Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Забезпечення екологічну безпеку через екологічне страхування

Реферат: Забезпечення екологічну безпеку через екологічне страхування

Сьогодні у Росії, за статистикою, в екологічно нездорової обстановці мешкає майже 70 млн. людина. Площа екологічно несприятливих районів становить дві млн. км, що дорівнює десятої частини всього земельного фонду Росії. За даними екологів, в районах виявляються чітко виражені ознаки деградації природного довкілля, триває стійкий процес забруднення довкілля і тенденції зниження продуктивності природних ресурсів, зростає захворюваність населення, збільшується смертність. Ці регіони є зонами підвищеного екологічного ризику. У Росії її, за даними МНС, виміряти ціну техногенним катастрофам лише у 1996 року становило приблизно 80 трлн. крб. У зв'язку з цим йдеться про методах компенсації понесених втрат.

У разі переважання державної форми власності більшість таких збитків відшкодовувалися з допомогою резервних фондів держави. Однак на цей час держава може, та й має забезпечувати повного відшкодування збитків, заподіяної громадянам, здоров'ю населення, навколишньому середовищі предприятиями-источниками підвищеної небезпеки. Важливо знайти інші джерела покриття шкоди, ніж кошти бюджетів різних рівнів, екологічних фондів, власні кошти підприємств. Страхування має, тоді як ними, особливі переваги, що підтверджено всієї світовою практикою.

Здається, ця істина незаперечна. Але ми бачимо? У Росії її страхується менш 10% потенційних ризиків (проти 90-95% переважно розвинутих країн), 90% власності підприємств, зокрема федеральних і муніципальних, не забезпечене страхової захистом, що перетворює країну на зону підвищений ризик. Весь обсяг страхових внесків у нашій країні можна з аналогічними показниками лише одним західної страхової компанії, останній перелік ста найбільших компаній світу. І це ми, на жаль, відстаємо від країнах заходу. Так, причина найчастіше у брак коштів страхування. Давайте, нарешті, переглянемо сам підхід до діла.

Усе було дуже просто, якби проблема була тільки в забезпечення покриття витрат після аварій. Та шукати коріння проблеми слід шукати набагато глибший. Витрати попередження аварії незрівнянно менше тих, які можуть виникнути, якби аварія сталася на

промислове підприємство. По великим рахунком, які кошти окуплять шкода, завданий здоров'ю людей?

Що таке «екологічна безпеку» на мою думку? У абсолюті неї, на жаль, годі й казати. Гадаю, це система заходів, вкладених у максимальне усунення і зменшення небезпеки шкідливого впливу результатів промислової підприємств на людини. Гадаю, спільно, фахівці різних галузей науки може становити оптимальну модель цією системою, у тому бачу мету і смисл цього заходи. Ми ж хотіли б привнести своє зерна рації і, як і раніше, страховики працюють над цією проблемою вже досить тривалий час. Однак у одиночній тюремній камері, відомо, моря не переплисти.

Гадаю, очевидно, що з коштів досягнення екологічну безпеку населення, як у справжньому, і у майбутньому, (ніж уподібнитися принципу: “після нас хоч трава не зростати”), є екологічне страхування. Відразу відзначимо, що і такого, екологічного страхування у житті немає, але у практиці під цим терміном розуміється вид страхування цивільну відповідальність організацій, експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, за заподіяння шкоди життя, здоров'ю чи майну третіх осіб й навколишньої природної середовищі внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті. Треба сказати, що в країні екологічне страхування існує нещодавно і найгірш розвинене. Аналіз закордонного досвіду дозволяє зробити висновок, що це – особливий, наиболе складний вид страхування, має свою специфіку та є досить ефективним економічним механізмом, що дозволяє компенсувати як збитки, заподіяна третіх осіб, і втрати самих страхувальників, возикающие внаслідок аварійного забруднення довкілля (йдеться, зрозуміло, про фінансові втрати). Якщо наголосити у визначенні економічної сутності екологічного страхування, ми зробили на проведенні запобіжних заходів, вкладених у зниження тяжкості наслідків надзвичайних экоологических ситуацій. Розкриємо суть страхування. По Цивільним кодексом РФ - це «відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних чи страхових внесків (страхових премій)». Треба сказати, що структура страхових внесків така, що її передбачає проведення запобіжних заходів із метою недопущення наступу несприятливих (страхових) подій. І навряд хто не побачить у цьому підмогу в усіх зацікавлених субъектов.Кроме того,плата за забруднення не звільняє підприємство від проведення природоохоронних заходів, потребують додаткових капіталовкладень, а, по договору страхування частина страхового платежу то, можливо спрямована підприємству для проведення превентивних заходів, знижують страхової ризик.

Отже, страхування екологічних ризиків може бути однією з ефективних економічних механізмів, сприятливо сочетающих у собі здібності проведення превентивних заходів, вкладених у недопущення екологічних аварій, за одночасного створенні стабільних страхових фондів коштів, службовців фінансовим гарантом покриття збитків у разі аварійного забруднення середовища. У цьому ми надаємо виняткову значимість екологічному аудиту, як елементу системи экострахования. Экоаудирование сутнісно єдиний інструментом обстеження предприятий-страхователей: для підготовки договорів экострахования, розробці планів превентивних заходів для зниження екологічного ризику; в оцінці шкоди в разі настання страхового випадку; під час розгляду позовів до підприємств щодо забруднення навколишнього природного середовища.

Вирішення проблеми в практичній площині бачимо, зокрема, у створенні регіональної системи екологічного страхування регіональними страхові компанії, куди покладено економічні завдання зниження бюджетних витрат за охорони навколишнього природного довкілля за умов природокористування формуванням страхових резервів з метою зміцнення матеріальної основи інвестиційної діяльності біля регіону та його соціально-економічного розвитку. Однією з прикладів такої компанії є «Ханты-Мансийская державна страхової компанії «Югория» (р. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округу), позиція якої може і представленій у цій доповіді. На думку, основною метою заснування регіональної системи екологічного страхування є практичного механізму гарантованого фінансового забезпечення екологічну безпеку регіону у вигляді акумуляції і над цільовим використанням у системі страхування власні кошти учасників страхової роботи і залучених фінансових джерел регіону. Відповідно до цією метою на систему екологічного страхування покладаються такі функції:

- забезпечення гарантованого покриття витрат і збитків природокористувачів, інших юридичних і фізичних осіб (разом із державою), що виникають унаслідок реєстрації екологічних ризиків рамках застрахованої діяльності;

- забезпечення предприятиям-источникам екологічної небезпеки фінансових резервів покриття екологічних збитків, завданого їм третіх осіб (разом із державою як власника об'єктів довкілля);

- забезпечення необхідних резервів фінансових і матеріальних ресурсів у ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, відповідно до правил декларування безпеки промислових об'єктів (Постанова Уряди РФ №675 від 01.07.95г.);

- фінансування страхователем превентивних заходів щодо зниження екологічного ризику із засобів резерву запобіжних заходів тимчасової використання коштів страхового фонду;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2