Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страхова компанія Росгосстрах – найбільший страховик Росії

Реферат: Страхова компанія Росгосстрах – найбільший страховик Росії

СОДЕЖАНИЕ

Запровадження. 3

1. Загальні відомості. 4

1.1. Основні поняття страхування. 4

1.2. Система росгосстарха. 5

1.3. Види діяльності. 7

1.4. Керівництво компанії. 9

1.5. Великі корпоративні клієнти ВАТ «Росгосстрах». 9

2. Історія Держстраху. 11

3. Напрями діяльності Росгостсраха. 18

3.1. Росгосстрах - СЕС 18

3.2. Компенсації. 20

3.3. Росгосстрах в Башкортостані. 22

Укладання. 24

Список літератури 25 Запровадження

Згідно з законодавством, страхування є відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій) (ст. 2 закону РФ "Про організацію страхової справи Російській Федерації"). Таке визначення страхування дозволяє зробити висновок, що страхування - взаємини, у яких беруть участь як дві боку. У страхових відносинах може брати участі й більше число сторін, якщо це міститься у договорі страхування.

Страхування постає як сукупність особливих замкнутих перераспределительных відносин між його учасниками щодо формування з допомогою грошових внесків цільового страхового фонду, покликаного забезпечити відшкодування можливого надзвичайного й іншого шкоди підприємствам, і організаціям або заради надання грошової допомоги громадянам.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення структури та все системи Росгосстраха, розгляд основних історичних етапів функціонування системи для кращого розуміння сучасної ситуації у цьому питанні. Актуальність роботи визначається фактом, що існує безліч невирішених негараздів у системі Росгосстраха, гостра питання державних компенсації. Усе це намагалися розглянути у роботі.

1. Загальні відомості

1.1. Основні поняття страхування

Страхування - економічна категорія, що дає сукупність економічних грошових відносин, що з формуванням та використанням цільового страхового фонду, покликаного забезпечити відшкодування можливого випадкового шкоди, заподіяної внаслідок різних непередбачених, несприятливих явищ, подій (чи його наслідків) майну підприємств, організацій, громадян, і навіть шкоди, заподіяної життю і здоров'я громадян. Страхування як інститут (інструмент) передбачає обов'язкову наявність двох складових:

СТРАХОВЩИК - спеціалізовані страхові організації, мають державні ліцензії за проведення діяльності з створенню й використанню страхового фонду;

СТРАХОВАТЕЛИ - юридичні (підприємства, організації) і її фізичне (громадяни) особи, котрі з умовах Правил страхування платять страхові внески (страхові премії), цим солідарно беручи участь у формуванні страхового фонду. Учасниками страхових правовідносин можуть виступатимуть і проти треті особи - застраховані, выгодоприобретатели. Це підприємства, організації, громадяни, яким чи причиняется шкода (збитки) діями страхувальника, чи котрі призначаються страхователем щоб одержати страхової суми (відшкодування).

До основних рис страхування, що відрізняють його від такого типу економічних категорій як фінанси, кредит, зводяться до чого:

- Страхування завжди прив'язана до можливості, ймовірності наступу страхового випадку, оскільки заздалегідь невідомо, коли настане відповідне подія, яка буде його сила (збитки), когось з страхувальників воно торкнеться.

- Страхування передбачає цільове використання коштів, акумульованих в страховому фонді. Кошти Фонду витрачаються лише з покриття втрат (шкоди) в заздалегідь обумовлених правилами страхування випадках - страхових подіях і лише учасникам фонду в разі настання цих подій.

- Страхування передбачає повернення коштів страхового фонду, оскільки він призначений на виплату страхових сум і відшкодувань всієї сукупності страхувальників. Тому які від страхувальників внески є доходом (прибутком) страховика.

Страхованию як економічної категорії властива специфічна термінологія, використовувана визначення ключових понять і позначень.

Відрізняються: майнове страхування, об'єктом якого виступають різноманітні матеріальних цінностей; особисте страхування, де основою економічних відносин є події у життя фізичних осіб; страхування відповідальності, предметом якого служать можливі зобов'язання страхувальника з відшкодування шкоди (шкоди) третіх осіб. Страхування може здійснюватися добровільно, з урахуванням угоди сторін, соціальній та обов'язковому порядку, коли це наказано відповідним законодавством. Особыми формами страхування є перестрахування чи сострахование, дозволяють розподіляти і перерозподіляти великі ризики між багатьма страховими організаціями.

1.2. Система росгосстарха

Відкрите товариство "Російська державна страхової компанії" (ВАТ "Росгосстрах") створене лютому 1992 року в базі Правління державного страхування Російської Федерації при Міністерстві фінансів РРФСР.

Компанія засновано відповідно до постанови Уряди Російської Федерації від 10.02.92 р. № 76 "Про створення Російської Державної страхової компанії".

Суспільство є правонаступником майнові права і управлінських обов'язків, включаючи перед страховиками. Правління державного страхування Російської Федерації при Міністерстві Финансов РРФСР. Через війну приватизації компанії, яка відбулася наприкінці 2001 року, 49% акцій ВАТ "Росгосстрах" придбав консорціум інвесторів на чолі з Інвестиційної компанією Трійка Діалог.

Єдина система Росгосстраха включає у собі:

· основне суспільство ВАТ "Росгосстрах", має 76 Територіальних управлінь (на правах філій);

· 80 дочірніх страхових відкриті акціонерні товариств, діючих переважають у всіх суб'єктів Російської Федерації (їх страхову діяльність здійснюють 54;

· з урахуванням інших 26 вже створені і діють Територіальні управління Компанії).

ВАТ "Росгосстрах" володіє 100 % акцій дочірніх страхових відкриті акціонерні товариств (крім ВАТ "Національна страхової компанії "Росгосстрах-Аргыз Саха (Якутія)"), де у власності Компанії перебуває 61,36 % акцій.

Загальна сума вкладень ВАТ "Росгосстрах" в статутні капітали дочірніх страхових акціонерних товариств становить близько 14 млн. доларів. Дочірні страхові суспільства на своє чергу мають більш 2 тисяч філій околицях і. Ведеться робота з відновленню діяльності Дочірньою компанії біля Чеченської Республіки

Загальна кількість зайнятих переважно суспільстві ВАТ "Росгосстрах" становить 1718 штатних працівників, зокрема: у московському Центральному офісі 273; в Територіальних управліннях ВАТ "Росгосстрах" та його агентствах - 1445 штатних працівників.

У філіях ВАТ "Росгосстрах" і агентствах працюють 3896 страхових агентів.

У дочірніх страхових суспільствах ВАТ "Росгосстрах" працюють 18564 штатних працівників і 37 412 агентів. Сумарна чисельність зайнятих у системі ВАТ "Росгосстрах" становить понад 20 тис. штатних працівників і 41,4 тис. страхових агентів.

Сукупний статутний капітал ВАТ "Росгосстрах" та її дочірніх страхових товариств на 01.12.2002 р. становить 591,24 млн. крб. (зокрема, статутний капітал ВАТ "Росгосстрах" - 162,27 млн. крб.)

1.3. Види діяльності

· Страхування

· Перестрахование

Компанія проводить добровільне і обов'язкове страхування відповідно до законодавства Російської Федерації і одержуваними у порядку ліцензіями на право проведення страхової діяльності.

ДАНІ Про ЛИЦЕНЗИЯХ:

Ліцензія Міністерства фінансів Російської Федерації № 2268Д від 05 листопада 1999 року надає Компанії право проведення наступних напрямів страхової діяльності:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5