Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розрахунок тарифних ставок страхуванні

Реферат: Розрахунок тарифних ставок страхуванні

Оглавление:

1. Тенденції розвитку Російського страхового ринку …………… 2

2. Перспективи розвитку………………………………………………. 5

3. Тарифна ставка, її структура і состав……………………………7

4. Завдання………… .………………………………………………………9

5. Список литературы…………………………………………………….10

Тенденція розвитку Російського страхового ринку.

Страхування – одне з найдавніших категорій громадських відносин. Оце той елемент виробничих відносин. Він із відшкодуванням матеріальних втрат надходжень у процесі громадського відтворення.

Якщо ж процес громадського відтворення переривається чи порушується у результаті руйнівної впливу стихійних сил природи чи негативним наслідкам інших надзвичайних подій (пожеж, вибухів, епідемій, травматизму, й ін.), не те суспільство змушене передусім ухвалювати різні застережні заходи, і якщо де вони дають бажаного результату, то відшкодовувати завданий матеріальним збиткам, відновлювати нормальних умов відтворення робочої сили в.

У суспільстві ризикований характер громадського виробництва в усі більшою мірою визначається як природними чинниками, скільки суперечливими, пов'язані з ускладненнями виробничих відносин для людей. Величезні масштаби громадського виробництва, у нашій країні, власними силами створюють умови до виникнення випадкових, непередбачених подій, мають неприємних наслідків. Розвиток ринкових відносин збільшує підприємницькі ризики. Негативною стороною науково-технічного прогресу є наростання технологічних ризиків (підвищення пожаро- і вибухонебезпечності у низці галузей матеріального виробництва, ризику забруднення довкілля), зростання аварійності і травматизму на транспорті. Нарешті, підвищення ризику соціальних, міжнаціональних і міждержавних конфліктів, цивільних заворушень, що завдають збитки як окремих підприємств, організацій та осіб, і суспільству загалом. Зазначений збитки за своїми масштабами є, зазвичай, локальним, а може носити і надзвичайний характер.

Джерелом відшкодування локального шкоди стають різні резервні фонди, як натуральні, і фінансові. Упродовж багатьох років у країні пріоритети загальнодержавним резервним фондам широкого призначення. З їхньою допомогою здійснювалися додаткові капіталовкладення в оборону країни, у різні галузі народного господарства і невиробничій сфери, якщо це створювалося гострою життєвою необхідністю і не раніше заплановано. за рахунок тих самих резервних фондів вироблялося і відшкодування збитків від стихійних лих. Для страхового фонду, створюваного з допомогою страхування, залишалася обмежена сфера дії: сільськогосподарські підприємства, кооперативні громадські організації, майно, життя і здоров'я громадян.

Широке розвиток ринкових відносин істотно змінює співвідношення між резервними фондами широкого призначення і страховим фондом, що з застосуванням страхування. Потреби в страхової захисту майна України та доходів підприємств, кооперативів, фермерів, орендарів та інших підприємців за умов ринку може бути задоволені переважно з допомогою страхування, що стає об'єктивно необхідним елементом сучасних виробничих відносин. Страхування разом із самострахованием підприємців становить тепер досить ефективну систему забезпечення безперебійності і безперервності громадського виробництва.

У цілому нині розвиток російського страхового ринку відбувається досить динамічно, спостерігається стійкий щорічний приріст надходження страхової премії. Разом про те, обсяги операцій російських страховиків поки що незначні. Найбільші компанії зібрали 1997 року від 200 до 700 млрд крб., чи від 40 до 150 млн дол. страхових внесків. Загалом в ринку надходження страхових внесків становить близько 21 трлн крб. страхових внесків (майже п'ять млрд дол.), чи вводити майже в 3 рази більше, ніж торік року. Страхові виплати склали 15,8 трлн крб. (близько 3,5 млрд дол.), що у 3,3 рази більше, аніж у попередньому року. Слід зазначити, що стосовно високих темпів приросту обсягу надходжень пояснюються зокрема інфляційними процесами.

Представляють певний інтерес основних напрямів діяльності компаній. Останнім часом структура операцій російських страховиків виглядає так:

обов'язкові види страхування, але це, переважно, обов'язкове медичне страхування, склали 28% всіх надходжень;

найбільша питома вага займає добровільне особисте страхування - 53% надходжень;

частку страхування майна, і відповідальності припадає близько 19% всіх операцій.

Значну питому вагу операцій добровільного особистого страхування за умов високої інфляції може здивувати, а то й враховувати, що переважно це наслідок популярності короткострокових видів страхування життя.

Що ж до страхування майна України та відповідальності, те причини низького рівня розвитку цих видів страхування кілька. Перша, і, очевидно, головна, - недостатні можливості потенційних клієнтів. Друга - відсутність мотивів для укладення міжнародних договорів страхування. Великі промислові підприємства, пройшовши етап приватизації, лише починають виявляти інтерес до страхування свого майна. А основна маса підприємців немає достатніх стимулів і задля забезпечення своєї страхової захисту.

Найменш розвиненим у Росії є ринок страхування населення. Наявні вільні кошти люди зберігають себе вдома, конвертувати в тверду валюту, або, в у крайньому випадку, зберігати в російських банках.

Збереження в російських банках можна буде, оскільки дохід, отриманий такого розміщення, за законодавством, податком у фізичної особи не оподатковується.

Отже, за умов дуже великих потенційні можливості російського ринку страхових послуг потреби національної економіки та населення якісних страхових послугах не задовольняються. Основне тягар витрат за ліквідацію наслідків природних і техногенним катастрофам лягає на його до державного бюджету.

А страхування доки стало невід'ємною частиною що розвивається ринку.

Певною проблемою є розвиток перестрахувального ринку: обсяг операцій зареєстрованих у Росії близько тридцяти професійних національних перестрахувальників невеликий (сума прийнятої ними на перестрахування премії вбирається у 1% від обсягу що збираються премії через прямий страхуванню). Обмеженість операцій перестрахувальників переважно пояснюється недоліком досвіду та можливостей. Прямі страховики воліють перестраховувати ризики друг в одного шляхом своєрідного "обміну", або користуватися послугами іноземних перестрахувальників, що таїть у собі певну небезпеку, оскільки діяльність іноземних перестрахувальників перебуває сьогодні в поза сферою державного регулювання.

Істотним на заваді підвищення рівня та культури страхування є брак страхових фахівців, особливо у області актуарних розрахунків, ризик менеджменту, страхового права, аудиту у сфері страхування.

У разі затяжного перехідного періоду ситуація у області підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів страхового ринку залишається складної. Здається, однією з кроків у вирішенні справжньої проблеми було б консолідація зусиль страховиків.

Успішне розвиток страхової справи неможливо за умов національної самоізоляції, без використання апробованого міжнародного досвіду.

Багато моделі і рішення, розроблені в розвинених країнах у області страхування та її регулювання, знайшли собі практичне застосування й у російської дійсності. Директиви ЄС з умовам ліцензування страхової діяльності, котрі встановили класифікацію видів страхової діяльності з страховим ризикам і об'єктах страхування, диференційовані вимоги до розміру статутного капіталу страховиків, залежать від виду гаданої страхової діяльності, і навіть: спеціальний план рахунків бухгалтерського обліку для страховиків, враховує особливості страхової діяльність у частини, що з формуванням страхових резервів і визначенням фінансових результатів; вимоги до дотриманню маржі платоспроможності страховиків; правила розміщення активів страховиків; положення про формуванні технічних резервів стали підвалинами розробки тих нормативних документів, застосовуваних нині у Росії.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3