Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біржі

Реферат: Біржі

Запровадження 2

1. Історія виникнення і організація бірж у Росії 3

2. Законодавчі основи роботи біржі 5

3. Поняття біржі . 8

3.1 Проведення біржових торгів 12

3.2 Біржові угоди 14

4. Фондові біржі . 17

4.1. Виникнення і структура фондової біржі 17

4.2. Фондова біржа і його зв'язку з кредитно-фінансовими інститутами . 18

4.3. Роль фондової біржі . 18

4.4. Операції із цінними паперами . 19

4.5. Холдинговые компанії, роль фондової біржі у тому освіті 21

4.6. Розвиток ринку . 21

5. Розвиток бірж в розвинених країн 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: \25

Запровадження

Вже за одне століття епіцентром ринкової економіки виступають біржі. За багато років їх успішного функціонування накопичено колосальний досвід, дуже корисний сьогодні нашій країні.

Перехід Росії до ринкової економіки зажадав як зміни існуючого ринку, а й створення нових ринків, не властивих системі планової економіки. Це спричинило зміни традиційних й освіті нових форм торгівлі, послужило об'єктивної основою відродження Росії біржовий торгівлі, і бірж - товарних, фондових, валютних.

Цей процес відбувається розпочалося нашій країні у 1990-1991 рр. і радіомовлення продовжується, вже у новому своєму ролі, досі. Нині, біржа є невід'ємною частиною російської економіки, формує частиною російської економіки, формує оптової ринок, за допомогою організації й державного регулювання біржовий торгівлі.

Створення та розвитку бірж у Росії стимулювало розвиток біржового законодавства. Попри те що, що спочатку розробка правової основи регулювання біржовий діяльності базувалося на наявних нормативних , з допомогою яких здійснюється перехід від командно-адміністративної системи до ринкової, вже під кінець 1996 року діяльність бірж регулюється цілу низку найважливіших законів та указів. У тому числі можна назвати Закон “Про товарних біржах і біржовий діяльності” від 20 лютого 1992 року й Федеральний Закон “Про ринок цінних паперів” від 22 квітня 1996 року, і навіть прийняття у відповідність до ними Укази Президента РФ і Постанови Уряди.

Для сутності біржовий діяльність у Росії на етапі, осмислення можливих шляхів її її подальшого розвитку, цікавить розгляд питань що з виникненням та розвитком інститутів біржовий торгівлі у мирі та Росії XVIII - початку ХХ століття, і навіть стан біржовий діяльності країн у час.

1. Історія виникнення і організація бірж у Росії.

Перша офіційна Російська біржа відкрили Петербурзі 1703 р, під час правління Петра I, а інститут брокерства вперше в 1717 р, як у коммерц-коллегии було засновано посаду гоф-маклера на купівлю від продажу казенних товарів. Указом від 7 червня 1729 р. “маклерским промислом” наказали займатися лише присяжним маклером, визначальним комерц-коллегией. (9)

Після цього біржі творяться у Кременчуці (1834 р.); у Москві (1839 р.), Рибінську (1842 р.); Нижньому Новгороді (1848 р.).

швидкий поштовх появі бірж в Казане, Ризі, Самарі, Києві дав перехід до ринкових відносин після реформи 1861 р. У 90-х та наступні роки біржове справа отримує подальший розвиток у зв'язки України із інтенсивним будівництвом залізниць, елеваторів, і появою комерційних банків. (6)

У цілому нині до початку війни загальна кількість російських бірж досягало 115.

У порівняні з західними російські біржі мали певної специфікою (6):

1. Через низького рівня біржовий техніки ними не набули поширення угоди терміном. Не був і таки жорстку регламентацію правил укладання угод.

2. Через те що російське купецтво була розмиту, аморфну масу, біржі брали він функцію представництва їхніх інтересів. А ще прямо вказувалося в біржових статутах. (Їх представництво інтересів купецтва здійснювалося через палати).

3. Підвищена увага до бірж з боку держави, що особливо далося взнаки в регламентації діяльності фондових відділів товарної біржі. У результаті утвердилася наступна організаційна схема бірж у Росії. Керівні органи включали біржове суспільство (члени уряду й відвідувачі біржі), біржову адміністрацію, біржовий маклериат, третейські суди (чи арбітраж), котировальные експертні та інших. комісії.

Вищим керівним органом було біржове суспільство, яким все важливі питання вирішувалися лише колегіально. Право присутності біржі визначалося особливим квитком і оплачувалося збиранням. Придбання цих прав було з володінням торгової фірмою, рекомендаціями певної кількості членів біржі і наявністю вільних місць. Зазвичай, прийом нових членів проводився біржовий адміністрацією. Її головною їх постаттю був біржовий комітет до обов'язків якого входило: здійснення дисциплінарного нагляду над членами біржі, відвідувачами і маклерами; визначення час проведення біржових зборів; прийом нових членів; з'ясування умотивованості й зміна правил біржовий торгівлі; керівництво канцелярією; призначення маклерів; організація третейського суду; підготовка висновків за запитами уряду та порушення клопотань проти нього.

Биржевое законодавство, зазвичай, включало положень що стосуються маклерів. Під присягою вони приймали він певні обов'язки: дотримання інтересів сторін без переваги якійсь із них, обмеження своєї діяльності лише маклерством, присутність біржі у визначені годинник, і т.п. Причому порушення цих обов'язків волочило дисциплінарну відповідальність.

Прагнення автономно регулювати внутрішні конфлікти реалізувалось у інституті третейських судів, якими розглядалися суперечки виникаючі через угод, укладених біржі, крім випадків якщо їх розгляд загальним судом не застерігалося у спеціальній угоді. Третейські суди могли розглядати й інші розбіжності за угодами, які виходять межі біржі, але тільки за наявності взаємного згоди які сперечаються сторін. Склад і Порядок виборів третейських судів встановлювали засновники біржі.

Експертні комісії висловлювали компетентне думку стосовно якості товарів, експонованих на біржу.

Слід зазначити, що росіяни біржі виконували одночасно функції товарних і вексельно-фондовых бірж. У цьому фондові відділи бірж розвивалися за тими самими зразкам, як і західноєвропейські біржі.

Протягом років промислового підйому Росії (1909-1913 рр) на всіх європейських біржах спостерігалося підвищення курсів російських промислових цінностей. (6)

Таблиця 1

Біржі

Кількість підприємств

Основний капітал млн. крб.

Паризька

71

642

Берлінська

35

376.31

Брюссельська

66

316.9

Лондонська

79

268.1

16 липня 1914 р. фондові біржі Росії було закриті. У 1917 р. їх відкрили, а лютому цього року закрили знову.

2. Законодавчі основи роботи біржі

Приватизація, не структурна перебудова промисловості, до ренные зміни у фінансово-кредитної сфері зі неминучістю призвели до у себе розвиток російського ринку цінних паперів. У цьому виникло питання про правовому регулюванні з розвитком ринку. Особливості державної економіки, довгий час що існувала нашій країні, не дозволили пере нести наявний, хоч і невеликого, досвіду у цій галузі у совре менные російські умови. Світовий досвід у галузі правовим регулюванням ринку цінних паперів — то це вже результат розвитку стабільних економік, та її повне перенесення на російську раз вивающуюся, нестабільну економіку теж можна


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9