огляд перестав бути кримінально-процесуальним

дією; згідно з законодавством правом виробляти огляд

мають працівники органів внутрішніх справ, федеральної служби

контррозвідки, митної служби Російської Федерації. Частина 2

тієї ж статті розглядає питання позбавлення недоторканності,

який "вирішується за поданням Генерального прокурора

Російської Федерації відповідної палатою Федерального

Збори".

У ст. 7 Регламенту зазначено, що це процедура проводиться

виходячи з укладання Мандатної комісії рішенням

Державної Думи, якщо це рішення проголосувало дві третини

від загальної кількості депутатів Державної Думи".

Під залученням до кримінальної відповідальності мають на увазі

винесення слідчим постанови про притягнення підозрюваного

як обвинувачуваний (ст.143 КПК). Отже, депутатська

недоторканність перестав бути основою відмови від

порушенні кримінальної справи та у виробництві певних

слідчих дій.

У ст.18 ч.2 Федерального закону зазначено, що

"недоторканність депутата поширюється з його житлове,

службове приміщення, багаж, особисте і службове транспортні

кошти, листування, які він використовував засоби зв'язку, і навіть на

його ж документи".

У зв'язку з здійсненням депутатських повноважень життя й

здоров'я депутата підлягають загальнообов'язковому державному

страхуванню з допомогою федерального бюджету у сумі річного

грошового винагороди; водночас, органи державного

страхування виплачують страхові цифру випадках загибелі депутата

і заподіяння депутату каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я,

які спричинили стійку втрату працездатності, і навіть щомісяця

виплачується компенсація у вигляді різниці між щомісячним

грошовим винагородою депутата на даний момент виплати компенсації і

призначеної пенсією без заліку виплат страхових сум по

державному страхуванню (статті 21 і 22 Закону).

Депутат Державної Думи: звільняється терміном своїх

повноважень від призову на військову службу і військові збори (ст.23

Закону); має гарантії трудових прав: збереження загального характеру і

безперервного виробничого стажу, стажу роботи за фахом,

надання після закінчення терміну депутатських повноважень колишньої

чи рівноцінною роботи (ст.24 год. 2, ч.3 Закону); має право

щорічний оплачуваний відпустку, медичне і побутове забезпечення,

службове і житлове приміщення, запроваджено безплатний проїзд, позачергове

поселення у готелі й інші права, закріплені Федеральним

законом.

Стаття 27 ч.1 Закону зазначає на права депутата у разі

розпуску Державної Думи. "Що стосується розпуску Державної

Думи відповідно до статтями 111 і 117 Конституції Російської

Федерації депутати Державної Думи, крім депутатів,

є членами Уряди Російської Федерації, отримують

одноразове грошову допомогу за період, що залишилося до

завершення початкового терміну їхніх повноважень депутатів першого

скликання, з розрахунку їх щомісячного грошового винагороди на

день припинення депутатських повноважень; у разі на

депутатів Державної Думи поширюються гарантії трудових

прав, викладені у частинах другий, третьої та четвертої статті 24-ої

справжнього Федерального закону". Федеральним законом встановлено

відповідальність за невиконання вимог справжнього закону.

За образу депутата, наклеп, або "поширення

інформації про його депутатської діяльність у спотвореному вигляді"; за

неправомірне вплив на депутата, членів його сім'ї та інших

його, виражене як насильства чи загрози

застосування насильства тягне відповідальність, передбачену

чинним законодавством (статті 43, 44 даного Закону).

Стаття 42 закріплює відповідальність, передбачену


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9