Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Валютний клірінг: Світовий досвід минулого і його значення для країн СНД

Реферат: Валютний клірінг: Світовий досвід минулого і його значення для країн СНД

Зміст

Запровадження

Глава 1 Світовий досвід

Банк Міжнародних розрахунків.

Короткий огляд БМР як міжнародної організації

Причини Творіння БМР в 1930 р.

Правовий статус БМР , його Акціонерний капітал та центральні банки акціонери.

Адміністративна структура БМР.

БМР як форум міжнародного співробітництва .

БМР як центр монетарних і основи економічних досліджень .

Банківські функції БМР .

Посередницькі й довірливі функції БМР.

Коротко про БМР.

Ставлення між «Європою» та Радянським Союзом історія . Передумови створення РЕВ

Міжнародна Клиринговая система RTGS .

Глава 2

Значення валютного клірингу для країн СНД.

Платіжна система Казахстану.

Значення Клиринга для країн СНД поточні проблеми.

Транспортно Клиринговая Палата – як приклад реальної роботи з засобам валютного клірингу.

Укладання

Платежный союз країн СНД з урахуванням клірингових розрахунків – фундамент інтеграції.

Список використаної літератури

Запровадження

Поняття клірингу .

КЛІРИНГ (анг. clearing) - система безготівкових розрахунків з цінних паперів, товарам і послугам у вигляді заліку зустрічних вимог, і зобов'язань; у країні здійснюється через спеціальні розрахункові палати (міжбанківський До.); у торгівлі - у вигляді міждержавних (міжурядових) клірингових валютних угод, (Валютний До.) про взаємній погашення заборгованості одна одній, яка виникає із проведених операцій із зовнішньоторговельним договорами. Див. також клірінг валютний.

КЛІРИНГ ВАЛЮТНИЙ (анг. currency clearing) - клірінг у торгівлі; здійснено у формі міжурядових угод, які обумовлюють: 1) систему клірингових рахунків; 2) обсяг К.в. 3) клірингову валюту (узгоджену валюту розрахунків); 4) обсяг технічного кредиту (гранично дозволене сальдо торгового балансу); 5) систему вирівнювання платежів з товарообігу (погашення заборгованості з допомогою лише товарних поставок - К.в. без права конверсії) або з допомогою клірингової та вільно конвертованій валюти (К.в.с обмеженою чи повної конверсією); 6) схему остаточного погашення сальдо після закінчення терміну міжурядової угоди. За підсумками К.в. можуть також здійснюватися взаєморозрахунки фирм-резидентов відповідних країн.

Клиринговая діяльність — діяльність із визначенню взаємних зобов'язань збір, звіряння, коригування інформації з і заліку на поставки товарів та послуг і розрахунках із них.

Кліринг валютний застосовується при міждержавних розрахунках з урахуванням угоди урядів цих країн. Відносини сторін будуються на взаємній заліку зустрічних вимог, і зобов'язань, випливаюче з вартісного рівності товарних постачання і надання послуг. Валютний клірінг включає набір обов'язкових елементів, як-от: систему клірингових рахунків, обсяг клірингу (все платежі по товарообігу або тільки частина їх підлягає обліку), валюту клірингу, обсяг технічного кредиту (гранично дозволене сальдо заборгованості одного боку інший, рассчитываемое як відсоток обороту або у вигляді абсолютної величини), систему вирівнювання платежів, схему остаточного вирівнювання сальдо після закінчення дії міжурядової угоди.

Процес клірингу дуже важливий у розвиток міжнародної торгової діяльності . Що ступінь організації ринку, тим важливіше роль клірингових систем щодо його учасника .

Процес клірингу важливе тим , що він забезпечує як розрахунки між учасниками клірингу, а й містить у собі механізм гарантії виконання зобов'язань сторін над ринком, цим покращує якість ринку , підвищило б його ліквідність і зберігає цілісність . Клиринговая палата виступає гарантом виконання зобов'язань за угодами. Контрактні зобов'язання полягають з клірингової палатою , а чи не друг з одним. Це видатки укладання угод і дозволяє ринків ефективно діяти.

