Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страхові брокери

Реферат: Страхові брокери

Зміст

Запровадження

I. Поняття страхового брокера

II. Зміст і основні напрямки діяльності страхового брокера

III. Розвиток дослідницько-експериментальної і сучасний стан інституту страхових брокерів у міністерствах закордонних країнах.

IV. Страхові брокери російському страховий ринок

Укладання

Література

Запровадження

Брокери відіграють істотне значення міжнародною страховому і перестраховочном ринку. Без їхньої участі не обходиться жодна велика страхова угода. Вони зробили свій внесок у розвиток нових класів страхування, нових форм полісів, розширення страхового покриття, збільшення гнучкості страхування та інших. Це тим, що брокер, який був прив'язаним до якоїсь однієї страхової компанії, може запропонувати своїх клієнтів контракти, найповніше задовольняють потреби страхувальників.

Аналіз діяльності окремих російських брокерських страхових і перестрахувальних компаній показує, що з них за порівняно період роботи зуміли знайти власний простір утвердитися на страховий ринок.

I. Поняття страхового брокера

До страхових посередників, сприяють висновку нові й поновленню раніше які діяли договорів страхування чи розміщення ризиків перестрахування, ставляться страхові брокери.

У Директиви ЄЕС 1976 р. "Про посередниках" (The EEC Intermediaries Directive, 1976) діяльність страхового брокера охарактеризована так: "Професійна активність людей, діючих на принципі повної свободи підприємницької діяльності з своєму вибору, об'єднаних із єдиною метою перебування страхових чи перестрахувальних ризиків, які роблять попередню роботу з укладання страхового чи перестрахувального контракту де він, де властиве, - допомоги у супроводі таких контрактів, особливо тоді надходження претензії (заяви від страхувальника про страхової виплаті)"'.

Страховий брокер - це юридичне чи фізична особа, зареєстрований установленому порядку як підприємець, здійснює посередницьку діяльність зі страхування від імені, здебільшого підставі доручень страхувальника (чи страховика),! (перестраховика чи перестрахувальника). Він самостійно розміщає страхові ризики у будь-якій страхової компанії, одержуючи при цьому певне винагороду (брокерську комісію - brokerage (брокеридж)). Брокерська діяльність у страхуванні, перестраховании чи состраховании - це посередницька діяльність із купівлі чи продажу страхових послуг, подразумевающая сприяння угоді між сторонам" зацікавлені у страхуванні, що передбачає ведення перегоні рів зі страхування відповідно до волевиявленню страхувальника чи страховика (в договорах перестрахування). Її кінцевою метою виявляєте" перебування умов і форм страхування, взаємоприйнятних для сторін.

Законом Російської Федерації "Про страхування" 1992 р. (ст. &) визначено, що страхові брокери - це юридичні чи фізичні особи зареєстровані у установленому порядку як підприємців, здійснюють посередницьку діяльність зі страхування від імені виходячи з доручень страхувальника або страховика.

Брокеру на страховий ринок відводиться особлива роль. Вона у цьому, що брокер допомагає свого клієнта реалізувати волю hi бору, діючи посередником між продавцями і покупцями, зводячи їх, разом для підписання контракту до взаємного задоволення.

II. Зміст і основні напрямки діяльності страхового брокера

Його діяльність у тому, що, обслуговуючи імені клієнта й виступаючи довіреною особою як клієнта, і страхової компанії, він пропонує страхувальникові укласти той самий договір страхування, потрібного для даного ризику. Проте, будучи агентом уповноваженим) страхувальника (перестраховика), а чи не страховика (перестрахувальника), вона становить для страхувальника найкращий пакет страхування, привертаючи до угоді одну чи кілька страхових компаній. За підсумками аналізу потенційних ризиків страхові брокери розробляють і рекомендують страхувальникові оптимальну страхову програму. Вони впроваджують ринку нові сучасні страхові продукти, діючи у сфері клієнта, культивують конкурс місцевих страхові компанії. Досвід відносин із цими компаніями разом із об'єктивним аналізом їхньої господарської діяльності дозволяє брокеру зробити оцінку кожної компанії та ринку загалом Брокер є арбітром для страховика і страхувальника пій відшкодування збитків.

Специфіка діяльності страхового брокера полягає у незалежності його думки, що гарантується правилом, відповідно до яким брокер може бути заснований страхової групою андеррайтерів. Незалежність думки забезпечує максимальне урахування інтересів його клієнтів.

Аналізуючи діяльність страхового брокера, можна дійти невтішного висновку, що його роль складається з чотирьох основних елементів:

1. Борг брокера - представляти про свого клієнта.

2. Брокер діє і як консультант клієнта, інформуючи його про діапазоні доступних страхових послуг.

3. Брокер зобов'язаний обумовити від імені про свого клієнта задля досягнення найкращого компромісу між розміром страхового покриття та вартістю страхування на користь про свого клієнта. Він забезпечує повний цикл послуг - розміщення ризику до врегулювання збитків за її виникненні.

4. Брокер розподіляє ризик та дає гарантій, що страхова захист, що він забезпечує, відповідає найвищим стандартам. Заодно він повинен знати фінансові показники компанії, приймаючої запропонований їм ризик страхування, щоб дбати про безпеку його розподілу.

У завдання страхового брокера також входить вміння створити стійку схему залучення клієнтів.

Як постійного страхового представника про свого клієнта брокер зобов'язаний представляти її. Вони повинні знати бізнес про свого клієнта як і Добре, як і саме клієнт, бо тільки тоді ми зможе гідно представити його за ринку. Як консультант, брокер зобов'язаний допомогти клієнту у визначенні ризиків, яким він піддається. У той самий час страхової брокер повинен робити всіх заходів для отримання від клієнта всієї вичерпної у справі інформації. Вона має бути ознайомлений з усіма існуючими послугами у сфері страхування й уміти дати вдалу пораду з їхньої гідностям та недолікам. Брокер може бути експертом у сфері законодавства і практики страхування. Його знання сприятимуть забезпечення найкращих умов страхування і ставок премії для принципала.

Діяльність брокера важливе його місце займає маркетинг. За родом діяльності, він має бути готовим переміщати своєї діяльності з однієї ринку в інший і розподіляти між ринками замовлення про свого клієнта. Це можна зробити ефективна лише за умови, що він є можливість оцінити найбільше варіантів.

Брокер, на відміну страховика, ані за яких обставин перестав бути стороною за договором і, отже, несе відповідальності над його реалізацію, що ні виключає моральну відповідальність (GOOD FAITH) чи відповідальності за законодавством при грубої недбалості чи шахрайстві.

Якщо брокер допустив недбалість і під час своїх зобов'язань, у яких завдано збитків страхувальникові (перестраховику), населення, утримує право вимагати від брокера відшкодування збитків. Якщо страхування (перестрахування) розміщено брокером, несе відповідальність за грошовий оборот перед страховиком ("перестрахувальником). Отримана брокером страхова премія від страхувальника в обумовлені в сліпі терміни перераховується страховику.

У доповіді міжнародної практиці роботи існує "Право брокера на поліс", у якому, у гарантування її інтересів, брокер проти неї утримувати в собі страхового поліса до того часу, що він не дістане від страхувальника премію. Це має ефект тому, у разі виникнення збитків, страхувальник неспроможна пред'явити претензію страховику без наявності поліса.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7