Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Російські торгові системи, організатори біржовий і позабіржового торгівлі над ринком цінних паперів і регулювання своєї діяльності

Реферат: Російські торгові системи, організатори біржовий і позабіржового торгівлі над ринком цінних паперів і регулювання своєї діяльності

Запровадження.

Через війну глибоких інституціональних реформ Росія, ставши на початку 1990-х на шлях формування цивілізованої економіки ринкового типу, домоглася на сьогодні разючих результатів. Попри досить хаотичне розвиток ринку на протягом цього часу, поки що вже сформувалася, хоч і неповноцінна, але реально функціонуюча класична система трирівневого фінансування економіки. Така система, як відомо, складається з бюджетного фінансування, системи банківського кредитування й немає прямих інвестицій через механізми ринку. У цьому, системі пряме інвестування слід приділити найбільша увага, оскільки два складові обмежені. Ресурси державного бюджету предельны з самої сутності її формування; бюджетне фінансування на повинен не може служити є основним джерелом коштів на розвитку. Банківська система у сенсі і більше мобільна, й володіє великим потенціалом, проте, попри величезні акумульовані банками кошти, навіть їхнього замало повноцінного фінансування всього ринкового механізму. І тільки механізми прямого й опосередкованого інвестування зі своїми воістину безкрайому потенціалом можуть виступити на ролі сили, двигающей розвиток різноманітних структур, діючих над ринком, отже й всієї російської економіки. Але механізми такого інвестування можуть щось заробити у повною мірою лише за умови в добре організованій і захищеної від неринкових ризиків інфраструктури ринку, що є усе ж системою, що дозволяє перекачувати кошти зацікавлених інвесторів лише з областей економіки інші, цим, розвиваючи країни.

Держава, проте, на повинен стояти осторонь процесів інвестування, й тут державі всього-на-всього відводиться роль організатора і регулятора системи сторонніх інвестицій. Державні структури покликані виступатимуть і проти як структуроутворюючої сили, і як регулюючих органів, передусім через механізми законодавчого регулювання.

Інфраструктура ринку складна й різноманітна. Важливою її складовою є ринок цінних паперів. На цьому етапі ринок цінних паперів у Росії значною мірою вже сформований: є й світло емітенти цінних паперів, численні компанії та підприємства, і навіть держава й муніципальні освіти, є договір інвестори, зацікавлені у найкращому собі розміщення коштів. Очевидним стає необхідності існування структур, які б з обопільною вигодою собі, безпекою і зручністю двом цим зацікавлені сторони проводити операції із цінними паперами. Тут слід справити й структури, провідні облік прав власності на цінні папери спрощують процедури переходу прав власності під час операції із нею (реестродержатели, депозитарії і трансфер-агенты). З огляду на специфіку ринку паперів необхідне й наявність організацій, професійно працівників ньому як посередників (брокерські інвестиційні компанії та банки). Важливою складової ринку цінних паперів також і функціонування структур, безпосередньо здійснюють організацію торгівлі цінними паперами (структури біржовий і позабіржового торгівлі).

Історично склалося так, що, починаючи із появи самих цінних паперів, функцію організаторів торгівлі цінними паперами завжди виконували біржі, і навіть близькі до них щодо сутності спеціалізовані позабіржові організовані системи. У нашій країні стала винятком, і сьогодні у Росії сформувався і реально функціонує ряд торгових систем, переважна більшість яких біржі.

Ця дипломна робота присвячена розгляду питань, що стосуються діяльності саме організаторів торгівлі цінними паперами. У цьому роботі розглядатимуться: теоретичні і практичні аспекти біржовий і позабіржового торгівлі цінними паперами; які діють цьому етапі у Росії біржові і позабіржові системи торгівлі, їх структура, принципи функціонування та внутрішні правила; особливу увагу буде приділено розгляду ролі державного регулювання правовою основам діяльності організаторів торгівлі цінними паперами; буде порушено ще й недоліки як самих торгових систем, і діяльності державними структурами з їхньої регулювання.

У першій главі дипломної роботи розглядатимуться теоретичні аспекти існування й функціонування структур біржовий і позабіржового торгівлі. Потім розглядатимуться історія становлення російського ринку цінних паперів, загалом, і чекає появи організованих структур біржовий і позабіржового торгівлі, зокрема. Буде освітлене також існуюче нині становище над ринком цінних паперів. З іншого боку, порушуватимуть таке питання, як регулювання ринку цінних паперів.

