Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми соціального страхування. Можливі шляху виходу

Реферат: Проблеми соціального страхування. Можливі шляху виходу

При аналізі економічних чинників, які забезпечують нормальне функціонування системи обов'язкового соціального страхування, необхідно розглядати всю сукупність виникаючих фінансових відносин. Тут можна назвати три основні групи відносин, сформованих у реалізації закону РФ "Про медичне страхування громадян, у Російської Федерації". Перша група: держава (від імені Федерального і територіальних фондів ЗМС) - страхувальники (від імені суб'єктів господарювання, роботодавців України та адміністрацій територій). Ця група взаємовідносин пов'язані з акумулюванням грошових ресурсів. Друга ж група: територіальний фонд - лікувально-профілактичні установи (у виконання фондом функцій страховика). Ця група відносин пов'язані з витрачанням коштів. Третю групу: Федеральний фонд обов'язкового соціального страхування - територіальний фонд обов'язкового соціального страхування. Ця група відносин охоплює як акумулювання, і витрата ресурсів. Від стійкості перетинів поміж даними суб'єктами залежить стійкість всієї системи обов'язкового соціального страхування. Це правда звані внутрішні зв'язку, які є складовою частиною самої системи та визначають її стійкість зсередини.

Можна виділити зовнішні чинники, також мають вплив на фінансову стабільність системи обов'язкового соціального страхування. Сьогодні ці чинники грають чільну роль. Вони визначаються станом економіки та напрямами державної політики у сфері охорони здоров'я. Усі чинники своєю чергою можна розділити на економічні та організаційно-правові. Економічні чинники безпосередньо пов'язані зі станом економіки стани загалом. Падіння обсяги виробництва, закриття і ліквідація підприємств, криза неплатежів, розрив господарських зв'язків призводять до скорочення надходжень страхових внесків на обов'язкове медичне страхування.

Тому невипадково реалізація закону "Про медичне страхування громадян, у Російської Федерації" призвела до трудноразрешимому з'єднанню передбаченого законом ринкового механізму з такими принципами: з територіальним принципом збору страхових внесків та фінансування; з социально-гарантированным характером обов'язкового соціального страхування, який передбачає загальність, незалежність від соціального становища. До того ж коло суб'єктів, що у в цій системі, виявився практично ширше, ніж було позначений у законі, що призвело до множинним і невиправданим конфліктів на територіальному рівні, до виникнення найрізноманітніших варіантів початку медичного страхування, часом вкрай неефективних і суперечать самому закону.

Аналіз на пропозиції, висловлюваних з приводу реформування охорони здоров'я, дає можливість окреслити кілька принципових напрямів, навколо яких і було точаться суперечки. Це насамперед посилення функцій територіального органу адміністративного управління охороною здоров'я, що й робить все структурні зміни у системі організації медичної допомоги населенню, тобто, закриває ряд нерентабельних медичних закладів, посилює контроль над діяльністю тих установ, які працюють у системі обов'язкового соціального страхування, створює "власну" страхової компанії. Реалізація цього варіанту за умов кризи економіки можливе тільки з допомогою різкого зниження обсягу й доступності медичної допомоги. Сжатые терміни, об'єктивно необхідних цього варіанта, неможливо розробити зважену та реалізувати заходи для соціальний захист великих груп населення, і навіть працівників охорони здоров'я, які можна позбавлені своїх місць без достатніх підстав.

Інше напрям передбачає створення територіальної лікарняній каси, має монопольне декларація про обов'язкове медичне страхування населення і ще котра утворює філії на місцях, діючі під управлінням Мінпаливенерго і за програмою територіальної лікарняній каси. Зберігаються, власне, адміністративні методи управління, але у рамках обов'язкового соціального страхування. І тут кошти територіальних лікарняних кас формуються з бюджету (страхування непрацюючих) і позабюджетних джерел (нарахування на зарплатню працівників території - і інші джерела) і розподіляються територіальної лікарняній касою по філіям, з умов, у яких діє філія.

Наступний підхід передбачає створення незалежних від органів управління охорони здоров'я фінансово-кредитних установ, які акумулюють все бюджетні гроші засоби здоров'я та управляють ними. Водночас сприяють демонтажу командної системи у охороні здоров'я, розробляють і впроваджують "правил гри" для суб'єктів соціального страхування, здійснюють організаційно-методичну діяльність, створюють умови на формування ринку медичних послуг.

Як відомо, до закону "Про медичне страхування громадян, у Російської Федерації" було внесено зміни, які можна як компромісне поєднання двох останній напрямів. Ці зміни передбачали створення самостійних республіканських і територіальних фондів обов'язкового соціального страхування, своєрідних державних фінансово-кредитних установ. Всі кошти, призначені на обов'язкове медичне страхування, акумулюються фондів. Фонди є страховиками, вони здійснюють поточне фінансування діяльності медичних закладів на договірній основі.

Територіальний фонд обов'язкового соціального страхування здійснює акумулювання коштів, і навіть управління ними. Останнє включає:

А. Розробку погодження з суб'єктами обов'язкового соціального страхування тарифів на медичні послуги;

Б. Розробку і запровадження диференційованих нормативів для філій фонду, й страхових медичних організацій;

На закінчення договорів фінансування з страховими організаціями, а за її відсутності - договорів страхування на медичної допомоги з медичними установами;

Р. використання тимчасово вільних коштів ЗМС розміщувати банківських депозитів тощо.

Д. Розміщення і поповнення нормованого страховий запас.

З іншого боку, управління коштами передбачає медико-экономический аналіз ефективності програм ЗМС, вибір оптимального способу оплати медичної допомоги.

Слід зазначити, що добровільне медичне страхування біля Росії відрізняється від аналогічного виду страхування в розвинених країн, населення яких характеризується високим рівнем платоспроможності. Низькі доходи населення Росії, фінансова нестійкість підприємства, непередбачуваність подій у політичному та його економічної областях обмежують рамки добровільного соціального страхування. Воно поширюється здебільшого фізичних юридичних осіб, одержують досить високі доходи.

Тож нашої країни характерні види добровільного соціального страхування, як страхування з одному захворювання. Ця практика запровадили США - спеціально для незабезпечених верств населення. Наприклад, широко популярна онкологічна страховка - страховка у разі виникнення онкологічного захворювання. В.Д. Селезньов і І.В. Поляков у своїй книжці "Економічні основи відтворення здоров'я населення умовах перехідною економіки" пишуть про нібито специфічному нашій країні страхування від конкретного захворювання, що це докорінно неправильно. У структурі смертності на перших місцях стоять серцево-судинні і онкологічні захворювання, отже, у окремого взятого громадянина США найбільше шансів занедужати цієї патологією, а оскільки лікування онкологічних хворих найбільш дороге, можна буде платити таку страховку.

Більшість російських медичних закладів неспроможна нині надати пацієнтам різноманітну, якісну й у потрібному обсязі медичної допомоги.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2