Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державна Дума Р.Ф. і її повноваження

Реферат: Державна Дума Р.Ф. і її повноваження

ПЛАН :

I. Склад і Порядок виборів у Державну Думу

а) Освіта, склад парламенту й порядок діяльності комітетів ДД

б) Порядок організації та проведення виборів у ДД

1. проведення передвиборної боротьби

в) Дії Центральну виборчу комісію після проведення

виборів (підрахунок голосів, підсумовування даних, визнання виборів

дійсними й які відбулися)

р) Порядок фінансування виборів

II. Компетенція Державної Думи

а) Три групи повноважень ДД, установлені Конституцією:

1. ставляться до винятковому ведення палати

(статті 102 і 103)

2. пов'язані улаштуванням діяльності палати (стаття 101 )

3. прийняття федеральних законів ( стаття 105)

III. Порядок скликання і проведення засідань Державної Думи

а) Порядок проведення засідання (що має бути

обрано)

б) Дія регламенту під час проведення засідань

в) Відкриті й закриті парламентських слухань

р) Підстави розпуску Державної Думи

IV. Конституційний статус депутата

а) Вибори депутатів

б) Статус депутатів

в) Поведінка депутатів на засіданнях ДД

р) Повноваження депутатів

буд) Права депутатів

е) Недоторканність депутатів

СОТАВ І ПОРЯДОК ВИБОРІВ У ДЕРЖАВНУ ДУМУ.

Федеральне Збори - парламент Російської Федерації

є представницьким і законодавчим органом Російської

Федерації. Він з двох палат Ради Федерації і

Державної Думи. Формально Раду Федерації перестав бути

верхньої палатою парламенту, а Державна Дума - нижньої ( це

встановлено Конституцією ).

Державна Дума і Раду Федерації мають різні статуси,

що закріплені у Конституції Російської Федерації, Регламенті

Державної Думи, Регламенті Ради Федерації і головних дійових

федеральних законах. Діяльність Державної Думи

полягає в принципах політичного різноманіття

багатопартійності, колективному, вільному обговоренні й розв'язанні

питань.

У Державній думі через депутатів представлені всі

громадяни Російської Федерації незалежно від своїх місця проживання

біля Росії.

Державна Дума складається з 450 депутатів. У

відповідності до статті 101 Конституції Російської Федерації

Державна Дума на початку першої сесії утворює у складі

депутатів палати комітети. У обов'язковому порядку Державна

Дума утворює: Комітет із конституційному законодавству

судово-правову реформу та прав людини; Комітет із соціальної

політиці; Комітет із бюджету, загальнодержавних податках і фінансів; Комітет із

питанням власності і підприємницькій діяльності;

Комітет із аграрної політики; Комітет із питань екології і природокористування; Комітет із міжнародним справах телебачення і обороні;

Комітет із питань безпеки; Комітет із освіті, науці, і

культурі; Комітет у справах громадських об'єднань є, релігійних

громадських організацій і засобів; Комітет із внутрішньої

організації діяльності палати.

Але загальна кількість комітетів на повинен перевищувати 15, а

разі потреби можуть утворюватися та інші комітети.

Нині у Державній думі додатково

створено: Комітет із економічну політику, Комітет у справах

жінок, сім'ї та молоді, Комітет у справах СНД і зв'язків із

співвітчизниками, Комітет у справах національностей, Комітет із

справам Федерації і главою регіональної політиці, Комітет із питань

місцевого самоврядування, Комітет із роботи

Державної Думи, Комітет із інформаційну політику та зв'язку,

Комітет із питань геополітики, Комітет із промисловості,

будівництва, транспорту та енергетику.

Державна Дума вправі створювати комісії, діяльність

яких обмежена визначеним строком чи конкретної завданням.

Після закінчення за встановлений термін чи виконання дорученого

палатою завдання комісія припиняє своєї роботи.

Державна Дума формує комітети з урахуванням принципу

пропорційного представництва фракцій та груп депутатів.

Чисельний склад кожного комітету визначається

Державної Думою, однак може бути менш 25 депутатів

палати.

Комітет може ще детальний розгляд питань, а

також із основним напрямам своєї діяльності утворювати

підкомітети.

Відповідно до ст.18 Регламенту комітети Державної

Думи: розробляють і попередньо розглядають законопроекти;

організують та друзі проводять парламентських слухань; сприяють

реформам життя положень Конституції Російської Федерації і

федеральних законів; вирішують питання своєї

діяльності; розглядають інші запитання, які стосуються ведення

Державної Думи.

Порядок діяльності комітетів визначається Конституцією

Російської Федерації, Регламентом і Законом Російської Федерації

комітети палат Федерального Збори.

Відповідно до ст. 28 Регламенту депутатське об'єднання

у Державній думі, сформований з урахуванням виборчого

об'єднання, що пройшов Державну Думу по

общефедеральному виборчому окрузі і одномандатних

виборчим округах іменується фракцією. Депутати, вуглепостачальники, які

у фракції, вправі утворити депутатським групам, які

мають рівні права. Депутати Державної Думи, не

ввійшли у жодне з депутатських об'єднань за її реєстрації,

надалі можуть ввійти у будь-який з їх із згоди його членів.

Депутат Державної Думи вправі перебувати тільки одного

депутатському об'єднанні. Нині у Державній думі

існують такі фракції і депутатським групам: Фракція

Аграрної партії Росії, Фракція "Вибір Росії", Фракція

демократичної партії Росії, Фракція політичного руху

"Жінки Росії", Фракція Комуністичної партії Російської

Федерації, Фракція ліберально-демократичної партії Росії,

Фракція партії Російського єдності та згоди, Фракція "ЯБЛоко",

Депутатська група "Нова регіональна політика", Депутатська

група ліберально-демократичний союз "12 грудня" (дане

перерахування крім того є дуже умовним).

У розділі ст. 96 Конституції Російської Федерації говорить: "1.

Державна Дума обирається терміном чотири роки. 2. Порядок

формування Ради Федерації і Порядок виборів депутатів

Державної Думи встановлюються федеральними законами."

Однак у заключних і перехідних положеннях Конституції

Російської Федерації підкреслено, що Державна Дума

першого скликання обирається терміном на двох років.

Відповідно до Положення про вибори депутатів Ради Федерації

Федерального Збори Російської Федерації в 1993 р.,

затвердженого Указом президента Росії про 11 жовтня 1993 р. N

1626, депутати Ради Федерації першого скликання було обрано

громадянами Росії зв основі загального рівного і прямого

виборчого права при таємне голосування з урахуванням

мажоритарної системи з двухмандатным (один округ - двоє депутатів)

виборчим округах, утвореним у межах кордонів суб'єктів

Російської Федерації.

Вибори депутатів першого скликання проводилися з змішаної

системі, коли одна половина депутатів (225) обиралася по

мажоритарної системи, іншу - з урахуванням системи

пропорційного представництва. У Російській Федерації

кількість депутатів, обраних 12 грудня 1993 р. в

Державну Думу (444), виявилося набагато менше, аніж

Конституцією (450).

Списки кандидатів до склад Державної Думи, обраних

по общефедеральному виборчому окрузі, висуваються

виборчими об'єднаннями.

Кандидати у складі Державної Думи, обрані по


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9