Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Соціальна медицина (медичне страхування)

Реферат: Соціальна медицина (медичне страхування)

Охорона здоров'я нашої країни минуло складний історичний шлях розвитку, що дозволило в 20-60 роки вирішити свої завдання социально-гигиенического добробуту у країні у умовах переважно інфекційної патології. Кілька десятиліть розвиток охорони здоров'я йшло екстенсивним шляхом, що у значною мірою виправдано. Однак у 70-80 роки у в зв'язку зі начинающимся эпидемиологическим переходом, новими умовами соціально-економічного розвитку потрібно було перевести охорону здоров'я нового режим функціонування, але з цілого ряду причин не було зроблено. Понад те, останніх років посилилися негативні тенденції, пов'язаних з залишковим принципом фінансування, пануванням адміністративно-командних методів управління, зрівняльним витратним характером всього народного господарства.

Форма господарювання у охороні здоров'я відбивала за умов командно-адміністративної системи її основоположні риси. Ці загальні риси та ознаки досить докладно проаналізовані у літературі і може бути було зведено до наступному. По-перше, це ієрархічна багаторівнева підпорядкованість; по-друге, визначення лише на рівні вищих ланок управління цілей розвитку ЛПУ і шляхів її досягнення; в - третіх, поточна координація та поточний контроль діяльності нижчестоящих ланок; в - четвертих, доведення до лікувально-профілактичних установ обов'язкових до виконання адресних планових завдань, до виконання яких прив'язували системи оцінки й стимулювання. Усе це зумовлювало наступним наслідків. Це насамперед хронічна нестача фінансових кошти, неефективне використання наявних, недостатні матеріальні стимули, неможливість охороні здоров'я проводити демографічні, екологічні, соціально-економічні чинники, що визначають умови життя покупців, безліч їхній стан здоров'я.

Можна стверджувати, що у 80-ті роки у нашій країні склався своєрідний криза охорони здоров'я, який проявлявся особливо гостро за такими напрямами:

1. Криза здоров'я. Ще 20 років тому вони група здорових становила приблизно 30% від загальної кількості населення, нині трохи більше 20%. Більше 25% населення щорічно госпіталізується до лікарні, з кожен 100 народжених 11 мають дефекти фізичного і психічного стану. Знизилася середня тривалість життя;

2. Криза фінансування. Коли на початку 70-х Витрати охорону здоров'я становили близько 20% від ВНП, нині вони становили менш 3% від ВНП.

3. Криза матеріально-технічної бази;

4. Криза кадрів.

Ухвалена 1989 року "Положення про новому господарському механізмі у охороні здоров'я" було спрямовано подолання всіх таких негативних моментів. За цим документом передбачалося, що в міру готовності ЛПУ перейдуть налаштувалася на нові умови господарювання в 1990-1991 рр. У цьому вся становищі було визначено загальні принципи і форми роботи ЛПУ з урахуванням застосування економічних методів управління і переходу переважно до територіальному принципу управління охороною здоров'я. Слід зазначити, що концепцію, закладена у цьому документі, у значній мері копіювала економічних рішень щодо інших галузей економіки нашої країни, і думку, малою мірою враховувала специфіку охорони здоров'я. У літературі досить докладно освітлені позитивні й негативні боку впровадження нового господарського механізму охорони здоров'я. Звісно ж, у цілому зроблені на цьому напрямі кроки були правильними, проте різка зміна пріоритетів в концептуальному економічному розвитку країни, перехід на ринкові рейки, ухвалення закону "Про медичне страхування громадян, у Російської Федерації" значною мірою радикализировали обстановку і вимагали нових підходів подальшого розвитку всієї системи охорони здоров'я населення.

У зв'язку з цим у останнім часом з'явилося значну кількість публікацій, у яких аналізується переважно необхідність початку медичного страхування. Медичне страхування, як відзначає багато хто автори, у сенсі - це нові економічних відносин у охороні здоров'я за умов ринку, тобто створення такої системи охорони здоров'я дитини і соціального забезпечення, яка реально гарантувала б, усім жителям Російської Федерації вільно доступну кваліфіковану медичної допомоги, незалежно від соціального стану та рівня доходів.

Мета соціального страхування - підвищити якість й розширити обсяг медичної допомоги у вигляді: радикального збільшення асигнувань на охорони здоров'я; децентралізації системи управління фондами охорони здоров'я; матеріальну зацікавленість медичних працівників у кінцевих результатах; економічної зацікавленості підприємств у збереженні здоров'я працюючих; економічної зацікавленості кожної людини у збереженні здоров'я. Саме такими широко визначено ціль десь у законі про медичне страхування.

Природно, перехід до медичного страхуванню породжує значну кількість проблем, вирішення яких стає надзвичайно актуальним. Так було в частковості, важлива проблема є розробка методик створення техніко-економічного обгрунтування відповідних послуг. Такі методики необхідні, з одного боку, страховим медичним компаніями для прогнозування свого розвитку з метою забезпечення рентабельності своєї діяльності, з другого боку - органів управління охороною здоров'я і Госстрахнадзора РФ і розробити адекватних заходів регулювання ринку страхових медичних послуг. Щоб створити умови для у розвиток системи медичного страхування нашій країні, як відзначає багато хто фахівці, необхідно попереднє рішення наступних юридичних, організаційних та фінансових завдань:

- "вписати" систему медичного страхування основні засади, структуру і керівні органи наявної системи державної охорони здоров'я;

- встановити юридичного статусу застрахованої, страхующихся організацій та установ, які забезпечують надання медичних послуг;

- розробити принципи і єдину систему ціноутворення, застосовується у системі соціального страхування;

- розробити принципово нову інформаційну систему, що дозволить визначити ефективність яких і якість медичних послуг, які надають у системі соціального страхування;

- запропонувати схеми і можливість установити розміри формування фінансових ресурсів для соціального страхування, маю на увазі участь держави, підприємств, місцевих органів влади, населення;

- організувати всіх рівнях управління охороною здоров'я систему арбітражу.

Сам механізм страхування об'єктивно відбиває властиве ринкових відносин властивість невизначеності та виникнення ситуації, яка породжує великі непередбачені втрати. Страхування одна із основних способом, яких вдаються люди й різні підприємства зниження збитків ризикових ситуацій. Основна мета страхування полягає у зменшенні ризику (збитків ризику), який різні суб'єкти повинні нести, в перекладанні ризику за тими, хто охочіше (чи, перебувають у кращому стані) готовий його нести. Механізм страхування включає у собі об'єднання ризиків та його перерозподіл.

У той самий час виникає своєрідне протиріччя. З одного боку, страхування відбиває природу ринкових відносин, з другого - певною мірою деформує попит медичних послуг. Зокрема, існує серйозне наслідок страхування - воно заохочує людини витрачати на медичні послуги більше, аніж за інших. Якщо людина знає, що страхування компанія оплатити 80% вартості перебування у лікарні за своєю кожен додатковий дня може лишитися й працювати далі у ній, хоча фактично вже цього непотрібні. І він не занадто заперечувати, якщо, припустимо, лікарня призначить ціну за одні день була в 10000 рублів замість 9000 рублів, знаючи, що передвиборне збільшення ціни обійдеться йому лише у 200 рублів. Не виключено, як і лікарі знаючи, що пацієнтові вийде платити повністю за рахунком, прописуючи чи навіть дуже дорогі ліки з сумнівною ефективністю менше коливатися.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3