Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Порядок формування та використання коштів Фонду соціального страхування РФ

Реферат: Порядок формування та використання коштів Фонду соціального страхування РФ

Зміст

1. Загальні засади про Фонд соціального страхування РФ 2

2. Формування коштів Фонду соціального страхування РФ . 2

3. Витрати коштів Фонду соціального страхування РФ 3

4. Порядок і продовжити терміни сплати страхових внесків 4

5. Бюджет фонду соціального страхування на 1999 рік 9

6. Облік і звітність із засобів фонду соціального страхування Російської Федерації . 10

7. Контроль за сплатою страхових внесків і витратою коштів Фонду . 11

8. Стягнення боргу страховим внескам й порушення порядку сплати страхових внесків і коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації . 11

9. Список літератури: 13

1. Загальні засади про Фонд соціального страхування РФ

Фонд соціального страхування Російської Федерації є спеціалізованим фінансово-кредитним установою при Уряді Російської Федерації, управляючим засобами державного соціального страхування Російської Федерації.

Фонд здійснює своєї діяльності відповідно до Конституцією Російської Федерації, законами Російської Федерації, указами президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряди Російської Федерації, і навіть Положенням про Фонд соціального страхування Російської Федерації.

До Фонду соціального страхування Російської Федерації має регіональні відділення, управляючі засобами державного соціального страхування біля суб'єктів Російської Федерації, центральні галузеві відділення, управляючі засобами державного соціального страхування окремими галузях господарства, філії відділень, створювані регіональними і центральними галузевими відділеннями Фонду за узгодженням із головою Фонду.

Керівництво діяльністю Фонду здійснюється її головою.

2. Формування коштів Фонду соціального страхування РФ

Кошти Фонду є державної власністю, не входять до складу бюджетів відповідних рівнів, інших фондів і вилученню не підлягають.

Кошти Фонду соціального страхування формуються з допомогою:

· страхових внесків підприємств, установ, інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності;

· страхових внесків громадян, котрі займаються індивідуальною трудовою банківською діяльністю та зобов'язаних сплачувати внески на соціальне страхування відповідно до законодавства;

· страхових внесків громадян, здійснюють діяльність на інших умовах і має декларація про забезпечення з державного соціального страхування, встановленому до працівників, з умовою сплати ними страхових внесків у Фонд;

· доходів від інвестування частини тимчасово вільних коштів Фонду;

· добровільних пожертв громадян, і юридичних;

· асигнувань з федерального бюджету Російської Федерації на покриття витрат, пов'язаних із наданням пільг (допомог і компенсацій) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи радіаційних аварій інших атомних об'єктах громадянського чи військового призначення та його наслідків, соціальній та інших встановлених законом випадках;

· інших доходів (сум, отримані установленому порядку за путівки, оплачені рахунок коштів Фонду; коштів, возмещаемых Фонду внаслідок виконання регресних вимог до страхувальників та інших).

3. Витрати коштів Фонду соціального страхування РФ

Кошти державного соціального страхування витрачаються виключно на мети, встановлені федеральними законами, Положенням про Фонд, відповідно до бюджетом Фонду, бюджетами і кошторисами виконавчих органів Фонду, затвердженими у порядку.

Распорядителями коштів Фонду є голова та головний бухгалтер Фонду, а регіональних еліт і центральних галузевих відділеннях Фонду - управляючий та головний бухгалтер відділення Фонду.

Кошти державного соціального страхування скеровуються в:

1) виплату посібників:

- по тимчасової непрацездатності;

- вагітним і пологам;

- одноразової допомоги жінкам, вставшим на облік в медичних закладів вранці терміни вагітності;

- одноразової допомоги при народження дитини;

- щомісячного посібники на період відпустки з догляду дитину до їм віку півтора року;

- соціальної допомоги на поховання;

2) санаторно-курортне лікування й оздоровлення працівників і членів їхнім родинам, і навіть з метою державного соціального страхування, передбачених законодавством (часткове зміст санаторіїв-профілакторіїв, санаторних і оздоровчих таборів для дітей і юнацтва, лікувальне (дієтичне) харчування, часткове фінансування заходів із внешкольному обслуговування дітей, оплату проїзду доречно лікування та профілактики відпочинку і навпаки та інші);

3) створення резерву задля забезпечення фінансової стійкості Фонду всіх рівнях. Порядок формування резерву та обсягів надання потім із нього коштів (на поворотній контрактній основі чи безоплатно) визначається інструкцією про порядок нарахування, сплати, витрати і врахування коштів державного соціального страхування, затвердженої Фондом разом із Міністерством праці Російської Федерації, Міністерство фінансів Російської Федерації, Державній податковій службою Російської Федерації і з участю за Центральний банк Російської Федерації;

4) забезпечення поточної діяльності, зміст апарату управління фонду;

5) фінансування діяльності підрозділів органів виконавчої, які забезпечують захист трудових прав працівників, охорону праці (включаючи підрозділи нагляду й контролю над охороною праці) у разі, встановлених законодавством;

6) проведення науково-дослідної роботи з питанням соціального страхування і охорони праці;

7) здійснення тих заходів відповідно до завданнями Фонду, включаючи роз'яснювальну роботу серед населення, заохочення позаштатних працівників Фонду, активно що у втілення заходів із соціального страхуванню;

8) що у фінансуванні програм міжнародного співпраці з питань соціального страхування.

Виплата допомоги із соціального страхуванню, оплата путівок працівникам і членів їхнім родинам в санаторно-курортні установи, фінансування інших заходів із соціального страхування на підприємствах, в організаціях, закладах державної і інших господарюючих суб'єктів незалежно від форм власності здійснюється через бухгалтерії роботодавців.

Страхувальник немає права припиняти виплату посібників з державного соціального страхування у тому разі, коли фактичні витрати перевищують суму нарахованих страхових внесків. Якщо сума фактичних витрат за соціального страхування перевищує суму нарахованих страхових внесків, відсутня сума відшкодовується в десятиденний термін після одержання від страхувальника розрахункової відомості за звітний квартал шляхом перерахування коштів із поточного рахунки виконавчого органу Фонду на розрахунковий чи рахунок страхувальника.

Витрати санаторно-курортне обслуговування мають здійснюватися страхователем не більше нормативу, встановленого йому виконавчим органом Фонду на календарний рік.

Оплата путівок на санаторно-курортне лікування, у медичні установи відпочинку, санаторії - профілакторії, санаторні і оздоровчі табору для дітей і юнацтва, на лікувальне (дієтичне) харчування проводиться у разі рахунках організацій, у яких придбано.

Порядок часткового фінансування санаторіїв - профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначається виконавчим органом Фонду, у якому зареєстрований страхувальник, відповідно до представленим кошторисам.

Витрати адміністративні, господарські та інші цілі, пов'язані з діяльністю Фонду, його виконавчих органів здійснюються за кошторисі не більше асигнувань, передбачених відповідними бюджетами.

4. Порядок і продовжити терміни сплати страхових внесків

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5