Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страховий ринок України та її характеристика

Реферат: Страховий ринок України та її характеристика

Курсова робота

з дисципліни “Страхові послуги”

студента групи №42

спеціальності “Фінанси і кредиту”

Раскін О.Н.

Науковий

керівник -

Землячев С.В.

Дніпропетровськ 2002

Страховий ринок України та її характеристика

Кафедра фінансів України й банківської справи

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

1. Показники діяльності страхових компаній 7

2. Учасники страхового ринку .12

3. Іноземний капітал .14

4. Податкові проблеми 16

5. Діяльність на фінансовому рынкне .17

6. Страхові посередники .18

7. Фонди страхових гарантій .20

8. Перестрахование .22

9. Характеристика складу страхових послуг .23

10. Перспективи .26

Укладання 29

Список використаної літератури .31

Запровадження

Діяльність за умов ринку супроводжується різноманітних ризиками. Тому принципово змінюються характері і функції страхування України, зростає його значення ефективного, раціонального, економічного та найдоступнішої засоби захисту майнових інтересів суб'єктів господарювання, виробників товарів та послуг, і навіть громадян.

Ринок страхових послуг одна із необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно що з ринком коштів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу та обігу цінних паперів, праці та робочої сили в. У країнах розвиненою економіки страхову справу має найширший розмах, забезпечуючи підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різноманітних техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних чинників, стихійних та інших лих. У разі панування державної форми власності і адміністративно-командної системи управління у нашій країні потенціал інституту страхування було бути розкрито повною мірою, сфера його застосування дуже обмежене. Страхового справи в самісінький його справжньому значенні бо й неможливо було, бо було основи - приватного підприємництва і самостійності суб'єктів господарювання.

Види страхування, характерні для країн із розвиненою ринковою економікою, або не мали одержати розвиток України. Громадяни змушені були задовольнятися страхуванням будівель, домашнього майна, коштів транспорту, й деяких інших об'єктів, і навіть певним набором різновидів особистого страхування, проведеної умовах, що диктуються єдиним страховщиком-монополистом від імені системи органів державного страхування.

Інститути, які умови господарську діяльність не сприяли використанню страхового методу охорони майна підприємств і закупівельних організацій, збитки відшкодовувався переважно з використання дотацій від загальнодержавних бюджетних резервів.

Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного запровадження у сферу економіки страхування як однієї з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Нині вони самі мусять піклуватися про власному економічно усталеному становищі, схоронності матеріальних об'єктів і коштів, кредито- і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та інших мінливостей ринку мають мати надійний і гарантований фінансовий джерело покриття.

Розвиток підприємницької діяльності громадян призводить до появи у товаровиробників засобів і предметів виробництва, які теж вимагають страхової захисту. Починаючи підприємницьку діяльність, громадяни входять у такі взаємовідносини, щоб їхні фінансова чи господарська неспроможність чи неспроможність їх партнерів можуть призвести до зростання збитків.

Відповідно ще одна область, розширювальна сферу застосування страхування (страхування комерційних, фінансових ризиків, втрати прибутків і ін.). Кризові явища економіки, зростання безробіття, супроводжують становлення ринкових відносин, посилюють необхідність соціального захисту працівників. У перехідний до ринків період число соціальних груп що потребують страхових послугах (працівники з низьку кваліфікацію, похилого віку та інших.) збільшується. У цю категорію потрапляють, і працівники нерентабельних підприємств, новостворених товариств та товариств тощо. буд.

У разі повної господарської самостійності підприємств, розширення ЄС їх волі народів і підвищення відповідальності за прийняті рішення посилюється роль роботодавця. Тому його необхідно вивчити і оцінити всього спектра можливих ризиків, яким він піддається, зокрема ризик отримання недостовірну інформацію про прийнятих працювати фахівцях; ризик втрат через трудового конфлікту з виробництва; ризик, пов'язані з недостатньо оптимальним набором працівників як за кількістю, і по професійно-кваліфікаційної структурі.

Як свідчать фахівці, ризик належить до чинників, які обмежують капіталовкладення і підприємницьку активність. Спроби уникнути ризику, зазвичай, супроводжуються скороченням темпів виробництва, отже, та робочих місць. У нових економічних умов серед частини керівників нерідко домінують сьогохвилинні інтереси, що зумовлює скорочення пошукових робіт, розробок довгострокових програм. Вкрай хистким стало становище працівників, котрі займаються плеканням якого і освоєнням нових технологій, продукції, товарів, що супроводжуються ризиком роботодавцеві.

Страхування науково-технічних, впроваджувальних ризиків підприємців (роботодавців) при інвестування коштів у науково-технічний комплекс посилює зацікавленість у збереженні зайнятості висококваліфікованих фахівців. Отже, страхування як здатна забезпечити фінансову захист роботодавцям і працівникам, а й дати раду спільні інтереси.

Отже, за умов ринку, супроводжуваного різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. До сфери страхування залучаються нові суб'єкти як з боку осіб, пропонують страхові послуги, і із боку одержувачів, користувачів цих послуг. Гармонізація їхніх інтересів, і навіть належна організація страхової справи країни, дієвість та розвитку страхування неможливі без належної правова база, в основі якої становить закон України "Про страхування".

У цьому курсової роботі поставив метою висвітлити розвиток виробництва і стан страхового ринку України у кілька років, переважно за 1997-1998 роки (що розвитку страхування України до 1917 року й під час існування СРСР, це то, можливо темою окремої курсової роботи).

Характеристика проведуть наступного ключі:

- показники страхового ринку;

- учасники страхового ринку;

- співчуття й вплив іноземного капіталу;

- діяльність страхових компаній на фінансовому ринку;

- характеристика складу наданих страхових послуг.

Також розглянуті питання щодо страхових посередників, фондів страхових гарантій і перспективи розбудови української страхового ринку.

1. Показники діяльності страхових компаній.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7