Процес клірингу забезпечують клірингові палати, які можна організовані як державні чи як різні комерційні організації. Статус клірингової палати залежить від того, які функції вона буде виконувати.

Розвиток торгової діяльність у Росії потребує створення клірингових установ т.к за умов нестабільності курсу національної валюти , кризи неплатежів , загальної кризи банківської системи , клірінг часом єдиний спосіб щодо торгових операцій .

У Главі 1 расказывается про світовий досвід клірингових розрахунків , передусім про Банку Міжнародних розрахунків , як і справу організації спочатку практиковавшую різні види клірингових розрахунків

Протягом усієї своєї історії - починаючи зі створення на Гаазької конференції у січні 1930 р. - Банк міжнародних розрахунків (БМР) незмінно залишався центральним банківським установою, унікальним за своїм характером на міжнародній арені. Він належить центральним банкам і контролюється ними, надаючи низку найвищою мірою спеціалізованих послуг центральним банкам, а ще через них - міжнародної фінансовій системі загалом. Нині БМР активно зміцнює зв'язки України із центральні банки, що є поза сферою його традиційних інтересів, у промислово розвинених країн.

Основні завдання Банку найбільш стисло викладені у ст. 3 його початкового Статуту. Вони полягають у тому, щоб "заохочувати співробітництво центральних банків та надавати додаткових можливостей реалізації міжнародних операцій". Одне з основних цілей широкого міжнародного співробітництва центральних банків завжди полягала у зміцненні міжнародної фінансової стабільності. Сьогодні, за умов зростання інтеграції світових фінансових ринків, таку співпрацю набуває ще більшу значимість. Саме тому БМР служить важливим місцем зустрічей представників центральних банків. У той самий короткий час він залишається банком, проте банком, депонентами якого є майже центральні банки. Їх сукупні депозити в БМР становлять значну частину світових валютних резервів. З іншого боку, БМР виступає у ролі агента або довіреної особи різноманітні міжнародним фінансовим угодам. І в усіх цих випадках, будучи місцем зустрічей представників центральних банків, банком, агентом чи довіреною особою, БМР прагне дотриманню найвищі стандарти професіоналізму, до її повної конфіденційності і обачності.

З вересня 1994 р. Рада директорів Банку обирається із помітних представників одинадцяти країн, 10 з яких займають звану Групу десяти (Г-10), підтримує давні і міцні зв'язки із БМР. Ухвалення рішень у 1996-1997 рр. до членів дев'яти центральних банків з Азії, Латинська Америка, Близького Сходу, і Європи поклало край раніше існуючого в БМР переважанню центральних банков-акционеров з промислово розвинутих країн і Східної Європи.

Банк підтримує ділові й інші відносини із набагато більшим числом партнерів, ніж число його акціонерів - центральних банків (оскільки близько 120 центральних банків та міжнародних установ використовують БМР як банку). Він усе частіше запрошує "представників центральних банків країн, вступників на шлях ринкової економіки, до участі в обговореннях, які у БМР. З іншого боку, центральні банки чи офіційні денежнокредитные установи майже всіх країн світу (за рідкісними винятками) регулярно беруть участь у зборах БМР, проходить у червні кожного року.

Також у главі 1 расказывается про Валютной політиці Радянського держави у 1930-1980-е рр. яка була фактично було побудовано на проведенні клірингових розрахунків й стосунках між Євросоюзом та СРСР.

До смуги валютно-фінансових криз 30-х рр. важливою частиною цьогорічного зусиль СРСР була ведення переговорів про надання зовнішніх кредитів, збільшують імпортні можливості країни й ускорявших реалізацію п'ятирічних планів соціалістичної індустріалізації. Найбільшими удачами радянської дипломатії цьому шляху стало поширення на СРСР поруч країн урядових гарантій оплати їх експорту — кредитних ліній обсягом десятки і сотні мільйонів. Широке їх використання спричинило швидкого наростання обсягів кредитної заборгованості, проте вже до середини 30-х рр. СРСР зміг фактично погасити велику значна її частина, а післявоєнний період майже припинив висновок кредитних угод.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16