Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біржі Україна

Сторінка 8

VII. Котирування і курс цінних паперів.

Тепер про біржових цінах. Ціна попиту - ціна, запропонована покупцям. Ціна пропозиції - ціна, запропонована продавцем. Різниця з-поміж них називається "спредом" ("spгеаd"). Контрактна ціна - фактична ціна по біржовий угоді. Котировальная ціна - фактична типова (чи середня) ціна по біржовим угодам за певний період (початку біржового дні його середину,за весь біржовий день).

Котирування - це переважно виявлення і фіксування цін, ув'язнених біржі угод, ще - це що й аналіз ринкової інформації, що характеризує кон'юнктури ринку.

Біржова котирування використовують як орієнтир під час укладання контрактів, зокрема і "поза біржі. Через котирування відбувається зворотне вплив біржових торгів на ринкової кон'юнктури загалом.

Роль біржовий котирування різна щодо про касових і термінових угод на біржах.

Кассовые угоди - це угоди купівлі-продажу реальних цінних з оформленням в перебігу найближчих трьох днів. І тут ціни котирування носять, зазвичай, довідковий характері і служать орієнтиром учасники біржовий торгівлі у визначенні рівнів ціни продавані і покупаемые цінних паперів.

Котирування складається спеціальної котировальной комісією за результатами попереднього біржового торгу (наприклад, вчорашнього дня) і продавцям і покупцям вигляді біржового бюлетеня.

VII. Українська фондової біржі.

Україна має діє і діє ряд нормативних актів, які закладали основу для функціонування цінних паперів. Однією із визначальних нормативних актів, що регулюють взаємовідносини поміж усіма учасниками, є закон України “ Про цінні папери та фондової біржі”. Відповідно до цим Законом фондової біржі створюється лише як товариство. Її засновниками можуть лише торгівці цінними паперами та його має не меншим 20. Засновники повинні доповнити статутний фонд біржі певну суму.

Акціонерами фондової біржі нашій країні можуть бути як підприємці, великі банки, і будь-який громадянин, який вклав свої заощадження в акції.

Фондова біржа України полягає в безприбуткових засадах і має діяти за принципами ліквідності, тобто вільного перетворення цінних паперів на гроші без фінансових втрат для власника, стабільність ринку, широкої гласності та довіри. Це дозволить їй виконувати роль: кошти залучення грошових сум для інвестицій у виробничу та соціальну сфери; перерозподілу капіталів між різними галузями і підприємствами; кошти централізації капіталів, стабілізації заощаджень представників різних верств населення, створення умов розвитку на країні підприємницької діяльності.

Організацію українського ринку цінних паперів й створення необхідних умов його функціонування прийняла він Українська фондової біржі (УБФ). Серед її акціонерів (загалом їх близько 30) такі великі республіканські банки, як Укрінбанк, Агропомбанк, Укрсоцбанк, Агропромбанк “Україна”, Сберегательный банк України, регіональні банки Одеси, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Ужгороді, Криму.

Виходячи важливою регулюючої ролі фондової біржі у економічній життя в країні встановлено, що вона є суб'єктом особливої державної реєстрації речових. Її реєструє Кабінет міністрів України, тоді як товарну - виконком місцевої Ради (як і карати всіх суб'єктів підприємницької діяльності загальних засадах). Особливістю державного регулювання роботи біржі і те, що більше Финансов призначає своїх представників, уповноважених ознайомитися з дотриманням положень статуту і керував фондової біржі і має правом брати у роботі її керівних органів. Така практика в має місце у країнах із розвиненою економікою: наприклад, в Англії, США функціонують державні комісії з нагляду за фондовими біржами. Уряд має намір на визнання правонаступництва щодо цінних паперів і здійснювати компенсацію збитків їх знецінювання.

Законом передбачена також особливі умови припинення діяльності фондової біржі. Однією з них виникнення ситуації, як у біржі залишається 10 членів і протягом 6 місяців її складу ні прийнято нових членів. Отже законодавець намагається недопущення виникнення монополістів у сфері ринку.

На УБФ відповідно до чинним законодавством можна випускати і бути у спілкуванні як державні, і недержавні цінних паперів, полягати касові угоди, і угоди терміном.

Перші торги на УБФ сталися 6 лютого 1992 р. Нині, окрім основного біржі, функціонують 25 її філій всій Україні. 13 грудня 1993 р. відбулися перші електронні торги.

Практика функціонування ринку показує, що недержавних цінних паперів розвивається вищими темпами. На 1 липня 1993 р. були зареєстровані 218 недержавних емітентів, якими випустили цінних паперів загальну суму 41,1 млрд. крб. Більшість цих цінних паперів - акції. Їх випущено у сумі 40,9 млрд. крб., а облігацій - лише з 2,2 млрд. крб. У водночас видно тенденція до зростання обсягів угод щодо реалізації ресурсів проти продажем акцій та інших цінних паперів. На біржі виробляються таких операцій, як реалізація експортних квот, валютні торги тощо. Це засвідчує тому, що біржа перебуває в “голодній пайці” (країни не створено ринок цінних паперів на первинному рівні), немає товару фондової біржі - цінних паперів, а жити всім, хто там працює, потрібно.

IX. Концепція становлення ринку України.

Операції, здійснювані українською фондовий ринок, показують, з одного боку, те, що його зародження сталося, з другого, - що може і законсервуватися, стати тим інститутом, що є ядром сучасних ринкових відносин, а то й станеться справжнє роздержавлення і масова приватизація, ні створено акціонерні товариства, самостійні підприємства, не з'являться цінних паперів, які відбивати реальний капітал - засоби виробництва, землю, товар. Лише цього разі можна очікувати створення умов ринкового середовища, переміщення капіталу інвесторами до виробника, переливу його з галузі до іншої.

Економічні і соціальні реформи, у нашій країні знаходяться у прямій залежність від формування ефективної моделі ринку. У зв'язку з цим цікавими є пропозиціям по корректированную ринку України, які у Концепції, розробленої Українській фондовій біржею.

УФБ вважає за необхідне створення централізованого ринку України, який має складатися з трьох головних елементів: єдиної національної фондової біржі, єдиного клірингового банку, єдиного Центрального депозитарію.

Перший інститут - фондової біржі є місцем котирування, операцій із цінними паперами і укладання угод. Фондова біржа сприяє встановленню єдиної ціни на всі цінних паперів, оскільки з їхньою вартість визначається ринковим шляхом у процесі торгів. Це дає можливість протидіяти спекуляцій цінними паперами внаслідок створення їх штучного курсу у регіонах, і навіть унеможливлює продаж фіктивних паперів.

Інший інститут - кліринговий банк спеціалізується на розрахунках за операціями із цінними паперами. У Франції наприклад, його функції виконує Французький Національний банк. Потребує рішення, хто займатися цим у нашій країні.

Третій інститут - Центральний депозитарій, які вже створено при УБФ, займається зберіганням, урахуванням психології та переміщенням цінних паперів. Така структура сприяє запровадження єдиної наскрізну нумерацію цінних паперів, уніфікації правил операцій з проведення платежів і доставці цінних паперів.

Однак у розвинених країн застосовується прогресивніша форма звернення цінних паперів - як комп'ютерних записів з цього приводу. Безбумажная форма цінних паперів гарантує високий рівень їхнього безпеки - неможливість підробки, викрадення і протизаконних операцій, заощаджує значні видатки їх випуск і доставку (транспортування), і навіть гарантує, що його цінних паперів на руках інвесторів дорівнює кількості випущених цінних паперів.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9