Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страховий ринок: Проблеми та перспективи

Реферат: Страховий ринок: Проблеми та перспективи

Зміст

Запровадження - 3

Глава 1. Економічна сутність страхування. - 5

1.1. Економічні й історичні передумови виникнення

страхування. - 5

1.2. Становлення страхового ринку на Росії. - 8

Глава 2. Соціально-економічний зміст страхового ринку. - 12

2.1. Страхування як економічна категорія. - 12

2.2. Структура страхового ринку. - 14

Глава 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового

ринку Росії. - 18

3.1. Загальна характеристика страхового ринку. - 18

3.2. Проблеми страхового ринку. Економічна криза та страховий ринок. - 21

3.3. Перспективи розвитку страхового ринку. - 28

Укладання. - 33

Використовувана література. - 34

Запровадження.

Розширення самостійності товаровиробників, Формування ринкової інфраструктури, договірних відносин, різке звуження сфери державного на розбудовні процеси виробництва та розподілу матеріальних благ вимагають нових підходів для використання фінансово-кредитного механізму управлінні економікою. Особливого значення у зв'язку набирають питання страхування господарську діяльність, котра враховує інтереси суверенних суб'єктів держави й спрямованої створення їм рівних стартових умов початку ринкових відносин. Проблема має важливе теоретичне і практичного значення, ставить перед економічної наукою нові завдання, вирішення яких дозволить підвищити наукову обгрунтованість заходів для оздоровленню економіки, її соціальної орієнтації, зближенню товарного і стан грошового оборотів, стримування інфляційних процесів та скорочення бюджетного дефіциту. Назріла необхідність формування вітчизняного страхового ринку, який відбивав б усю грошовий оборот, включаючи грошово-кредитні потоки.

Дорогою до вітчизняного страхового ринку немає простих рішень. Вони взаємопов'язані з соціально-економічної ситуацією країни, проблемами роздержавлення в народному господарстві, фінансово-кредитної і структурної політикою, законодавчим і організаційним забезпеченням економічної реформи.

Незмінно зростає роль страхування у розвитку економіки сучасної Росії виглядала як базового елемента функціонування інфраструктури ринкових відносин. Ідеться про двох паралельних процесах: впровадженні страхового механізму економічну інфраструктуру, і створення самої інфраструктури страхової справи у Росії.

З позицій сьогодні слід наголосити розуміння страхування як самостійної економічної категорії. Проявом економічної категорії страхування практично виступають різноманітних галузей, види й підвиди страхування.

Страхування – це стратегічний сектор економіки.

Особливо у період розвитку ринкових відносин підприємець має можливість зосередити весь свій увагу до проблеми ринку та посилення конкуренції, будучи впевненим у своїй, що державні кошти виробництва та предмети праці матеріально захищені від будь-яких випадків.

Саме страхування підвищує інвестиційний потенціал і дає можливість збільшити стан і багатство нації. Це важливо задля російської економіки, який поки що досі у складному становищі.

Проблема формування страхового ринку Росії, мій погляд, розроблена недостатньо. У дивовижній країні є визнані юристи, економісти, соціологи тощо. З їхніми думкою вважаються, їхню думку за тими або іншим суб'єктам питанням висвітлюється у засобах масової інформації не оскільки вони займають певне місце праці, як тому що є визнаними фахівцями у сфері. З страхуванням ситуація інша. Відсутність належною навчальною бази, несприйняття страхування як серйозного економічного інструмента державному рівні призводить до того, що це економічний сектор розвивається сам собою. Недооцінка страхування підриває його престиж відтак, відсутність прагнення здобувати знання у цій сфері. Низький попит на знання на цій галузі своєю чергою практично виключає потреба у професійних викладацьких кадрах, а необхідність досягнення наукових вершин. Наслідки такої лінії ми бачимо. До нашого часу ми маємо гідного підручника зі страхування. Питання страхування висвітлюються лише у спеціальної літературі (яка також небагато), та й у здебільшого лише на рівні керівників страхових компаній.

У запропонованій нижче роботи основі наявних на цю тему матеріалів мною зроблено спробу проаналізувати певні проблеми були страхового ринку Росії і близько виділити можливі перспективи його розвитку. З огляду на, що просте вичленення нинішнього періоду страхування неспроможне дати повного подання з аналізованої темі, здався мені необхідним розглянути проблеми сьогодні у певному порівнянні з періодами його розвитку. І тому до аналізованих питань включені стислі оглядові матеріали, що стосуються виникнення та розвитку страхування, економічної сутності страхування, структури страхового ринку.

Під час написання роботи використовувалася спеціальна література зі страхування, включаючи наявні навчальні посібники, статті керівників страхових компаній, і навіть офіційні матеріали Департаменту з нагляду за страхової діяльністю Міністерства фінансів Російської Федерації.

Глава 1. Економічна необхідність страхування.

1.1. Економічні й історичні передумови виникнення страхування.

Досліджуючи природу виникнення та розвитку страхування, з упевненістю сказати, що страхування виникло і розвивалося, маючи своїм кінцевим призначенням задоволення потреб людини, його усвідомлених запитів в страхової захисту від різних випадків. У страхуванні розвивалися економічні відносини, складаються для людей у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Воно надавало всім господарським суб'єктам гарантії в відшкодування збитків.

Страхування своїм корінням заглиблюється вглиб століть. Передбачається, що первинні, найпримітивніші форми страхування зустрічалися протягом двох тисячоліття до нашої ери, зокрема у законах вавилонського царя Хаммурапі, які передбачали підписання угоди між учасниками торгового каравану у тому, щоб разом зазнавати величезних збитків, які має когось із них же в шляху від нападу розбійників, пограбування, крадіжки тощо.

угоди про взаємній розподілі збитків від кораблетрощі та інших морських небезпек укладалися між купцами-корабельщиками на берегах Перської затоки, в Фінікії та інших.

Обычаями чумацьким торгівлі (XIII в., територія України) встановлювалося, що у шляху в чумака впаде віл, то, на артельные гроші купується другой[1].

В усіх цих випадках має місце сама й той самий мета – забезпечення відшкодування збитків від стихійних та інших небезпек кожного з учасників торгового чи колійного колективу спільно, з допомогою усіх її членів.

Характерною рисою найдавнішого страхування і те, що у цьому етапі ще немає регулярності внесених до каси страхових платежів. Понад те, організація страхового фонду полягала у зобов'язання відшкодовувати збитки у порядку наступної розкладки, тобто. гроші вносилися до каси після наступу страхового події.

Надалі страхування набуло досконалішу форму. Він став будуватися з урахуванням регулярних платежів, що призводять до акумуляції (нагромадженню) коштів і творення страхового фонду.

Вважають, що чітко проти іншими народами давнини взаємне страхування була розвинена у Давньому Римі. Воно широко застосовувалося у різних професійні спілки і колегіях. По прибутті у таку колегію сплачувалися одноразові, та був щомісячні внески. за рахунок зібраних коштів проводилися похорон разі смерті члена колегії, опинялася матеріальна підтримка у разі хвороби, каліцтво і ін. Взаємна страхування у Стародавньому Римі було широко распостранено серед ремісничих та інших професійних колегій, військових і навіть релігійних організацій.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11