Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Договір страхування

Реферат: Договір страхування

ПЛАН.

1. Сутність страхування й організаційні основи страхової справи. Страховий ринок…… 3

2. Договір страхування: форма, порядок ув'язнення й припинення договору……………………………………………………………………… .6

3. Форми страхування: добровільне і обов'язкове.

a) Добровільне страхування:

—особисте страхування……………………………………… ………… .18

—майнове страхування…………………………… ……………20

—страхування відповідальності…………………………… ………… .22

b) Обов'язкове страхование…………………………………….………….23

4. Укладання………………………………………………………………… .28

5. Список використаної літератури……………………………………… 29

Сутність страхування й організаційні основи страхової справи.

Страхування - одне з трьох сфер фінансової систем. Страхування пов'язані з розподілом сукупного суспільного продукту і більшості національних багатств. Для страхування до того ж час характерні економічних відносин лише з перерозподілу доходів населення і накопичень, що з відшкодуванням потребує матеріальних та інших втрат. Отже, страхування пов'язані з вірогіднісним рухом грошової форми власності. Страховий випадок може і наступити. Для страхування характерні бачимо всі ознаки фінансів, але вона має і свої відмітні ознаки:

1. Виникають перерозподільчі відносини, зумовлені наявністю страхового ризику як ймовірності та можливість настання страхового випадку, здатного завдати матеріальний й інший збитки.

2. Для страхування характерні замкнуті перерозподільчі відносини між його учасниками, пов'язані з солідарної розкладкою суми шкоди однієї чи кількох суб'єктів усім суб'єктів, втягнутих у страхування. Це замкнута розкладка полягає в ймовірності те, що число постраждалих господарств зазвичай менше ніж учасників страхування. Зазвичай, число постраждалих має бути значно менше ніж застрахованих. Для організації замкнутої розкладки шкоди створюється грошовий страхової фонд, формований з допомогою внесків всіх учасників. Розмір страхового внеску представляє частку кожного їх у розкладці. Отже, що ширша коло учасників, тим менше сума страхового внеску і вони змогли доступні. Обов'язкове страхування втягує найбільше учасників, отже, менше страхової тариф і зростає ризик.

3. Страхування передбачає перерозподіл шкоди в часі та в територіальному розрізі.

4. Характерною рисою страхування є відносна безвозвратность мобилизуемых коштів.

Страхування - це сукупність особливих замкнутих перераспределительных відносин між його учасниками щодо формування з допомогою внесків страхових фондів, виділені на відшкодування матеріального й іншого шкоди підприємствам, організаціям, і фізичних осіб.

Суб'єкти страхування - страхувальник і страховик. Страховщик - організація, що здійснює страхування, має цього ліцензію, до неї пред'являються певних вимог (обсяг статутного капіталу, немає право займатися торгової та виробничої діяльністю). Страхувальник - юридичне чи фізична особа, заключающее договір страхування і вносить страхові внески.

Застрахований - та людина, указываемое у договорі страхователем, життя чи на здоров'я якого є страхової захисту. Страхувальник і застрахований може бути як однією особою, і різними.

Выгодообретатель - обличчя, що його одержує страхове відшкодування разі, якщо їх може мати простий страхувальник.

Страховий агент - це фізична особа, яке укладає договір страхування від імені страховика (страхової компанії) за комісійне винагороду, він позаштатний співробітник страхової компанії.

Страховий брокер - це юридична особа, які з дорученням страховика чи страхувальника укладає договори страхування за комісійне винагороду. Це зазвичай компанія неполучившая ліцензії, але що хоче діяти на страховий ринок.

Перестрахователь і перестрахувальник - це страхові компанії, заключающие договір перестрахування. Перестраховщик приймає він частина страхових ризиків перестраховика разом із частиною страхових внесків.

Страхова сума - сума коштів, яку фактично застраховано майно, життя, здоров'я та т.д.

Страхова оцінка - це вартість об'єкта для страхування з відрахуванням зносу.

Страховое забезпечення - цей показник страхової суми до вартості майна, прийнятого до страхування.

Франшиза - це мінімальний збитки, не яке відшкодовують страхові компанії.

Страховий тариф - ціна страхової послуги, наданої страховиком. Встановлюється або у відсотках страхової сумі, іноді у абсолютну величину (у фонді обов'язкового соціального страхування), у відсотках фонду оплати праці (у фонді соціального страхування). Страховий тариф - основа страхового внеску страхувальника. Розмір страхового тарифу залежить від ризикованості виду страхування, вона вимірюється надмірністю страхової суми.

Страховий внесок - плата страхувальника за договір страхування, здійснюваний страховиком. По комерційним видам страхування страховий внесок сплачується одноразово під час укладання договору страхування.

Страховий ринок.

Як такою ринок є систему економічних відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу товарів, у якого формується попит, пропозицію відкинув і ціна ними. Будь-який ринок товарів та послуг підпорядкований дії двох об'єктивно існуючих економічних законів - закону вартості і букви закону попиту й пропозиції.

З огляду на це страховий ринок можна як систему специфічних економічних відносин, виникаючих щодо купівлі-продажу особливого товару «страхове покриття», необхідність якого безпосередньо відчувається у процесі задоволення суспільних потреб в страхової захисту.

Такий страховий ринок об'єктивно виникає тільки певному рівні попиту страхову захист і наявність множинності страховиків (страхових підприємств), пропонують досить багато видів страхового покриття (видів страхування), що відповідають конкретним потребам досить великої числа юридичних і фізичних осіб і відповідають зі своєї вартістю, їм купівельної спроможності, тобто реальному наявності в них щодо вільних коштів, які можна використані для закупівлі страхової захисту їх майнових інтересів.

Саме тому не можна казати про страховий ринок лише як "про місці, де можуть зустрітися продавець і покупець, тим більше покупець найчастіше може дати з собою об'єкт, вимагає страхового покриття, а продавець неспроможна показати свій «товар» через її специфіки. Тому страховий ринок слід розуміти, як сукупність продавців, покупців, тих, хто опосередковує їхні стосунки щодо купівлі-продажу цього особливого товару, й які самі механізми здійснення таких операцій.

Як і кожен інший ринок, ринок страхування включає:

- продавців - які спеціалізуються на наданні страхових послуг юридичних осіб - страхові компанії - страховики;

- покупців - юридичні і особи - громадяни, підприємці, підприємства міста і організації, державні організації та установи - страхувальники;

- посередників - юридичні і особи, щоб забезпечити взаємний вибір покупця продавця та відповідної страхової послуги - страхові брокери і страхові агенти.

Усі вони головні дійових осіб, але ними не вичерпується вся сукупність структур, громадських організацій і суб'єктів, що беруть участь чи що у здійсненні страхування, що у своїй спільності становлять єдину інфраструктуру страхового ринку, аналізовану як система установ і закупівельних організацій, які забезпечують вільний рух страхових товарів та послуг над ринком.

Посередниками в страхової сфері виступають страхові агенти і страхові брокери. Особливу значущість страхового ринку що така професійним послуг надає саме наявність значної частини страхових компаній, і навіть значної частини потенційних страхувальників, які мають при цьому достатніх навичок, звичок і якості знань, щоб самостійно поступово переорієнтовуватися під страховий ринок.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9