Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страхования водних транспортних засобів

Реферат: Страхования водних транспортних засобів

План

1. Вступ

Стр. 3

2. Більшість

 

2.1. Страхування судів торгового флоту

Стр. 4

2.2. Страхування карго

Стр. 9

2.3. Страхування відповідальності судновласників

Стр. 15

3. Висновки

Стр. 22

4. Список використаної літератури

Стр. 24

1. Вступ

У цьому роботі ми розглядаємо тему «Страхування водних транспортних засобів».

Ця тема розглянуть з урахуванням таких питань, як страхування торгового флоту, карго страхування, страхування відповідальності власника судна.

У першому питанні ми розглянемо порядок підписання договору страхування, порядок відшкодування збитків в разі настання страхового випадку, загальні правила страхування судів.

У другому питанні ми розглянемо правил і види укладених угод, порядок вирішення питань страхування вантажів під час укладання тієї чи іншої виду торгової угоди, порядок рішення спірних питань, регламентація відносин в разі настання тієї чи іншої страхового випадку.

У третьому питанні ми розглянемо виникнення клубів взаємного колективного страхування, їхня діяльність, види послуг що вони надають своїх членів (судновласникам), принципи своєї діяльності і значення даної діяльності власників судів.

Вже згадана нами тема актуальна через, що на даний час більшість вантажів перевозиться морськими судами зокрема. торговим флотом України, як що має вихід до Чорного і Азовському морях.

Під час написання даного реферату було використано література, як вітчизняних авторів, і авторів з РФ.

2.1. Страхування судів торгового флоту

До кола питань морського страхування входять страхування морських судів (корпуси та оснастки перевізних та інших плавзасобів), страхування карго (перевезених вантажів) страхування відповідальності судновласників. Страхування карго носить також назва транспортного страхування вантажів. Широ де розвиток останніми роками контейнерних перевезень призвело до виділенню в самостійний вид страхування контейнерів.

З загальноприйнятої практики страхові компанії приймають страхування будь-який суспільний інтерес, свя занный з експлуатацією судна від будь-яких випадків і стей під час плавання чи період будівлі судна.

З метою стандартизації договорів страхування, предостав ления вибору страхувальникові в страховому покритті на практиці страхування судів також застосовуються різні умови, объе диняющие певну групу ризиків.

• Згідно з умовами відповідальності за загибель чи ушкодження відшкодуванню підлягають:

а) втрати від ушкоджень чи фактичної або конструк тивной повної загибелі судна внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихору, та інших стихійних лих, катастрофи, посадки судна на мілину, зіткнення судів між собою, чи з різними не рухливими чи плавучими предметами, включаючи лід, чи через те, що корабель перекинеться чи затоне, і навіть внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні і розвантаження вантажу чи прийому палива, вибуху на борту судна або за межами його, вибуху котлів, поломки валів, прихованого дефекту корпусу, машин і котлів, недбалості чи помилки капітана, механіка чи інших члени команди чи лоцмана;

б) втрати від ушкодження судна внаслідок заходів, прийнятих для порятунку чи гасіння пожежі;

в) втрати від пропажі судна безвісти;

р) збитки, внески та витрати із загальної аварії;

буд) збитки, які судновласник зобов'язаний відшкодувати владель цу іншого судна внаслідок зіткнення судів;

е) всі необхідні й доцільно вироблені витрати на порятунку судна, зменшення збитку і встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується в умовах страхування.

За цією умовам втрати від ушкодження відшкодовуються із застосуванням 3%-ной франшизи, т. е. збитки не підлягають віз мещению, а то й досягли 3% страхової суми. Збитки від по вреждений відшкодовуються без франшизи лише у випадках, якщо їх причинами з'явилися катастрофа, зіткнення з іншим судном, посадка на мілину, пожежа чи вибух на судні, і навіть за наявності загальної аварії. Збитки від повної загибелі судна завжди відшкодовуються без франшизи.

• Умови без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи за обсягом відповідальності страховика більш ограни чены. У цьому ж переліку ризиків втрати від повної загибелі судна відшкодовуються повністю, а втрати від ушкоджень — лише у випадках, якщо вони стали наслідком катастрофи судна (посадки його за мілину, пожежі чи вибуху на борту судна, сутички з іншим судном чи з всяким нерухомим чи плавучим предметом, включаючи лід, чи внаслідок заходів, приня тых для порятунку чи гасіння пожежі). Підлягають відшкодуванню також втрати від пропажі судна безвісти; збитки, внески та витрати із загальної аварії; збитки, які судновласник зобов'язаний оплатити власнику іншого судна внаслідок зіткнення су дов; всі необхідні й доцільно вироблені витрати на порятунку судна, і навіть зменшення й визначення його розміру, якщо збиток підлягає відшкодуванню в умовах стра хования.

• Умова без відповідальності за приватну аварію предусмат ривает відшкодування збитків від повної фактичної чи конст руктивной загибелі судна з причин, викладеним вище в п. а) попереднього умови; збитків від пропажі судна безвісти;

збитків, які стосуються загальної аварії, проте у його слу чаях, коли збитки завдані устаткуванню, механізмам, мало шинам і казанам, але з корпусу судна і керма; відшкодовуються також збитки, завдані гасінням пожежі чи столкнове нием коїться з іншими судами під час рятувальних робіт, возмеща ются витрати на порятунку судна, зменшення збитку та встановлення його розміру, якщо збиток відшкодовується по услови ям страхування.

• Умова відповідальності лише повну загибель судна, включаючи витрати на порятунку, передбачає відшкодування убыт ков від повної загибелі (фактичної чи конструктивної), про пажі судна безвісти, відшкодування витрат за порятунку судна.

• Умова відповідальності лише повну загибель судна передбачає відшкодування збитків тільки від повної (факти ческой чи конструктивної) загибелі судна, внаслідок небезпечно стей, перелічених вище, і південь від пропажі судна безвісти.

В усіх випадках не відшкодовуються збитки, що відбулися внаслідок наміру чи грубої недбалості страхувальника, вигодонабувача чи його представників; немореходности судна (т. е. ненадійності чи непристосованості судна для даного плавання, відсутності необхідного спорядження чи оборудова ния, необхідного складу команди, належної її квалифика ции, відправлення в рейс без належних суднових документів або неправильно завантаженим); старості чи зносу судна, його частин 17-ї та приладь; форсування льоду без проводки ле доколом, навантаження з відома страхувальника чи вигодонабувача, але не матимуть відома страховика речовин чи предметів, опас ных щодо вибуху чи самозаймання; різного роду у енных дій чи військових заходів та його наслідків, ушкодження чи знищення мінами, торпедами, бомбами та інші знаряддями війни; піратських дій, і навіть громадян ской війни, народних хвилювань і страйків, конфіскації, реквізиції, арешту чи знищення судна на вимогу у енных чи цивільної влади; втрати фрахту, простою (включаючи витрати на заробітної плати та змісту команди під час простою і ремонту судна).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8