Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державна Дума Р.Ф. і її повноваження

Сторінка 3

Центральну виборчу комісію негайно з її сформировании

і розподіляються нею між всіма виборчими комісіями,

які мають їй звіт про витраті виділених їм

коштів пізніше 45 днів із дня офіційного опублікування

результатів виборів.

Виборчі об'єднання і кандидати у депутати вправі

створювати власні виборчі фонди на фінансування

в передвиборній агітації. Відповідно ст. 47 Положення про вибори,

особи, що перешкоджають через насильство, обману, загроз чи шляхом

вільному здійсненню громадянином Росії обирати й можуть бути

обраним депутатом Державної Думи, проводити передвиборну

агітацію, є членами виборчих комісій, посадові особи

державних організацій, громадських організацією,

скоїла підробку виборчих документів, явно

неправильного підрахунку голосів, порушили таємницю голосування чи

котрі припустилися інших порушень законодавства Росії, несуть

встановлену законом відповідальність.

КОМПЕТЕНЦИЯ ДЕРЖАВНОЇ ДУМЫ.

Глава 5 Конституції Російської Федерації розкриває основи

організації і діяльності парламенту Російської Федерації.

Відповідно до ст.11 Конституції Федеральне Збори поруч із

Президент і судами Російської Федерації здійснює

державної влади нашій країні. На федеральному рівні

Федеральне Збори представляє Законодавчу владу

Російської Федерації. Кожна палата встановлює порядок роботи

в самостійно прийнятому нею регламенті (ч.4 ст.101

Конституції).

Палати переважно засідають роздільно. Єдиним

спільним органом двох палат, є погоджувальна комісія,

що утворюється палатами у разі виникнення розбіжностей

після ухвалення закону (ст.105 Конституції).

У зв'язку з прийняттям конституції Росії змінився

конституційного статусу законодавчого і представницького

органу структурі державної влади Російської Федерації. У новій

конституції Росії перелік запитань, які підлягають розгляду

палатами Федерального Збори, більш обмежений. З сфери ведення

парламенту виключені розпорядницькі і контрольні функції.

Парламентський контроль досить обмежений.

За палатами парламенту збережено право здійснювати контроль

над виконанням федерального бюджету (ст.101), а й за

Державної Думою - також повноваження вирішувати питання довірі

Уряду Російської Федерації.

Існують три основні групи повноважень палати, які

встановлено Конституцією: які стосуються винятковому ведення

палати (статті 102 і 103); пов'язані улаштуванням діяльності

палати (ст.101); прийняття федеральних законів (ст.105).

Статті 102 і 103 є юридичним вираженням системи

стримування і противаг у будівництві і функціонуванні вищих

органів законодавчої, виконавчої та судової влади. У

ст.103 визначаються питання виняткового ведення

Державної Думи. "До відання Державної Думи ставляться:

а) дача згоди Президенту Російської Федерації призначення

Голову Уряди Російської Федерації; б) рішення

питання довіру Уряду Російської Федерації; в)

на посаду визволення посади Голову

за Центральний банк Російської Федерації; р) призначення

посада і визволення з посади Голову Рахункової палати

навіть половина складу її аудиторів; буд) на посаду і

визволення з посади Уповноваженого у правах людини,

чинного відповідно до федеральним конституційним

законом; е) оголошення амністії; ж) висування обвинувачення проти

президента Російської Федерації для відмови його з посади."

Частями 2 і трьох тієї ж статті встановлено, що Державна

Дума приймає постанови з питань, що належать до її ведення

Конституцією Російської Федерації, затверджені

більшістю голосів від загальної кількості депутатів Державної

Думи, якщо інший порядок прийняття рішень не передбачено

Конституцією.

Регламентом Державної Думи передбачений цілий розділ

(IV), присвячений питанням, які належать до винятковому

ведення Державної Думи.

Зокрема, Державна Дума дасть згоду Президенту

Росії призначення голови Уряди відповідно до

ст.103 Конституції Російської Федерації. Кандидат посаду

Голову Уряди Російської Федерації доповідає

Державній думі програму основних напрямів діяльності

майбутнього Уряди Російської Федерації (ч.2 ст.137

Регламенту).

Згода призначення Голову Уряди вважається

отриманим, якщо на запропоновану кандидатуру проголосувало

більшість від загальної кількості депутатів Державної Думи (ч.2

ст. 138 Регламенту).

Що стосується відхилення кандидатури Президент протягом тижня

від її відхилення вносить узгодження палати нову

кандидатуру. На разі двухкратного відхилення представлених

кандидатур посаду Голову Уряди Російської

Федерації Державної Думою Президент Російської Федерації в

протягом тижня від часу відхилення другий кандидатури вправі

уявити третю кандидатуру (ст.140 ч.1 Регламенту).

Умовою, стримуючим свободу Державної Думи при

визначенні свою позицію щодо кандидатур посаду Голову

Уряди є положення ч.4 ст.111 Конституції, в

якої зазначено, у разі триразового прийняття Думою рішення

про відхилення представлених Президентом кандидатур посаду

Голову Уряди Президент, без попереднього

згоди ДД призначає Голову Уряди, розпускає

Державну Думу і призначає нові вибори.

До виняткової компетенції Державної Думи віднесено

вирішення питання довірі Уряду (п."б" ст.103

Конституції), що юридичної формою відповідальності

Уряди парламенту. Відповідно до статтями 143 і

144 Регламенту, Державна Дума приймає постанову ж про

недовіру Уряду Російської Федерації більшістю голосів

від загальної кількості депутатів. Пропозиція про недовіру

Уряду вважається відхиленим, якщо вона зібрало

більшості голосів депутатів. Наприклад, у зв'язку з пропозицією

фракції ДПР про недовіру уряду, на позачерговому

засіданні Державної Думи 27 жовтня 1994 р. заслухувавсь і

обговорювалося доповідь голову уряду Російської Федерації

В.Черномирдіна. Через війну поіменного голосування відставку

уряду висловилося 194 депутата. Отже,

необхідну кількість голосів (226) на вирішення питання про вотум

недовіри набрано був.

Що стосується, якщо президент Росії не погодитися з рішенням

Державної Думи про недовіру Уряду, Державна

Дума протягом трьох місяців і вправі провести повторне голосування

в питанні про висловлення недовіри Уряду.

Залежно про того, хто є ініціатором розгляду

питання, в ч.3 і 4 ст.117 встановлюється різний режим

відносин президента і Державної Думи у разі ухвалення

останньої рішення про недовіру Уряду. Спільним й головним

моментом тут і те, що вираз Державної Думою

недовіри Уряду не тягне обов'язки Президента прийняти

рішення про відставку Уряди.

Державна Дума призначає посаду і від

посади Уповноваженого у правах людини, який призначається

нею терміном, встановлений федеральним конституційним законом про

Уполномоченном у правах людини (ст.147 Регламенту). Якщо

кандидатура посаду Уповноваженого у правах людини

відхилена палатою, фракції і депутатським групам вправі запропонувати


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9