Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біржі

Сторінка 8

Інший формою біржовий угоди є угоду з премією, тобто опционная угода, коли купуються не самі акції, а декларація про купівлю за певним курсу в обумовлений період кілька місяців. Брокеру ж вкладник сплачує комісійні. Якщо підвищення курсу акцій перевищує суму комісійних, то вкладник спромігся на прибуток. Інакше, він цурається свого права для придбання і втрачає суму, що була виплачена як комісійних.

Поруч із опціонними угодами широко розвинена також угода «ф'ючерс». Це стандартний терміновий контракт, який укладається біржі між продавцем і покупцем з метою купівлі та організації продажу цінних паперів у майбутньому по фіксованою раніше ціні. Угода потребує внесення страхового депозиту від покупця контракту. Тому угода полягає в різниці між фіксованою ціною і ціною на дату виконання угоди. Такі контракти багаторазово можуть перепродаватимуть. І все-таки найголовніше: граючи біржі, є важливим вирішити питання, які акції, скільки і коли слід купувати. Так само важливо визначити, у які види цінних паперів вигідніше вкладати гроші – в акції чи інших форм заощаджень, і набагато вигідніше їх поміщати, на рахунки банках чи інших кредитно-фінансових установ.

4.5. Холдинговые компанії, роль фондової біржі у тому освіті.

У повоєнні роки фондової біржі зіграла великій ролі у створенні холдингових компаній, оскільки частково через спекулятивний механізм здійснювалася скуповування контрольних пакетів промисловими і фінансовими магнатами, і навіть монополістичними групами. Це дозволило б створити широку мережу холдингових компаній, що забезпечували контролю над групами торгово-промислових корпорацій, за різними галузями і сферами економіки. Усе це сталося з широким залученням механізму біржових спекуляцій. Коли початкових стадіях біржа виконувала посередницьку роль освіті акціонерних товариств, то сучасних умовах вона почала виконувати таку ж функцію у справі створення холдингових компаній.

Створення холдинг-компаний дозволяє забезпечити контроль над групою банків у вигляді скуповування контрольних пакетів акцій, як у біржі, і поза - неї. Формально ж банки залишаються самостійними одиницями, зберігаючи власне правління, баланс. Функції холдингів не обмежуються лише контролем. Вони також проводять численні злиття й об'єднання дочірніх банків, створюючи великі установи, здатні конкурувати коїться з іншими банківськими монополіями. Хоча банки зберегли свою юридичну самостійність у сфері кредитно-инвестиционных операцій, розподіл прибутків переносити у певну залежність загальної політики групи промислових конгломератів, які володіють контрольними пакетами цих банків. На чолі їх, зазвичай, стоять ставленики банків чи самі банкіри. Переваги холдинг-компаний з однією банком творяться з наступного: виникає ширша і стійка кредитно-грошова основа для конгломерату, також за підвищенні попиту грошові ресурси банк у своїй кредитної політики віддавати перевагу іншим дочірнім фірмам у системі холдингу. Сьогодні ж багато провідні комерційних банків є холдинговими компаніями. Такі організації можуть вмикати й один банк, і двоє, і навіть більше. Державні заходи, кілька затруднив поглинання банківськими холдингами торгово-промислових компаній, не надали стримуючого на монополізацію комерційними банками концентрації грошового капіталу. Після цього банківські холдинги почали як збільшувати кількість середніх а також дрібніших банків у сфері свого впливу, а й активно впроваджуватися в страхову справу.

4.6. Розвиток ринку.

Розвиток фондової біржі залежить від циклу відтворення. Тому біржа дуже чітко реагує до процесів, які у економічного життя суспільства. Класична реакція біржі перебіг відтворювального процесу у цьому, що за умови кризи чи тенденції зниження курс цінних паперів (акцій і облігацій), зазвичай, падає, а період буму чи тенденції підвищення різко зростає. У той самий час в різних стадіях циклу відтворення (криза, депресія, підйом, пожвавлення) курс цінних паперів може змінюватися під впливом будь-яких серйозних політичних чи економічних подій, а деяких випадках і відповідати тій чи іншій фазі циклу. Особливо це для сучасного суспільства, коли механізм надзвичайно ускладнився через впливу інфляції, валютного і паливно-енергетичного кризи, незбалансованості платіжного й торговельного балансів. Сучасний цикл, пов'язані з галузевими і структурними кризами, серйозно впливає на механізм фондової біржі, спотворюючи курси цінних паперів і акцій. Економічна ситуація є вирішальний чинник на стан фондової біржі. Динаміка курсів акцій відбиває рух відтворювального циклу. Значне зниження курсу акцій показує погіршення економічних показників: зростання безробіття і дефіциту зовнішньоторговельного балансу, збереження державного боргу перед. Біржа також гостро реагує зміни найвищих ешелонах економічної влади. Зазвичай, біржовики реагують налаштувалася на нові призначення міністрів фінансів України й президентів центральних банків, оскільки люди, що займають пости, формують та друзі проводять фінансово-економічну і грошово-кредитної політики. Вона можна проводити безпосередньо чи опосередковано або у інтересах біржі, або із певними обмеженнями чи обмеженням таких інтересів.

