Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організація страхової роботи і шляхи його вдосконалення

Реферат: Організація страхової роботи і шляхи його вдосконалення

Реферат

Дипломна робота містить 98 сторінок, 6 малюнків, 8 таблиц,102 використаних джерела, 2 докладання.

Перелік ключових слів: страхування, страхової ризик, види страхування, об'єкт страхування, страховий внесок, страхової тариф, страхове подія, страхова виплата, маркетинг.

Об'єкт дослідження: Організація страхової діяльність у Жовтневому філії САО»Росгосстрах-Мордовия».

Мета роботи: Проаналізувати страхову діяльність у Жовтневому філії САО «Росгосстрах-Мордовия» і основі аналізу розробити шляхи вдосконалення страхової роботи.

Методи дослідження: аналітичні, угруповань, порівняння, комплексно-экономического аналізу, экономико-статистические.

Отримані результати: вивчена методика роботи страхових компаній, і шляхи його вдосконалення.

Область застосування : на практиці роботи страхових компаній.

Зміст З.

Запровадження 5

1. Економічна сутність страхування та її організація за умов

ринку 8

1.1. Страхування як економічна категорія. Його функції і

роль суспільстві 8

1.2. Організація страхової діяльності 14

1.3. Класифікація і різноманітні види страхування 24

2. Аналіз страхової діяльності Жовтневого філії

САО «Росгосстрах-Мордовия» 35

2.1. Дослідження організаційної структури управління

Жовтневого філії САО «Росгосстрах-Мордовия» 35

2.2. Економічний аналіз страхових операцій 45

2.3.Оценка фінансового становища страхової організації 54

3. Напрями вдосконалення організації страхової діяльності

в Жовтневому філії 59

3.1. Шляхи вдосконалення страхової діяльності 59

3.2. Використання маркетингу у страхуванні 63

3.3. Можливості використання закордонного досвіду організації

страхової діяльність у вітчизняної практиці

Укладання 85

Список використаних джерел 88

Додаток 1 96

Додаток 2 97

Запровадження

Страхування у кожному суспільстві, грає великій ролі функціонування економіки та підтримці життєвий рівень населення. Страхування одна із інститутів економічного розвитку суспільства, незалежно з його політичного устрою.

У разі початку ринку потреба у страхуванні дедалі більше зростає у відмінність та умовами 6-7 літньої давності, коли основний була державна форма власності більшість збитків господарстві країни, та й в населення відшкодовувалися рахунок страхових резервних фондів країни.

Проведення економічних реформ у Росії передусім пов'язані з змінами структури власності з урахуванням приватизації державної власності і чекає появи приватної власності. Це зміни сформованого країни з переважанням державної власності механізму компенсації збитків власнику, заподіяних стихійними лихами, пожежами й іншими природними чи техногенними аваріями. Коли раніше компенсація збитків забезпечувалася виключно виділенням коштів зі спеціальних цільових резервів державного бюджету, то сьогодні у зміні правових основ власності та в крайній бідність бюджетних коштів використання цього джерела стає дедалі обтяжливим державі.

Перелічені обставини визначають об'єктивні підстави для найширшого використання страхування у вирішенні державних завдань соціального характеру, покритті збитків, які завдавав стихійними лихами, аваріями і катастрофами громадянам і суб'єктам господарську діяльність.

Страхування може виконувати зростання роль Росії за умови: ширшого розвитку всіх деяких галузей і видів страхування; вдосконалення механізму управління ризиками всіх його стадіях; включення до систему страхової захисту найнебезпечніших і значних ризиків; забезпечення безумовних правових і соціальних фінансових гарантій виконання страховями компаніями зобов'язань перед страховиками.

З переходом до ринкових відносин з'явилися великі потреби у страхових послугах. Радикальні перетворення страхової справи країни спрямовані формування страхового ринку, твердої правової основи його функціонування, створення умов всенародного розширення сфери, і якості страхових послуг.

Протягом останніх припинили своєї діяльності 9 страхових компаній біля Республіки. Насамперед, це пов'язано з неефективним управлінням, не здатністю пристосуватися до місцевих умов довкілля, поганим володінням інструментами фінансового аналізу та планування, стратегічного управління. Ці дві проблеми актуальні як для знову які виникають страхових компаній, але й компаній, що функціонують тривалий час, унаочнення взаємодії цьому компанія «Аско», а її території Республіки Мордовія функціонувала чотири роки.

У фундаменті економічної літературі не знайшли достатнього відображення проблеми роботи окремого страхового агентства. Саме це стало вибором теми дипломної роботи. Тому метою даної дипломної роботи є підставою аналіз організації страхової діяльності Жовтневого філії САО «Росгосстрах-Мордовия».

Реалізація поставленої мети вимагає розв'язання наступних завдань:

· вивчення організації страхової діяльності;

· класифікація й ті види страхування;

· дослідження організаційної структури управління;

· економічний аналіз страхових операцій;

· оцінка фінансового становища;

· шляхів удосконалення страхової діяльності;

· формування умов поліпшення показників роботи філії з допомогою маркетингових заходів;

· можливості використання закордонного досвіду організації страхової діяльності.

Як об'єкт дослідження взятий Жовтневий філія САО «Росгосстрах-Мордовия». Предметом дослідження є організація страхової діяльності.

Методологической основою написання дипломної роботи послужили монографічні і колективні роботи вітчизняних і іноземних авторів, і навіть статті та інші публікації, представлені у періодичної преси. Інформаційній базою з'явилися дані бухгалтерської, статистичної звітності філії, і навіть документація, що з із розробкою та прийняттям управлінські рішення у сфері маркетингу.

Діяльність використані такі методи: аналітичні, угруповань, порівняння, комплексно-экономического аналізу, экономико - статистичні.

1.Экономическая сутність страхування та її організація за умов ринку

1.1.Страхование як економічна категорія. Його функції і у суспільстві

Страхування - одне з найдавніших категорій громадських відносин. Воно з'явилося на перших етапах розвитку громадського виробництва як механізмом захисту товаровиробника від ризиків, пов'язаних із громадською виробництвом, зі стихійними лихами і утратою здоров'я.

Ризикований характер громадського виробництва, обумовлений насамперед протиріччям між людиною природними явищами, і навіть протиріччями всередині людського суспільства, породжує відносини для людей із запобігання, подоланню, локалізації руйнівні наслідки та інших несприятливих явищ, і навіть по безумовному відшкодуванню завданих збитків. Ці об'єктивні відносини висловлюють реальні і найбільш насущні потреби людей підтримці ними досягнутого життєвий рівень. Дані відносини відрізняє певна специфічність, і вони у сукупності складають економічну категорію страхової захисту майнових інтересів товариства.

Специфичность економічної категорії страхування зумовлює три основних ознаки:

· випадковий наступу руйнівного події;

· надзвичайність нанесённого шкоди, характеризуемая натуральними і грошовими вимірювачами;

· об'єктивній необхідності попередження, подолання наслідків зазначеного події та відшкодування матеріального й іншого ущерба[83,32].

Зазначені ознаки у своїй сукупності свідчать про наявність страхового ризику у діяльності покупців, безліч необхідність захисних заходів задля забезпечення безперервного, безперебійного процесу збереження життєвий рівень населення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24