Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Валютні ризики та способи управління ними

Реферат: Валютні ризики та способи управління ними

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження2

1. Поняття валютних ризиків

1.1. Визначення валютного ризику 4

1.2. Типи валютних курсів 5

1.3. Чинники, що впливають валютний курс 6

1.4. Ризик і валютні операції 7

2. Управління валютним ризиком

2.1. Етапи та художні засоби управління валютним ризиком. 10

2.2. Методи зниження валютного ризику 12

2.3. Методи страхування від валютних ризиків 13

3. Проблеми управління валютними

ризиками 23

Укладання 25

Література 26

Додаток

Запровадження

Під час написання курсової роботи ставилася мета - вивчення природи валютного ризику, причини її виникнення, хто піддається ризику. Завданнями курсової праці є виявлення способів управління валютними ризиками, а як і розібрати проблеми управління валютних ризиків. Під час написання роботи використовувалися навчальні, навчально-методичні джерела, наукова література, статистичні матеріали, у періодичної преси.

Риск-это ситуативна характеристика концепцію діяльності будь-якого виробника, зокрема банку, відбиває невизначеність її результату і можливі неприємних наслідків у разі неуспіху. Ризик виражається ймовірністю отримання таких небажаних результатів, як втрати прибутків і виникнення збитків слідстві неплатежів за виданими кредитах , скорочення ресурсної бази, здійснення виплат по забалансовым операціям тощо. Однак у водночас, що нижчий рівень ризику, тим нижче, й ймовірність отримати високий прибуток. Тому, з одного боку, будь-який виробник намагається зводити до мінімуму рівень ризику та його кількох альтернативних рішень завжди вибирає то. При якому рівень ризику мінімальний, з іншого боку, необхідно вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і рівня ділову активність, дохідності. Рівень ризику збільшується, якщо:

§ проблеми виникають раптово й всупереч сподіванням;

§ поставлені нові завдання, які відповідають минулому досвіду банку (що особливо на часі за умов, де інститут комерційних банків лише починає розвиватися;

§ керівництво неспроможна прийняти необхідні і термінових заходів, що може спричинити до фінансового збитку (погіршення можливостей отримання необхідної і/або доларів додаткового прибутку);

§ існуючий стан діяльності банку або недосконалість законодавства заважає прийняттю деяких оптимальних для конкретної історичної ситуації заходів.

Риску піддаються майже всі види банківських операцій.

Аналізуючи ризики комерційних банків Росії на етапі, слід враховувати:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7