5. Розвиток бірж в розвинених країн.

Слово "Біржа" походить від латинського " Bursa" і німецького "Borse", що означає гаманець. Виникнення біржі пов'язують із містом Брюгге Нідерланди, де у XV в. площею біля будинку купця Ван дер Бурсе зібралися купці різних країн обмінюватись торгової інформацією, купівлі іноземних векселів та інших торгових операцій без пред'явлення конкретного предмета купівлі-продажу. На фамільному гербі купця таки було зображено три грошових гаманця. Ці гаманці і дали біржі що дослівно. А попередниками (можна сказати, прабатьками) сучасної біржі були ринки і ярмарки. На ринках торгівля велася регулярно, та на відміну від біржі товар продавався готівковий, та покупці, зазвичай, були споживачами товару. На ярмарках готівковий товар у не був присутній, а торгівля здійснювалася за зразками, оптовим партіям і купували його торгові посередники, але організовувалися ярмарки лише кілька разів на рік. Зазвичай, ярмарок служила розвитку міжнародного торговельного обороту, а ринок - обороту обмеженої кількості районів. З розвитком промисловості виникла потреба у постійному ринку, який пов'язав б між собою ростучі господарські області. Такий ринок спостерігався ході розвитку торгівлі між Іспанією і Голландією в XYI столітті у вигляді біржі. Біржа - це організований, регулярно діючий ринок, у якому відбувається торгівля цінними паперами (фондова), оптової торгівлі за стандартами і зразкам (товарна) чи валютою (валютна) за цінами, офіційно які встановлюються за з урахуванням попиту й пропозиції. Перші біржі з'явилися торік у Італії (Венеція, Генуя, Флоренція), де на кількох основі що виникли міжнародних мануфактури росла зовнішня торгівля, соціальній та великих торгових містах інших країнах. Першої міжнародної біржею, відповідної нового рівня розвитку продуктивних сил, вважається біржа в Антверпені. Вона стала заснована 1531 р, мало власне приміщення, над входом у якому красувалася легендарна напис "In usum negotiatorum cujuseungue nat fc Jiniguae" означало " Для торгових людей всіх народів та мов".

На початку XYII в. найважливішу роль грала біржа в Амстердамі, котра водночас була товарної та фондової. Тут будівельники вперше з'явилися термінові угоди, а техніка біржових операцій досягла досить високого рівня. І на цій біржі котирувалися як облігації державних позик Голландії, Англії, Португалії, Іспанії, а й акції голландських і британських ост-индских, а згодом і вест-индских торгових компаній. У XYIII столітті зростання державної заборгованості змушував здійснювати угоди, де серед товару виступали цінних паперів, вже регулярно. У цей час розцвітало колоніальне господарство. Постійно створювалися акціонерні товариства, частки участі, у яких скуповувалися цілої армією спекулянтів. Будівництво залізниць в XIX ст., і навіть бурхливий розвиток промислового виробництва зажадало розвитку акцій і перетворення на важливий фінансовий інструмент. "New Vork Stock Exchange" чи "Уолт-Стрит" - одну з найбільших бірж, що сьогодні грає провідної ролі серед бірж всього Миру. Своїм популярним назвою вона зобов'язана вулиці, де перебуває будинок біржі. З Уолл-Стрит по зв'язують весь ринок капіталу США. Що як відбувається в цій біржі - часто має далекосяглі наслідки для бірж всього Миру, недарма серед біржових спекулянтів ходить такий вислів - "У Америці чихнут, а Європі - нежить."


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9