Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Специфіка формування ринку страхових послуг у умовах російської економіки

Реферат: Специфіка формування ринку страхових послуг у умовах російської економіки

Зміст

 

cтр.

Запровадження.

2

Глава I. Система соціального страхування до.

7

Глава II. Види соціального страхування.

31

Глава III. Система державних позабюджетних фондів до.

36

Глава IV. Федеральна пенсійна служба РФ ніж формою реорганізації управління пенсійним страхуванням.

41

Укладання.

46

Список використовуваної літератури.

48

Додаток.

49

Запровадження

Страхування - одне з найдавніших категорій громадських відносин. Зародившись під час розкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодмінним супутником громадського виробництва. Початковий сенс аналізованого поняття пов'язане з словом “страх”. Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відносини, відчували страх над його схоронність, за можливість знищення чи втрати у зв'язку з стихійними лихами, пожежами, грабежами та інші непередбачуваними небезпеками економічного життя.

Ризикований характер громадського виробництва - таки головною причиною занепокоєння кожного власника майна, і товаро-производителя за своє матеріальний добробут. І на цій грунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріальних збитків шляхом солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якби кожен окремо узятий власник спробував компенсувати збитки власним коштом, він був змушений створювати матеріальні чи грошові резерви, рівні за величиною вартості свого майна, що цілком природно, разорительно.

Тим більше що життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив дійти невтішного висновку про випадковий характер наступу надзвичайних подій і нерівномірності заподіяння шкоди. Було виявлено, що кількість зацікавлених господарств, це часто буває більшою за кількість потерпілих від різноманітних небезпек. При такі умови солідарна розкладка шкоди між зацікавленими господарствами помітно згладжує наслідки стихії та інших випадків.

У цьому чим більший кількість господарств бере участь у розкладці шкоди, тим менша частка коштів припадати частку одного учасника. Так виникло страхування, сутність якого складають солідарна замкнута розкладка шкоди.

Одне з основних чорт ринкових відносин – наявність розвинених систем захисту громадян: соціального страхування та соціальній допомоги. У цьому головною інституцією захисту людини соціальне страхування. У період соціально – економічних реформ, коли склалися стосунки між соціальними об'єктами змінюються кардинально, суспільство не було готовий до осмисленню завдань у сфері організації соціального страхування за умов ринкової економіки. У цьому принципово важливим вивчення теоретичних основ соціального страхування, і навіть концептуальних підходів і що формується законодавчої бази для.

У державах із соціально орієнтованою економікою розвинені системи соціального захисту громадян, двома основними складовими якими є соціальні допомоги і соціальний страхування. Програми соціальної допомоги призначені для адресної, виборчої підтримки найбільш соціально уразливих груп населення. Такі програми фінансуються переважно з допомогою бюджетних коштів різних рівнів і мають компенсаційний характер. Зазвичай, система соціальної допомоги є інститутом піклування, допомоги і відповідними особливостями прямого управління.

Декларація про права людини, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 року, визначила права кожного на соціальний захист з допомогою соціального страхування

63952ак в разі настання соціальних ризиків, і в інших випадках втрати коштів для існування з причин, які залежать від чоловіка.

Стан економіки зумовлює можливість появи соціальних ризиків для трудящих, небезпеку обману них приєднатися до важкому матеріальне становище, а спрямованість соціальної полі-тики впливає організацію соціального захисту, зокрема, соціального страхування. Цим визначається тісний взаємозв'язок економіки, соціальної політики та соціального страхування. Перехід до ринкової економіки істотно змінює соціально-економічне середовище. Суспільству повертається поняття “соціальний ризик” – ймовірність матеріальної незабезпеченість трудящих вследствии втрати змоги брати участь би в економічному процесі. Причиною чинника соціального ризику найчастіше носять об'єктивного характеру: втрата заробітку у разі тимчасової непрацездатності, професійних захворювань, втрата непрацездатності через від нещасного випадку, ризик безробіття тощо – не залежать чи мало залежить від можливості значної кількості людей.

Соціальне страхування распрастраняется насамперед активне, зайняте населення і фінансується над його рахунок, і навіть з допомогою роботодавців. Воно полягає в аналізі різних соціальних ризиків втрати доходів чи заробітку особами найманої праці і старанно статистичному обліку.

Соціальні ризики існували і за колишньої моделі господарську діяльність, але у значна менші. Централизованно - планова соціалістична система стандартизировала, мінімізувала, але забезпечила певні умови громадської життєдіяльності, зокрема відповідала і поза соціальний ризик.

З розвитком різноманітних форм власності сфера державного забезпечення та її можливості скорочуються, тобто із переходом до ринковому господарювання неминуче змінюється модель розподільних відносин. Для соціального страхування це має принципових характер. За цих умов виникла потреба створення механізмів і форм соціального захисту, адекватних новим соціально –економічним умовам. У основу що формується системи соціального захисту слід покласти страхові методи, доцільність яких зводиться до розподілу матеріальну відповідальність по компенсації і мінімізації соціальних ризиків на максимально можливу кількість учасників, надання цьому різновиду захисту організованою взаємодопомоги і самоврядування.

Система соціального страхування хоч поволі, але починає змінюватися. На зміну єдиної державної формі соціального страхування приходить развлетленная система автономних позабюджетних видів соціального страхування: пенсійного, соціального, медичного, зайнятості.

Соціальне страхування – це з найважливіших механізмів регулювання соціально – трудовий сфери. Останніми роками різко знизився рівень соціального захисту населення, чітко окреслилася неготовність системи погасити і компенсувати неминучі витрати структурної перебудови, різко погіршується демографічна ситуація, зростає захворюваність, збільшуються масштаби маргіналізації у суспільстві. У умовах немає розуміння ролі соціального страхування у населення, а й в багатьох фахівців.

Предметом иследования у цій дипломної роботі є система соціального страхування.

Об'єктом дослідження – історія розвитку та становлення соціального страхування у сучасних умовах економічному просторі і соціальному розвитку Росії.

Мета дипломної роботи – показати місце й ролі соціального страхування у суспільстві.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9