Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Введення обов'язкового медичного страхування

Реферат: Введення обов'язкового медичного страхування

СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

3

1.

Система обов'язкового соціального страхування

5

1.1.

Моделі системи ЗМС

8

1.2.

Розрахунок і фонду соціального страхування

14

2.

Розвиток медичного страхування Росії

31

3.

Проблеми обов'язкового медичного страхування Росії і близько шляхи їхнього розв'язання

39

 

Укладання

44

 

Список літератури

46

 

Додатка

47

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку на Росії суспільних відносин, що становить у найближчій перспективі ширші вона дуже обмежена шляхів задоволення потреб населення, ставить багато складних проблеми. Один із них пов'язана з охороною здоров'я. Загальна ж оцінка стану громадського здоров'я населення Росії дуже несприятлива і свідчить про серйозне неблагополуччя, що може призвести до погіршення якості життя населення і ще обмеження його творчого участі у поліпшенні соціально-економічну ситуацію країни.

У разі, коли час поглиблення ринкових реформ явно видно соціальне та майновий розшарування суспільства, знадобилася розробка чіткої концепції соціальної та медичної захисту.

У своїй роботі хотіла б зупинитися найбільш більшості даної концепції: обов'язковому медичне страхування громадян Росії, і навіть розглянути проблеми, пов'язані із розробкою й впровадженням даної системи у Росії.

Введення обов'язкового медичного страхування - складова частина системи соціального страхування. Створення позабюджетних фондів (пенсійного, зайнятості, соціального страхування, обов'язкового соціального страхування) стало першим організаційним кроком у спробі реформування системи соціального страхування у Росії.

Через війну реформи системи соціального страхування при соціально орієнтованій ринковій економіці мають бути досягнуті такі основні мети:

· формування різних видів соціального страхування і розгалуженої інфраструктури його, що дозволяє забезпечити застрахованим громадянам соціальні гарантії;

· побудова страхових систем з урахуванням фахових і регіональних особливостей, які забезпечують точний розрахунок фінансових коштів, достатніх до виконання зобов'язань у конкретних видам страхування;

· обов'язкова які працюють у внесків за більшістю видів соціального страхування і підвищення його відповідальності за формування умов свого життя;

· здійснення соціального страхування структурами, е які у обов'язків входять держави;

· розвиток механізмів самоврядування і саморегуляції в страхових структурах.

Усе сказане вище можна адресувати його й системі обов'язкового соціального страхування. Звісно, відразу домогтися здійснення даних цілей дуже важко. Проте, попри всі проблеми, пов'язані із застосуванням у Росії обов'язкового соціального страхування, організаційно цю систему вже впроваджена.

1. СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХУВАННЯ

У світовій практиці організації медико-санітарного обслуговування склалися три основні системи економічного функціонування охорони здоров'я: державна, страхова й приватна. Державну систему полягає в принципі прямого фінансування лікувально-профілактичних установ й гарантує безплатну медичної допомоги.

У основу страхової системи закладено принцип участі громадян, підприємств чи підприємців у фінансуванні охорони здоров'я безпосередньо чи за посередництва страхових медичних організацій. Приватна медицина нині представлена частнопрактикующими лікарями, клініками і лікарнями, які у індивідуальної власності. Їх фінансування з допомогою платної медичної обслуговування пацієнтів.

Систему соціального страхування доцільно розглядати у двох аспектах. У вузькому значенні це процес надходження фінансових ресурсів немає і витрачання на лікувально-профілактичну допомогу, дає гарантію отримання шенґенської допомоги, причому її об'єм і характер визначаються умовами страхового договору.

Нині у Росії робиться спроба переходу від державної (бюджетної) системи фінансування медичної допомоги до фінансування системою обов'язкового соціального страхування [16, c.8].

Введення обов'язкового медичного страхування (ЗМС) має забезпечити всім громадянам нашої країни незалежно від статі, віку, соціального становища, рівня доходів населення і т.п. рівні можливості у отриманні певного рівня медичної допомоги.

Ведучи мову про системи медичної страхування, необхідно розрізняти добровільне і обов'язкове медичне страхування, оскільки останнє є частиною соціального страхування і фінансується з допомогою цільового оподаткування, включаемого в собівартість продукції, і платежів з бюджету, а добровільне медичне страхування фінансується з допомогою прибутку роботодавців чи власних коштів громадян [16, c.9].

Введення обов'язкового медичного страхування - складова частина системи соціального страхування. Створення позабюджетних фондів (пенсійного, зайнятості, соціального страхування, обов'язкового соціального страхування) стало першим організаційним кроком у спробі реформування системи соціального страхування у Росії.

Об'єктом медичного страхування страхової ризик, пов'язані з витратами надання лікувально-діагностичних послуг у разі виникнення страхового випадку. Економічна база соціального страхування - апріорно формований фонд коштів, у тому числі оплачуються послуги.

Величина разового страхового внеску залежить стану здоров'я страхуемого та її віку, детерминирующих ймовірність захворювання на той чи інший період її життя пацієнта. Враховуються також динаміка і рівень впливу несприятливих чинників довкілля (виробничих та побутових умов, екологічної обстановки тощо.), особливості життя страхуемого (куріння, зловживання спиртними напоями, заняття спортом тощо.).

У більш широкому сенсі страхова медицина є систему громадської охорони здоров'я, економічну в основі якої становить фінансування зі спеціальних страхових фондів. У цьому охорона здоров'я громадян фінансується "знизу". Страхові фонди утворюються з допомогою різних джерела фінансування: коштів державного бюджету, внесків підприємств, підприємців та працюючих.

При обов'язкове медичне страхування організаційно закріплюється статус територіального акумулювання засобів і ресурсів у страхових фондах, визначаються умови і Порядок фінансування лікувально-профілактичній допомоги. Система медицини передбачає административно-хозяйственую самостійність лікувально-профілактичних установ, бездифицитность фінансування і забезпечення соціальних гарантій в наданні послуг соціально незахищених верств населення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17