Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страхові компанії, у системі інвестицій

Реферат: Страхові компанії, у системі інвестицій

1. Сутність і значення страхування, страховий ринок

Економічна категорія страхування є складовою категорії фінансів. Проте, якщо фінанси загалом пов'язані із розподілом і перерозподілом доходів населення і накопичень, то страхування охоплює лише сфери перераспредилительных відносин. Страхування стає найефективнішим методом відшкодування збитків, як у ньому беруть участь мільйони страхувальників і застраховані сотні мільйонів об'єктів. Тим самим було забезпечується достатня концентрація коштів у єдиному фонді, званому страховим. З огляду на особливості страхування можна надати таке визначення:

Страхування – це сукупність особливих замкнутих перераспределительных відносин між його учасниками щодо формування рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, покликаного забезпечити відшкодування можливої шкоди, нанесённого суб'єктами господарювання, чи вирівнювання втрат надходжень у сімейних доходах у зв'язку з наслідками що відбулися страхових випадків.

Економічна категорія страхування проявляється у практиці господарювання як один з методів формування та використання страхового фонду.

Економічна необхідність використання саме категорії страхування на формування й порядку використання срахового фонду з'являється тоді, коли держава позбавлене можливості широкого маневрування фінансових ресурсів господарських ланок (підприємств, організацій, обществ)и тим паче засобами окремих особистостей. Майнова відособленість господарств і неблагополучних родин громадян створює об'єктивні умови для страхової захисту відповідних об'єктів із допомогою такого методу, як страхування.

Саме тоді розвитку нашої країни, коли державні підприємства або не мали достатньої хозрасчётной самостійності держава могло широко маневрувати їх фінансових ресурсів, бо й гостру потребу використовувати страхування ролі методів страхової захисту майна, і доходів зазначених підприємств. Перехід на основи ринкового господарювання робить їм страхування необхідним.

У разі переходу економіки на ринкові відносини істотно зростає роль страхування у вирішенні питань страхової захисту громадського виробництва та життєвий рівень населення. Закінчується період недооцінки страхування як методу страхової захисту, оскільки страхування стає об'єктивно необхідним елементом ринкових отношени. Відбувається демонополізація страхової справи у країні й становлення страхового ринку.

Страховий ринок – то окрема сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страхова захист, формуються пропонування й попит неї.

На страховий ринок відбувається формування та розподіл страхового фонду задля забезпечення страхової захисту суспільства.

Атрибутами ринку, зокрема і страхового, є продавець, покупець, товар (або послуга) та реальною свобода покупця у виборі товару (послуги).

Страховий ринок передбачає функціонування різних страхових організацій, які конкурують між собою: акціонерних, взаємних. Широке розвиток повинно отримати перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості сукупного страхового фонду всіх страхових організацій, що у перестраховании. За підсумками перестрахування перспективним є створення страхових об'єд-нань і асоціацій. Повноправними учасниками страхового ринку бути і державні страхові організації, які у багатьох країнах. Особливістю російського страхового ринку є широке участь банків як засновників чи гарантів страхових організацій. Посередниками у проведенні страхування є брокери (брокерські фірми) і страхові агенти.

Покупцями страхової услугии можуть бути будь-які юридичні чи фізичні особи, якщо не суперечить правилам чи умовам цього виду страхування.

Специфічним товаром, запропонованим на страховий ринок, є страхова послуга, яка, як будь-який інший товар, має потребительную і мінову вартість. Потребительной вартістю страхової послуги є забезпечення страхової захисту, яка стосовно одному конкретному страхуванню набуває форми страхового покриття. Меновая вартість – це красна ціна страхової послуги, отримує своє вираження у страховому тарифі, та був – внеску чи платежі.

Перелік видів страхування , яких може скористатися страхувальник, є асортимент страхового ринку.

Ринок ніж формою організації громадського господарства вимагає забезпечення змогу страхувальника свобдного вибору страхової послуги, що реально лише за умов конкуренції між страховиками.

2. Історія розвитку страхової справи у Росії

Страхова діяльність у СРСР не носила яскраво вираженої національної характеру. В усіх життєвих п'ятнадцяти республіках існувала монополія двох страхових організацій -- Держстраху і Індержстраху. Їх функції регулювалися державою, а значна частина страхових премій перелічувалася до бюджету. Але це процес мав і зараз зворотне дію -- у разі потреби з бюджету виділяли кошти на виплату страхових відшкодувань.

Та ось кінці 80-х -- початку 90-х почалося формування недержавних страхових компаній. . Розвал СРСР прискорив цей процес і кожна республіка початку створювати свій страховий ринок самотужки. Але маючи спільне коріння, що протягом сімдесяти років як розрослися, а й зміцніли, "братерські" республіки до прагненні створити національну страхову індустрію немає особливої винахідливістю, які продовжують "зближувати" ті самі проблеми.

У 1990-1993 рр. бурхливими темпами стало розвиватися особисте та майновий страхування. У разі галопуючої інфляції темпи зростання особистого страхування став випереджати решта видів. З'явилося зване змішане страхування життя, коли одним договором страховалось дожитие, виміряти ціну від нещасного випадку і матеріальний збиток від інфляції. Фактично багато страхові компанії почали займатися трастової та надійної банківської діяльністю, виплачуючи помісячно великі відсотки на внесені населенням гроші. Інфляційні процеси сприяли певного скорочення обсягів майнового страхування.

Знецінення грошових накопичень, які перебували у вигляді резервів і внесків за довгостроковими видам страхування життя в основного до 1990 р. страховика -- Росгосстраха, призвело до скорочення інтересів страхувальників використання цього виду страхування з метою створення цільових накопичень. Спочатку 90-х намітилася тенденція до зменшення темпи зростання операцій із найпопулярнішим видам довгострокового страхування життя: змішаного страхування життя, страхування дітей і страхування до одруженню. Інфляція зробила довгострокове страхування невигідним. Всвязи з цією ситуацією почалося збільшення частки ризикових, короткострокових видів особистого страхування. На ринку з'явилися нові варіанти страхування, укладені терміном від одногомесяца до один рік за умов довгострокового змішаного страхування життя. Усе це істотно змінило загальну структуру страхування. Але проблеми у страхових компаній у сутності залишилися ж таки. Як довгострокові інвестиції? Як вигідно розмістити страхові резерви? Як сховати заощадження від інфляції? Як .? Росія за всіх і у плані створення законодавства. Основним документом, регулюючим діяльність страхових компаній нині є «Закон страхування» № 4015-1 від 27 листопада 1992 року.

3. Законодавство і регулювання

страхових взаємин у Росії

Відповідно до «Закону страхування» державний нагляд за страхової діяльністю ввозяться цілях дотримання вимог законодавства Російської Федерації страхування, розвитку страхових послуг, захисту правий і інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави. Державний нагляд за страхової діяльністю біля Російської Федерації здійснюється Федеральної службою Росії з нагляду за страхової діяльністю, діючої виходячи з Положення, який дозатверджується Урядом Російської Федерації. Основними функціями Федеральної служби Росії з нагляду за страхової діяльністю є:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5