Другий розділ роботи присвячена діяльності організаторів біржовий торгівлі у Росії. У першій частині розглядається історія, правил і принципи торгівлі на Московської Міжбанківській Валютной Біржі (ММВБ), що є найбільшої організованою біржовий майданчиком у Росії. Зокрема, буде порушено тему торгівлі державними цінними паперами (ДКО і ОФЗ-ПК) на ММВБ. Друга її частка присвячена особливостям біржовий торгівлі похідними цінними паперами (ф'ючерсними і опціонними) контрактами. Торгівля цими інструментами сконцентрована здебільшого Російської Біржі (РБ) та Московської Центральної Фондовой Біржі (МЦФБ).

У третій, та "останньою, главі буде описана існуючу ситуацію на позабіржовому організованому і неорганізованому ринку цінних паперів. Чільну увагу тут приділено Російської Торговельної Системі, найбільшої майданчику про торгівлю корпоративними цінними паперами. До того ж буде порушено тему неорганізованого позабіржового ринку, що був поки що у Росії численними так званими «брокерськими» майданчиками.

Усі теми із вищезгаданих глав розглядатимуться у тих державного регулювання діяльності організаторів торгівлі цінними паперами, і навіть трёхстороннего взаємодії органів структурі державної влади, організованих торгових структур і саморегульованих організацій, діючих над ринком цінних паперів.

На закінчення, буде розглянуті які стоять і з сьогодні невирішені питання державного регулювання діяльності біржових і позабіржових структур.

Глава I. Основні засади функціонування

біржових і позабіржових торгових систем у Росії.

1.1.1. Біржова торгівля цінними паперами.

Відповідно до чинного російського законодавства фондової біржі належить до учасників ринку цінних паперів, організуючим їх купівлю-продаж, т. е. «безпосередньо сприяють висновку цивільно-правових оборудок із цінними бумагами»[1]. За законом фондової біржі неспроможна поєднувати діяльність із організації торгівлі цінними паперами коїться з іншими видами професійної діяльності над ринком цінних бумаг.[2] Тому неї покладено і функції визначаються тим становищем, яке фондової біржі займає над ринком цінних паперів як його учасник. Слід сказати, що фондові відділи інших (товарних і валютних) бірж прирівняні до фондових бірж, у своєї діяльності (крім питань створення) немає від них. Будучи організатором ринку цінних паперів, фондової біржі спочатку займається виключно створенням необхідних умов ведення ефективної торгівлі, зате принаймні розвитку ринку її завданням стає стільки організація торгівлі, як її обслуговування. Спочатку фондової біржі створювалася у тому, щоб заохочувати і підтримувати торгівлю цінними паперами, що забезпечує дотримання інтересів її учасників. Тому біржа розглядали як належно своїх організоване місце з торгівлі.

Перше завдання біржі у тому, щоб дати місце на ринку, тобто. централізувати місце, де може статися як продаж цінних паперів їх першим власникам, і вторинна їх перепродаж. У цьому принциповим становищем існування бірж як організованого оптового ринку цінних паперів є дотримання обов'язкового вимоги усіма учасниками торгів поводитись відповідність до твердими правилами. Фондова біржа є організацію відносини із своїми історично що склалися правилами ведення торгів. І попри те що час відкритий біржовий торг, вимагає фізичної присутності його, замінюється комп'ютерним (електронним, екранним), що дозволяє брати участь у торгівлі зі свого офісу (з його робочого місця), обов'язковим залишається дотримання встановлених правив і системи регулювання торгівлі, і навіть готовність всіх учасників торгів цим правилам слідувати. На виконання першого завдання фондову біржу недостатньо відпрацювати правил і системи регулювання торгівлі, необхідно пред'являти досить жорсткі вимоги до компаній, які поставляють цінних паперів на продаж, і членів біржі, котрі з професійний рівень торгують і представляють інтереси клієнтів, неспроможні брати участь торгувати біржі, а змушених вдаватися до послуг посередників. Біржа також має розташовувати навченим висококваліфікованим персоналом, здатним як провести сам біржовий торг, а й забезпечити ефективний нагляд над виконанням угод, ув'язнених біржі. Пояснюється це тим, що іноземний інвестор і емітент шукають ліквідні й ефективні ринки, які характеризуються «вузьким» спредом, ефективними торговими системами, великим оборотом й ефективної захистом інвестора.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17