Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ризики і управління ризиком

Реферат: Ризики і управління ризиком

Зміст

стор.

Запровадження

1 Страховий ризик : суть і класифікація

1.1 Ризик і передумови її виникнення

1.2 Чистий і спекулятивний ризик

1.3 Страхуемые і нестрахуемые ризики

2 Управління ризиком

2.1 Оцінка можливого ризику

2.2 Методи управління ризиком

2.3 Страхування як основний метод компенсувати збитки. Становлення страхового ринку на Україні

Укладання

Список літератури

Запровадження

Життєдіяльність людського суспільства завжди несла й має у собі певну небезпеку. Стихійні лиха в, нещасні випадки, прорахунки в виробничо-господарської роботи і інші непередбачені події можуть порушити збалансованість громадського виробництва, вторгаючись до нього про всяк його стадії. У цьому з недостатнім розвитком науково-технічного прогресу природні і виробничо-господарські катаклізми зменшаться .Розвиток підприємницької діяльності як функціонування ринкової економіки, містить у собі потенційною загрозою збитків. Ризик у бізнесі неминучий. Можливість втрат як і реальна, як і нагоду отримати прибуток.

А, щоб забезпечити стабільне громадське відтворення, зокрема у сфері підвищений ризик, суспільство мало виробити відповідний захисний механізм для боротьби з ризиком. Серед різних методів управління ризиком виділяється страхування. Страхування як складову фінансової систем сприяє стабілізації економіки. Проте для України - це особливо необхідно. Реформування економіки України, її перехід до ринкової економіки пов'язані з великими труднощами, породжує безліч соціально-економічних, екологічних, політичних вимог і інші проблеми, під час вирішення яких можливі як позитивні, а й негативні результати.

У цьому роботі таки поставлено завдання розглянути ризик як категорію і побачити основні методи, які б мінімізації різноманітних втрат.

1 Страховий ризик : суть і класифікація

1. 1 Ризик і передумови її виникнення

Під ризиком розуміється ситуація, коли знаючи ймовірність кожного можливого результату, все-таки не можна точно передбачити кінцевий результат. У основі страхування лежить страхової ризик. Страховий

ризик -- це неоднозначне поняття, але найчастіше під нею розуміється можливість настання шкоди. Ризик є об'єктивної передумовою виникнення страхових відносин: якщо ні ризику - немає й потреби у страхуванні. Проте чи всякий ризик може лягти основою страхових відносин. Застрахован може лише той ризик, яким можна оцінити можливість настання страхового випадку, визначити розмір можливої шкоди і обчислити еквівалентну страхову премію. У законі України « Про стра-ховании » ( набрав чинності Постановою Верховної Ради України від 07.03.96 р.) суть цього явища конкретизується так : « Страховий ризик-- певне подія, у разі якого проводиться страхування і який має ознаки ймовірності випадковості наступу.

Страховий случай—событие, передбачене договором страхування чи законодавством, що відбулося і із настанням якого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхове відшкодування)

страхувальникові, застрахованій чи іншому третій особі. » [Розділ I,

стаття 7]

Власне будь-яка сфера життєдіяльності людського суспільства пов'язані з можливістю виникнення ризику чи загрозою збитків, як матеріальних, і фізичних.

Відомо, як серйозної шкоди і народному господарству , і населенню завдають природні катаклізми. Досить землетрус Вірменії, коли були зруйновані як промислові підприємства, а й магазини, склади, інфраструктура, житлові будинки, постраждали люди. Тим більше що, на Земном кулі відбувається у середньому понад 18 землетрусів щорічно. Навіть значно більше дрібні в масштабах стихійними лихами - пожежі, вибухи, сель, цунамі, тайфуни, пилові бурі й т. буд. - можуть викликати значні руйнації та надовго шпигат ту чи іншу ланка громадського відтворення.

З розвитком продуктивних сил суспільство трапилося з новими, дуже серйозним джерелом небезпеки: так званими технічними ризиками. Технічні ризики пов'язані з здійсненням відтворювального процесу. Вони ростуть із зростанням виробничих потужностей, ускладненням технології, використанням нових видів енергії тощо. Вплинув на величину технічного ризику надає щільність розміщення промислових об'єктів того чи іншого території, бо за високої густини аварія однією об'єкті може провокувати аварію іншою тощо. по так званому «принципу доміно».

Величезний збитки приносять аварійні забруднення довкілля, такі як викиди чи скиди шкідливих речовин у атмосферу чи воду ; розосередження твердих, рідких чи газоподібних речовин грунті ; освіти запахів, шумів, радіації, температурних змін, перевищують встановлений для даних території Польщі і часу рівень цін та ін. Зниження ризику і зменшення шкоди від аварійного забруднення є безсумнівно однією з найгостріших проблем сьогодні у Україні. Приклад цього може бути аварія на Чорнобильської АЕС і її наслідки.

У цілому нині, вплив науково-технічного прогресу на суспільство неоднозначно. З одного боку, НТП дозволяє опановувати силами природи, дає можливість ефективно контролювати громадське виробництво. Постають нові кошти боротьби з ризиком. З іншого боку, прогрес веде до виникнення нові ризики, до кумулированию, і навіть до величезного концентрації цінностей, що у поєднані із кумулированием ризиків різко підвищує небезпека катастроф.

Існують галузі народного господарства, найбільш підвладні ризику, наприклад сільському господарстві, морські і повітряні перевезення, хімічна промисловості, енергетика та інших. Кожен підприємець, який вкладає кошти на ці галузі, піддає свій капітал значному ризику. Саме поняття «предпринима-

тельство» завжди пов'язані з перемінним ризиком. Ризик поч-

ти завжди супроводжує купівлі цінних паперів, депозитних сертифікатів й іншим операціям на грошовому ринку. У банківському де-ле існує цілісна система страхування ( хеджування ) финан-совых ризиків.

Людям властиво різне ставлення до ризику. У фундаменті економічної теорії прийнято виділяти: а) нейтральних до ризику; б) любителів ризику;

в) відчувають антипатію до ризику, чи противників ризику. Однак у основному люди й не схильні до ризиковій діяльності.

Така поведінка зазвичай пояснюють, крім особливостей людської психіки, суто економічні причинами, зокрема,

тій чи іншій діяльністю, яку вибирає людина. Та не

економічна діяльність впливає на людини, його ставлення до ризику. Під впливом й інших чинників: соціальних,

політичних, екологічних та інших виникають ті чи інші ризики.

1.2 Чистий і спекулятивний ризик

Ризик - це збитків. Їх відшкодування фіксується певної грошової компенсацією, яку суд присуджує до виплати позивачеві, котра виграла процес. Не всякий збитки відшкодовується. Страхування має справу переважно із чистим ризиком.

Чистий ризик - це ризик, що передбачає лише можливість збитків. Так, сніжна лавина являє собою такий її різновид ризику, якого жодна фізична чи юридична особа нездатна ні предска-зать, ні уникнути. Інакше кажучи, будь-яка катастрофа, така зем-

летрясению чи пожежі, дорого обходиться людей у яких вона про-

рушивается, та її відсутність не приводить до підвищення прибутків.

Чистий ризик містить у собі тільки небезпека шкоди, зволікається без жодної можливості виграшу.

З іншого боку, спекулятивний ризик відкриває перспективу одержання прибутку, що передусім і підштовхує людей вести бізнес. Будь-який бізнес передбачає, що роблячи гроші їх можна втратити. Спекулятивний ризик - ризик, що передбачає ймовірність як прибутків, і збитків.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6