Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біржі Україна

Сторінка 9

УБФ вважає, що котируванні і обліку (зберігання) у московському Центральному депозитарії цінних паперів можуть прийматися лише дематеріалізованої формі на пред'явнику Така форма буде спрощувати укладання угод, і навіть корпоративні дії обліку паперів.

Розвиток українського ринку цінних паперів потребує розв'язання низки важливих, зокрема і законодавчих питань. До них, передусім, ставляться: визначення концепції ринку цінних паперів та фондової біржі, розробка методики оцінки майна на всі об'єкти народного господарства. Здійснення цього разом з іншими ринковими заходами забезпечить як поява достатньої кількості цінних паперів, а й впровадження системи допуску (лістингу) цих паперів. Листингирование сприятиме організаційному упорядкування національного ринку цінних паперів - на УБФ надходитимуть лише такі, які пройшли оцінку основних фондів і аналіз всієї господарської діяльності Міністерстві фінансів України. У той самий час лістинг підвищить гарантії для інвестора, дозволить формувати біржовий реєстр і біржові бюлетені, що відбивають звернення української й котирування цінних паперів на фондовий ринок.

Укладання.

Після розгляду і політичного аналізу вищевикладених труднощів і пропозицій з їх вирішення, без яких немислимим є існування й плідна життєдіяльність нашого суспільства, напрошується єдиний можливий у цій непростій ситуації висновок, що з нормально функціонувати товарно-фондового ринку України та успішного запровадження цивілізоване русло відносин між його суб'єктами необхідні такі конкретні кроки:

1. Незамедлительное затвердження ФІФА й неухильне втілення у життя розмноження нормативно-законодавчих актів, регулюючих господарську діяльність підприємців та підприємств державного сектора економіки в рамках національного ринку ;

2.Создание рівноправних умов успішної підприємств всіх форм власності і проведення грамотної антимонопольної політики, яка рубати повністю зачатки новоявленого монополізму;

Надання державну соціальну допомогу у створенні й підтримці таких нових, властивих ринкової економіки типів ринків, як ринок інвестицій, капіталів, ринку робочої сили в, а як і ринку інтелектуальних ресурсів, першому етапі функціонування.

Рецензія.

Список літератури.

1.Орлов У. “Усе про фондову біржу” М. 1991 р.

2.Драчев З. “Фондові ринки США” М. 1991 р.

3.Алехин Б. “Ринок цінних паперів” М. 1991 р.

4.Агроскин У. “Що таке фондової біржі” М. 1991 р.

5.Данилов Ю. “Фондові біржі” ж. “Біржові відомості” 1991 р. №6.

6.Мусатов У. “Фондова біржа” ж. “Питання Економіки” 1991 р. №7.

7.Якубов А. “Біржі та його роль ринкової економіки” М. 1991 р.

8.Окунев У. “Посібник із біржовим операціям” М. 1991 р.

9.Рубин Ю. “Товарні і фондові біржі” М. 1991 р.

10 .Маслов З. “Уроки ринку цінних паперів 1992 р.” р. “Фінансова газета” 1993 р.

11.Павленко А., Пастухов А., Войчак А. “Концепція і організаційноекономічні принципи розвитку національного ринку України”

“Економіка України” № 3 1994 р.

12. Аптекарь З., Чумаченко М. “Комплексне дослідження функціонування бірж над ринком України

“Економіка України” № 12 1994 р.

13. Єщенко З. “Біржа: завдання й функції”

“Економіка України” № 3 1994 р.

14. закон України “Про цінні папери та фондової біржі” 1992 р.

15. Кейнс Д. “Загальна теорія зайнятості, відсотка голосів і грошей”

16. Мочерный С.“Основы економічної теорії”

17. Макконел До., Брю З. “Економікс”

18. Тарасенко Про. “Нотатки до закону України “Про цінні папери та фондової біржі” Голосом України” 5 червня 1992 р.

19. закон України “Про банки та надійної банківської діяльності” 1992 р.

20. Самуэльсон П. “Економіка”

21. закон України “Про обмеження монополізму і забезпечення вільної конкуренції у підприємницькій діяльності”

“Голосом України” 2 травня 1992 р.

22. "Фондовий портфель - I" Москва, "R-Style", 1995 р.

23. "Фондовий портфель - II" Москва, "R-Style", 1995 р.

24. Коваленка А. "Міжнародний ринок цінних паперів" Москва, "Діалог", 1994 р.

25. Климович С."Фондовый ринок: уроки Західної Європи" р. “Фінансова газета” 1994 р. №11

26.В. Голосів. Міжнародний ринок цінних паперів // Російський Економічний Журнал № 6 1992 р.

27. Tokyo Stock Exchange. 1991 Fact Book. - Tokyo, 1991. - p.80

28. Bank for International Settelement. 60-th Annual Report. -p .140

29. Конспект лекцій з экономичскеой теорії.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Біржі Україна
Рубрика: Біржі
Дата публікації: 2013-01-16 03:26:53
Прочитано: 66 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 [9]