Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Закон про біржах

Реферат: Закон про біржах

Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" спрямовано врегулювання відносин зі створення й діяльності товарних бірж, біржовий торгівлі, і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах.

Загальні засади

Законодавство про товарних біржах і біржову торгівлю

Відносини, пов'язані з діяльністю товарних бірж (їх філій та інших відокремлених підрозділів) і біржовий торгівлею, регулює Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" й іншими актами законодавства Російської Федерації, і навіть установчими документами бірж, правилами біржовий торгівлі, і іншими внутрішніми документами бірж, прийнятих у відповідно до законодавства.

Поняття товарної біржі

Під товарної біржею розуміється організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок за допомогою організації й державного регулювання біржовий торгівлі, здійснюваної у вигляді гласних прилюдних торгів, які у заздалегідь певному місці й у певний час за встановленими нею правилам.

Товарна біржа може мати філії та інші відособлені підрозділи, учреждаемые відповідно до законодавством.

Сфера діяльності товарної біржі

Біржа вправі здійснювати діяльність, безпосередньо пов'язану з і регулюванням біржовий торгівлі. Проте біржа неспроможна здійснювати торгову, торговельно-посередницьку і іншій діяльності, безпосередньо не пов'язану улаштуванням біржовий торгівлі. Дане обмеження не поширюється на юридичне та фізичне обличчя, що є членом біржі. Біржа немає права здійснювати вклади, набувати частки (паї), акції підприємств, установ і закупівельних організацій, якщо вказані підприємства, закладу і організації ставлять метою здійснення діяльності, безпосередньо пов'язану з і регулюванням біржовий торгівлі.

Біржові союзи, спілки та інші об'єднання

Біржі можуть створювати союзи, асоціацію та інші організації для координації своєї діяльності, захисту національних інтересів своїх членів і проведення спільних програм, зокрема в організацію спільних торгів. Але забороняється створення біржових спілок, асоціацій та інших об'єднань, якщо освіту суперечить вимогам антимонопольного законодавства Російської Федерації і Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю", і навіть недійсні угоди, і дії бірж, мають метою чи манливі у себе усунення або обмеження конкуренції в біржову торгівлю.

Біржовий товар

Під біржовим товаром розуміється не вилучений із обороту товар певного роду свого і якості, зокрема стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений у порядку біржею до біржову торгівлю.

Биржевым товаром неможливо знайти нерухомого майна і об'єкти інтелектуальної власності.

Біржова угода

Біржовий угодою є зареєстрований біржею договір (угоду), укладений учасниками біржовий торгівлі щодо біржового товару під час біржових торгів. Порядок реєстрацію ЗМІ й оформлення біржових угод встановлюється біржею.

Угоди, скоєні біржі, але з відповідні вимогам, біржовий угоди, є біржовими. Гарантії біржі таких угоди не поширюються. Біржа вправі застосовувати санкції до учасників біржовий торгівлі, що чинять не біржові угоди на даної біржі.

Біржові угоди що неспроможні відбуватися від імені Ілліча та з допомогою біржі.

Види біржових угод

Учасниками біржовий торгівлі під час біржових торгів можуть відбуватися угоди, пов'язані з:

· взаємної передачею правий і обов'язків щодо реального товару;

· взаємної передачею правий і обов'язків щодо реального товару з відстроченою терміном його (форвардні угоди);

· взаємної передачею правий і обов'язків щодо стандартних контрактів про поставки біржового товару (ф'ючерсні угоди);

· поступкою прав на майбутню передачу правий і обов'язків щодо біржового товару чи контракту про поставки біржового товару (опціонні угоди);

· і навіть інші угоди відношенні біржового товару, контрактів чи прав, встановлених у правилах біржовий торгівлі.

Биржевое посередництво на товарних біржах

Біржова торгівля здійснюється шляхом:

· скоєння біржових угод біржовим посередником від імені імені клієнта й над його рахунок, від імені імені клієнта й власним коштом чи то з свого імені й з допомогою клієнта (брокерської діяльності);

· скоєння біржових угод біржовим посередником від імені і поза свої гроші із єдиною метою наступної перепродажу біржі (дилерської діяльності).

Биржевое посередництво в біржову торгівлю винятково власним біржовими посередниками.

Біржові посередники

Під біржовими посередниками розуміються брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери.

Брокерська фірма є підприємством, створеними відповідність до Законом Російської Федерації "Про підприємства й підприємницької діяльності".

Брокерской конторою з метою даного Закону є філія чи інший відособлене підрозділ підприємства, установи, організації, має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Независимым брокером є фізична особа, зареєстрований установленому порядку як підприємець, здійснює своєї діяльності без утворення юридичної особи.

Заснування, організація та порядок припинення діяльності товарної біржі

Заснування товарної біржі

Біржа може учреждаться юридичними і (чи) фізичними особами та підлягає державної реєстрації речових у порядку.

У установі біржі що неспроможні брати участь:

· вищі й місцевих органів державної влади управління;

· банки і кредитні установи, що у установленому порядку ліцензію за проведення банківських операцій;

· страхові і інвестиційні компанії та фонди;

· громадські, релігійні і благодійні об'єднання (організації) і фонди;

· фізичні особи, що з закону що неспроможні здійснювати підприємницьку діяльність.

Частка кожного засновника чи члена біржі її статутний капітал неспроможна перевищувати десяти відсотків.

Ліцензія на організацію біржовий торгівлі

Біржова торгівля може здійснюватися на біржах тільки із ліцензії, котру видають у порядку Комісією з товарних бірж при Державний комітет Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур.

Для отримання ліцензії Комісію видаються такі документи:

· заяву;

· статут товарної біржі;

· установчого договору чи заявка на реєстрацію або інший відповідний документ, коли він передбачено під час створення товарної біржі;

· свідоцтво про державної реєстрації речових товарної біржі;

· правила біржовий торгівлі;

· документ, підтверджує внесення статутний капітал товарної біржі щонайменше 50 відсотків оголошеної суми; документ, котра засвідчує право користування відповідним приміщенням щодо торгів;

· список засновників і розподіл з-поміж них часткою (у відсотках) в статутний капітал товарної біржі із зазначенням для фізичних осіб на їхню посад за всі місцях роботи.

Документи, що докладалися до подання на ліцензію, видаються прошитими і скріпленими печаткою біржі або нотаріально завіреними.

За достовірність відомостей, представлених щоб одержати ліцензії, заявник відповідає, передбачену чинним законодавством.

Комісія приймають рішення про видачу ліцензії протягом двох місяців із дня звернення з усіма потрібними документами.

Комісія вправі відмовити у видачі ліцензії у разі уявлення неналежним чином оформлені документи, і навіть їх невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації і зазначені документи заявнику для переоформлення.

Повторне розгляд документів здійснюється Комісією впродовж місяці від дня отримання нового заяви видачу ліцензії.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7